Деякі питання формування державного резервного насіннєвого фонду
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.2005216
Документ 216-2005-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 21.12.2005, підстава - 1245-2005-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 30 березня 2005 р. N 216
Київ
Деякі питання формування державного
резервного насіннєвого фонду
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1245 ( 1245-2005-п ) від 21.12.2005 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити обсяги формування державного резервного
насіннєвого фонду на 2005 рік згідно з додатком.
2. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 22

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 березня 2005 р. N 216
(в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 21 грудня 2005 р. N 1245
( 1245-2005-п )
ОБСЯГИ
формування державного резервного
насіннєвого фонду на 2005 рік

------------------------------------------------------------------ Назва культури | Обсяги формування, тонн ------------------------------------------------------------------ Пшениця 7467
Жито 50
Тритикале 50
Ячмінь 7212
Овес 100
Горох 1288
Гречка 550
Кукурудза 1000
Соя 2150
Соняшник 100
Ріпак 50 _________________
Усього 20017
( Додаток в редакції Постанови КМ N 1245 ( 1245-2005-п ) від
21.12.2005 )

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 березня 2005 р. N 216
ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. У Порядку формування, зберігання та використання
державного резервного насіннєвого фонду, затвердженому постановою
Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 р. N 977
( 977-2003-п ) "Деякі питання державного резервного насіннєвого
фонду" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 27, ст. 1319, N 32,
ст. 1699):
1) у тексті Порядку слова "ДАК "Хліб України" замінити
словами "державне підприємство "Державний резервний насіннєвий
фонд України" у відповідному відмінку;
2) пункт 6 після слів "та зберігачами" доповнити словами "і
користувачами";
3) у пункті 8:
абзац другий викласти в такій редакції:
"Продаж насіння здійснюється за договірними цінами, що
встановилися на внутрішньому аграрному ринку на відповідне
продовольче зерно з урахуванням сортової надбавки";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"У разі знищення або пошкодження посівів унаслідок стихійного
лиха, що підтверджено висновком Торгово-промислової палати
України, за клопотанням Міністерства агропромислового комплексу
Автономної Республіки Крим, Головного управління сільського
господарства і продовольства облдержадміністрації, погодженим з
Мінагрополітики, державне підприємство "Державний резервний
насіннєвий фонд України" продовжує строк погашення заборгованості
за отримане насіння на наступний календарний рік з укладенням
відповідної угоди із забезпеченням її виконання заставою майна
боржника".
2. Додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від
24 березня 2004 р. N 167 ( 167-2004-р ) "Про затвердження обсягів
формування державного резервного насіннєвого фонду на 2004 рік"
викласти в такій редакції:
"Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 24 березня 2004 р. N 167-р
ОБСЯГИ
формування державного резервного
насіннєвого фонду на 2004 рік

------------------------------------------------------------------ Назва культури | Обсяги формування, тонн ------------------------------------------------------------------ Пшениця 17474
Ячмінь 11946,4
Тритикале 75
Кукурудза 1930
Горох 2725
Гречка 802
Соняшник 100 _________________
Усього 35052,4".вгору