Документ 2165-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.05.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.06.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 12 Закону України
"Про лікарські засоби" щодо маркування
лікарських засобів шрифтом Брайля
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 31, ст.415 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Частину другу статті 12 Закону України "Про лікарські
засоби" ( 123/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р.,
N 22, ст. 86; 2009 р., N 39, ст. 554) викласти в такій редакції:
"На зовнішній упаковці лікарських засобів також шрифтом
Брайля зазначаються назва лікарського засобу, доза діючої речовини
та лікарська форма. Міністерство охорони здоров'я України визначає
лікарські засоби, упаковка яких не маркується шрифтом Брайля або
шрифтом Брайля зазначається тільки назва лікарського засобу".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Вимоги до маркування лікарських засобів, запроваджені цим Законом,
застосовуються до тих лікарських засобів, які зареєстровані
(перереєстровані) в Україні після набрання чинності цим Законом.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади України їх
нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 11 травня 2010 року
N 2165-VIвгору