Документ 215/95-ВР, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.06.1997, підстава - 280/97-ВР

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Закону
N 280/97-ВР від 21.05.97, ВВР, 1997, N 24, ст.170 )
Про внесення доповнень до Закону України
"Про місцеві Ради народних депутатів та
місцеве і регіональне самоврядування"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 22, ст.171 )
( Вводиться в дію Постановою ВР N 216/95-ВР від 06.06.95,
ВВР, 1995, N 22, ст.172 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про транспорт"
( 232/94-ВР ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
У Законі України "Про місцеві Ради народних депутатів та
місцеве і регіональне самоврядування" ( 533-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 28, ст.387) доповнити: пункт 11 статті 34 після слів "виробничої інфраструктури"
словами "транспорту, включаючи ремонт і оновлення його
пасажирського рухомого складу";
статтю 38 пунктами 15 і 16 такого змісту: "15) подає допомогу підприємствам і організаціям транспорту у
поліпшенні використання транспортних засобів відправниками
(одержувачами) вантажів; 16) сприяє взаємодії різних видів транспорту з метою більш
ефективного їх використання, підвищення якості обслуговування".

Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 6 червня 1995 року
N 215/95-ВРвгору