Документ 2155-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.04.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.05.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України
щодо стимулювання іноземних
інвестицій та кредитування
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 26, ст.270 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У розділі II "Прикінцеві положення" Закону України "Про
внесення змін до деяких законів України з метою подолання
негативних наслідків фінансової кризи" ( 1533-17 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2009 р., N 52, ст. 763):
1) абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:
"Встановити, що пункти 6, 7 розділу II цього Закону діють до
1 січня 2011 року";
2) пункти 8-11 виключити.
2. У Законі України "Про режим іноземного інвестування"
( 93/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 19,
ст. 80; 2009 р., N 52, ст. 763):
1) частину другу статті 2 виключити;
2) у статті 13:
частину першу виключити;
у частині другій слова "у майновій формі" виключити;
частину четверту виключити.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 27 квітня 2010 року
N 2155-VIвгору