Документ 2154-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.11.2004
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 24.11.2004. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до Закону України
"Про державну соціальну допомогу інвалідам
з дитинства та дітям-інвалідам"
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 2, ст.43 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести до Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" ( 2109-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 1, ст. 2; 2004 р., N 10, ст. 107, N 25, ст. 342) такі зміни:
 
     1. Статтю 3 викласти в такій редакції:
 
     "Стаття 3. Надбавка на догляд
 
     Інвалідам з дитинства I групи встановлюється надбавка на догляд за ними в розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць.
 
     Надбавка на догляд призначається одинокій матері (одинокому батьку) незалежно від факту роботи та середньомісячного сукупного доходу сім'ї, в якій виховується дитина-інвалід, і встановлюється в розмірі: на дитину-інваліда віком до 6 років - 50 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, на дитину-інваліда віком від 6 до 18 років - 50 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років.
 
     Надбавка на догляд, що призначається в інших випадках, встановлюється в розмірі: на дитину-інваліда віком до 6 років - 50 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, на дитину-інваліда віком від 6 до 18 років - 50 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років - та за умови, що середньомісячний сукупний дохід сім'ї, в якій виховується дитина-інвалід (без урахування надбавки на догляд), за попередні шість місяців не перевищує прожиткового мінімуму для сім'ї.
 
     Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років призначається одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які не працюють і фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом".
 
     2. У тексті Закону цифри "16" замінити цифрами "18".
 
     II. Прикінцеві положення
 
     1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
     2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
     підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;
 
     привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
     забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом та прийняття відповідних актів, що випливають із цього Закону.

 
 Президент України                     Л.КУЧМА 
м. Київ, 4 листопада 2004 року
N 2154-IVвгору