Документ 2165-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.11.2004
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 02.12.2004. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 4
Закону України "Про металобрухт"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 4, ст.85 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частину третю статті 4 Закону України "Про металобрухт"
( 619-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 25,
ст. 212; 2001 р., N 1, ст. 3; 2003 р., N 6, ст. 52) викласти в
такій редакції:
"Обов'язковою умовою на отримання ліцензії є акт обстеження
місцевими державними адміністраціями спеціалізованих або
спеціалізованих металургійних переробних підприємств на їх
відповідність вимогам цього Закону (далі - акт обстеження
місцевими державними адміністраціями), який складається протягом
п'ятнадцяти календарних днів з дня подачі заяви. Місцеві державні
адміністрації можуть делегувати виконавчому органу відповідних
сільських, селищних, міських рад повноваження щодо обстеження
спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних
підприємств на їх відповідність вимогам цього Закону. У містах
Автономної Республіки Крим, на територію яких не поширюється
повноваження районних державних адміністрацій, акти обстеження
складаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, яка може
делегувати ці повноваження виконавчому органу відповідних рад.
Відмова у видачі акта обстеження може бути оскаржена в
установленому порядку".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 4 листопада 2004 року
N 2165-IVвгору