Деякі питання формування державного резервного насіннєвого фонду
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.2005216
Документ 216-2005-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 21.12.2005, підстава - 1245-2005-п


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 30 березня 2005 р. N 216
Київ
 
Деякі питання формування державного
резервного насіннєвого фонду
 
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1245 ( 1245-2005-п ) від 21.12.2005 )

 
     Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Затвердити обсяги формування державного резервного насіннєвого фонду на 2005 рік згідно з додатком.
 
     2. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО 
     Інд. 22

 
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 березня 2005 р. N 216
(в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 21 грудня 2005 р. N 1245
( 1245-2005-п )
 
ОБСЯГИ
формування державного резервного
насіннєвого фонду на 2005 рік

 
------------------------------------------------------------------
     Назва культури    |   Обсяги формування, тонн
------------------------------------------------------------------
Пшениця                    7467 
Жито 50
Тритикале 50
Ячмінь 7212
Овес 100
Горох 1288
Гречка 550
Кукурудза 1000
Соя 2150
Соняшник 100
Ріпак 50 _________________
Усього 20017
( Додаток в редакції Постанови КМ N 1245 ( 1245-2005-п ) від 21.12.2005 )

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 березня 2005 р. N 216
 
ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

 
     1. У Порядку формування, зберігання та використання державного резервного насіннєвого фонду, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 р. N 977 ( 977-2003-п ) "Деякі питання державного резервного насіннєвого фонду" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 27, ст. 1319, N 32, ст. 1699):
 
     1) у тексті Порядку слова "ДАК "Хліб України" замінити словами "державне підприємство "Державний резервний насіннєвий фонд України" у відповідному відмінку;
 
     2) пункт 6 після слів "та зберігачами" доповнити словами "і користувачами";
 
     3) у пункті 8:
 
     абзац другий викласти в такій редакції:
 
     "Продаж насіння здійснюється за договірними цінами, що встановилися на внутрішньому аграрному ринку на відповідне продовольче зерно з урахуванням сортової надбавки";
 
     доповнити пункт абзацом такого змісту:
 
     "У разі знищення або пошкодження посівів унаслідок стихійного лиха, що підтверджено висновком Торгово-промислової палати України, за клопотанням Міністерства агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, Головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації, погодженим з Мінагрополітики, державне підприємство "Державний резервний насіннєвий фонд України" продовжує строк погашення заборгованості за отримане насіння на наступний календарний рік з укладенням відповідної угоди із забезпеченням її виконання заставою майна боржника".
 
     2. Додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 р. N 167 ( 167-2004-р ) "Про затвердження обсягів формування державного резервного насіннєвого фонду на 2004 рік" викласти в такій редакції:
 
"Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 24 березня 2004 р. N 167-р
 
ОБСЯГИ
формування державного резервного
насіннєвого фонду на 2004 рік

 
------------------------------------------------------------------
     Назва культури     |  Обсяги формування, тонн
------------------------------------------------------------------
Пшениця                   17474 
Ячмінь 11946,4
Тритикале 75
Кукурудза 1930
Горох 2725
Гречка 802
Соняшник 100 _________________
Усього 35052,4".вгору