Документ 216-IV, попередня редакція — Редакція від 15.09.2016, підстава - 1455-VIII
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про вивізне (експортне) мито на відходи
та брухт чорних металів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 1, ст. 1 )
{ В редакції Закону
N 400-V ( 400-16 ) від 30.11.2006, ВВР, 2007, N 4, ст.35 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1105-V ( 1105-16 ) від 31.05.2007, ВВР, 2007, N 35, ст.486
N 4234-VI ( 4234-17 ) від 22.12.2011, ВВР, 2012, N 38, ст.455 }

{ Тимчасово, строком на один календарний рік з дня набрання
чинності Законом N 1455-VIII ( 1455-19 ) від 12.07.2016,
ставки вивізного (експортного) мита на товари, зазначені
в пункті 1 цього Закону, становлять 30 євро за 1 тонну
згідно із Законом N 1455-VIII ( 1455-19 ) від 12.07.2016 }

Затвердити такі ставки вивізного (експортного) мита на
товари, що вивозяться за межі України:
------------------------------------------------------------------ | Код товару | Найменування |Рік членства | Ставка мита, | | згідно | товару |України в СОТ | євро за | | з УКТ ЗЕД | | | 1 тонну | | ( 2371в-14 ) | | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| |7204 10 00 00 |відходи та | перший | 25 | | |брухт ливарного| другий | 18 | | |чавуну | третій | 16,4 | | | | четвертий | 14,8 | | | | п'ятий | 13,2 | | | | шостий | 11,6 | | | | сьомий | 10 | |----------------+---------------+---------------+---------------| |7204 30 00 00 |відходи та | перший | 25 | | |брухт чорних | другий | 18 | | |металів, | третій | 16,4 | | |луджені | четвертий | 14,8 | | | | п'ятий | 13,2 | | | | шостий | 11,6 | | | | сьомий | 10 | |----------------+---------------+---------------+---------------| |7204 41 10 00 |токарна | перший | 25 | | |стружка, | другий | 18 | | |обрізки, | третій | 16,4 | | |уламки, | четвертий | 14,8 | | |відходи | п'ятий | 13,2 | | |фрезерного | шостий | 11,6 | | |виробництва та | сьомий | 10 | | |ошурки з чорних| | | | |металів | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| |7204 41 91 00 |відходи | перший | 25 | | |обрізування або| другий | 18 | | |штампування, | третій | 16,4 | | |пакетовані з | четвертий | 14,8 | | |чорних металів | п'ятий | 13,2 | | | | шостий | 11,6 | | | | сьомий | 10 | |----------------+---------------+---------------+---------------| |7204 41 99 00 |відходи | перший | 25 | | |обрізування або| другий | 18 | | |штампування, | третій | 16,4 | | |непакетовані з | четвертий | 14,8 | | |чорних металів | п'ятий | 13,2 | | | | шостий | 11,6 | | | | сьомий | 10 | |----------------+---------------+---------------+---------------| |7204 49 10 00 |відходи та | перший | 25 | | |брухт чорних | другий | 18 | | |металів, | третій | 16,4 | | |подрібнені | четвертий | 14,8 | | |(різані) | п'ятий | 13,2 | | | | шостий | 11,6 | | | | сьомий | 10 | |----------------+---------------+---------------+---------------| |7204 49 30 00 |відходи та | перший | 25 | | |брухт чорних | другий | 18 | | |металів, | третій | 16,4 | | |пакетовані | четвертий | 14,8 | | | | п'ятий | 13,2 | | | | шостий | 11,6 | | | | сьомий | 10 | |----------------+---------------+---------------+---------------| |7204 49 90 00 |відходи та | перший | 25 | | |брухт чорних | другий | 18 | | |металів, | третій | 16,4 | | |несортовані та | четвертий | 14,8 | | |сортовані | п'ятий | 13,2 | | | | шостий | 11,6 | | | | сьомий | 10 | |----------------+---------------+---------------+---------------| |7204 50 00 00 |відходи у | перший | 25 | | |зливках чорних | другий | 18 | | |металів для | третій | 16,4 | | |переплавлення | четвертий | 14,8 | | |(шихтові | п'ятий | 13,2 | | |зливки), крім | шостий | 11,6 | | |сталі легованої| сьомий | 10 | ------------------------------------------------------------------

У році, в якому Україна вступила до Світової організації
торгівлі, ставки вивізного мита вступають у силу з дня вступу і
діють по 31 грудня.
Ставки вивізного мита в інших роках вступають у силу з
1 січня по 31 грудня відповідного року після вступу України до
Світової організації торгівлі.
У роках, що наступають за сьомим роком після вступу України
до Світової організації торгівлі, ставки вивізного мита діють на
рівні сьомого року.
{ Закон із змінами, внесеними згідно із Законами N 1105-V
( 1105-16 ) від 31.05.2007, N 4234-VI ( 4234-17 ) від 22.12.2011 }
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 24 жовтня 2002 року
N 216-IVвгору