Документ 215-IX, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.10.2019

ПОСТАНОВА
Верховної Ради України

Про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2020 рік

За результатами розгляду у першому читанні проекту Закону України про Державний бюджет України на 2020 рік (реєстр. № 2000), поданого Кабінетом Міністрів України, Верховна Рада України постановляє:

1. Схвалити висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2020 рік як Бюджетні висновки Верховної Ради України (додаються).

2. Кабінету Міністрів України підготувати проект Закону України про Державний бюджет України на 2020 рік до другого читання відповідно до Бюджетних висновків Верховної Ради України та подати його на розгляд Верховної Ради України у двотижневий строк з дня набрання чинності цією Постановою.

3. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України

Д.РАЗУМКОВ

м. Київ
18 жовтня 2019 року
№ 215-IX
Схвалено
Постановою Верховної Ради України
від 18 жовтня 2019 року № 215-IX

БЮДЖЕТНІ ВИСНОВКИ
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

1. При підготовці проекту Закону України про Державний бюджет України на 2020 рік до другого читання врахувати такі зміни:

1.1. У статті 4 законопроекту слово "банків" замінити словами "іноземних фінансових установ".

1.2. Частину другу статті 7 законопроекту перенести до розділу "Прикінцеві положення" законопроекту, виклавши її окремим пунктом цього розділу та замінивши слова "рішучі кроки" словом "заходи".

1.3. У статті 15 законопроекту цифри "40.709.000" замінити цифрами "44.209.000" та у додатку № 1 до законопроекту передбачити збільшення доходів загального фонду проекту державного бюджету на 2020 рік за кодом 21020000 "Кошти, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України "Про Національний банк України" на 3.500.000 тис. грн (з уточненням відповідних підсумкових показників у цьому додатку та статті 1 законопроекту).

1.4. Статтю 18 законопроекту виключити.

1.5. Статтю 20 законопроекту виключити.

1.6. Статтю 21 законопроекту виключити.

1.7. Статтю 22 законопроекту виключити.

1.8. У статті 23 законопроекту слова "медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворилися" замінити словами "за медичною субвенцією".

1.9. Статтю 24 законопроекту виключити.

1.10. Статтю 25 законопроекту та видатки загального фонду проекту державного бюджету на 2020 рік за бюджетною програмою "Державні капітальні вкладення на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів" (код 1211120) у сумі 2.339.432,6 тис. грн виключити, при цьому збільшити обсяг зазначених видатків до 4.000.000 тис. грн та здійснити відповідно до вимог статті 33-1 Бюджетного кодексу України розподіл таких коштів між відповідними бюджетними програмами головних розпорядників коштів державного бюджету на підставі рішення Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів (з внесенням відповідних змін до статті 1 та додатка № 3 до законопроекту).

1.11. Статтю 26 законопроекту та видатки загального фонду проекту державного бюджету на 2020 рік за бюджетною програмою "Нерозподілені видатки на національну безпеку і оборону" (код 6501060) у сумі 27.986.146,6 тис. грн виключити, здійснивши розподіл таких коштів між відповідними бюджетними програмами головних розпорядників коштів державного бюджету з урахуванням рішення Ради національної безпеки і оборони України (з внесенням відповідних змін до додатка № 3 до законопроекту).

1.12. Статтю 27 законопроекту виключити.

1.13. Статтю 28 законопроекту виключити.

1.14. Статтю 29 законопроекту виключити.

1.15. Законопроект доповнити новими статтями такого змісту:

1.15.1. "Стаття __. Установити, що для розподілу коштів за напрямами (об’єктами, заходами) за бюджетною програмою "Фонд розвитку закладів вищої освіти" (код 2201140) Міністерство освіти і науки України утворює комісію, до складу якої входять члени Комітету Верховної Ради України з питань бюджету за рішенням цього комітету (чисельністю не менше 50 відсотків складу такої комісії)";

1.15.2. "Стаття __. Установити, що у 2020 році реалізація державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".

1.16. Пункт 3 розділу "Прикінцеві положення" законопроекту доповнити абзацом такого змісту:

"абзацу першого частини п’ятої статті 4 Закону України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 5, ст. 31)".

1.17. Пункт 5 розділу "Прикінцеві положення" законопроекту виключити.

1.18. Пункт 7 розділу "Прикінцеві положення" законопроекту виключити.

1.19. У пункті 8 розділу "Прикінцеві положення" законопроекту слова "головних розпорядників коштів, до сфери управління яких вони належать" замінити словами "головних розпорядників бюджетних коштів, до сфери управління яких належать такі заклади охорони здоров’я".

1.20. Збільшити доходи загального фонду проекту державного бюджету на 2020 рік у додатку № 1 до законопроекту (з уточненням відповідних підсумкових показників у цьому додатку та статті 1 законопроекту):

1.20.1. за кодом 14060000 "Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування" на 1.100.000 тис. грн;

1.20.2. за кодом 14070000 "Податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів" на 5.600.000 тис. грн;

1.20.3. за кодом 21010000 "Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність" на 6.000.000 тис. грн;

1.20.4. за кодом 22080000 "Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном" на 1.571.547,7 тис. грн.

1.21. У додатку № 2 до законопроекту за загальним фондом проекту державного бюджету на 2020 рік збільшити показник за кодом 501000 "Надходження від приватизації державного майна" на 8.000.000 тис. грн з одночасним зменшенням на цю суму показника за кодом 401000 "Запозичення" (з уточненням відповідних підсумкових показників у цьому додатку), а також у статті 5 законопроекту цифри "2.127.687.340,5" замінити цифрами "2.119.687.340,5" та у додатку № 3 до законопроекту зменшити видатки загального фонду проекту державного бюджету на 2020 рік за бюджетною програмою "Обслуговування державного боргу" (код 3511350) на 400.000 тис. грн (з уточненням відповідних підсумкових показників у цьому додатку та статті 1 законопроекту).

1.22. Внести такі зміни до видатків проекту державного бюджету на 2020 рік у додатку № 3 до законопроекту (з уточненням відповідних підсумкових показників у цьому додатку та статті 1 законопроекту):

1.22.1. збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою "Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України" (код 0111010) на 159.370,2 тис. грн, у тому числі видатки споживання - на 27.157,2 тис. грн, видатки розвитку - на 132.213 тис. грн;

1.22.2. збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою "Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України" (код 0111020) на 227.822,6 тис. грн, у тому числі видатки споживання - на 204.938,7 тис. грн та видатки розвитку - на 22.883,9 тис. грн;

1.22.3. збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою "Висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети "Голос України" (код 0111090) на 29.930 тис. грн;

1.22.4. передбачити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою "Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення" (код 0301060) у сумі 9.800 тис. грн;

1.22.5. за бюджетною програмою "Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя" (код 0501020) за загальним фондом зменшити видатки споживання на 236.200 тис. грн (у тому числі збільшивши видатки на оплату праці - на 205.286,2 тис. грн) та передбачити видатки розвитку у сумі 236.200 тис. грн (з внесенням відповідних змін до додатка № 7 до законопроекту), а також у додатку № 7 до законопроекту за загальним фондом у рядку "Виплата вихідних допомог, різниці в оплаті праці суддів після проходження кваліфікаційного оцінювання, видатки на збільшення чисельності суддів та працівників апарату судів" зменшити видатки споживання на 859.481,5 тис. грн (з них оплата праці - на 304.713,8 тис. грн) та у рядку "Служба судової охорони" збільшити видатки на 859.481,5 тис. грн, у тому числі збільшивши видатки споживання на 623.281,5 тис. грн (з них передбачивши видатки на оплату праці у сумі 510.000 тис. грн) та передбачивши видатки розвитку у сумі 236.200 тис. грн;

1.22.6. збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою "Забезпечення конституційної юрисдикції в Україні" (код 0801010) на 59.118,6 тис. грн (з них оплата праці - на 41.969,3 тис. грн, комунальні послуги та енергоносії - на 49,2 тис. грн);

1.22.7. виключити бюджетну програму "Придбання пожежної та іншої спеціальної техніки вітчизняного виробництва" (код 1006090) з обсягом видатків розвитку за загальним фондом у сумі 600.835,7 тис. грн, здійснивши розподіл таких коштів за іншими бюджетними програмами Міністерства внутрішніх справ України з урахуванням пункту 1.11 частини першої та пункту 2.19 частини другої цих Бюджетних висновків;

1.22.8. збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою "Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках" (код 1201030) на 50.000 тис. грн;

1.22.9. збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою "Наукова і науково-технічна діяльність у сфері лісового господарства" (код 1205020) на 30.000 тис. грн;

1.22.10. збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою "Забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту" (код 2105010) на 20.000 тис. грн;

1.22.11. збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою "Забезпечення діяльності Національного центру "Мала академія наук України", надання позашкільної освіти державними закладами позашкільної освіти, заходи з позашкільної роботи" (код 2201120) на 47.000 тис. грн;

1.22.12. збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою "Фонд розвитку закладів вищої освіти" (код 2201140) на 400.000 тис. грн;

1.22.13. передбачити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою "Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка" (код 2201280) у сумі 47.500 тис. грн;

1.22.14. збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою "Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді" (код 2201310) на 29.000 тис. грн, у тому числі збільшивши видатки споживання на 24.000 тис. грн та передбачивши видатки розвитку у сумі 5.000 тис. грн;

1.22.15. передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення та ремонт існуючих спортивних комплексів при загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів" (код 2211240) у сумі 300.000 тис. грн для Міністерства освіти і науки України (з внесенням відповідних змін до додатка № 6 до законопроекту);

1.22.16. збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою "Лікування громадян України за кордоном" (код 2301360) на 450.614,3 тис. грн;

1.22.17. збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру" (код 2301400) на 3.204.669,9 тис. грн;

1.22.18. збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою "Здійснення природоохоронних заходів" (код 2401270) на 250.000 тис. грн;

1.22.19. збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр" (код 2404010) на 60.000 тис. грн (з них оплата праці - на 49.200 тис. грн) та зменшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою "Розвиток мінерально-сировинної бази" (код 2404020) на 60.000 тис. грн;

1.22.20. передбачити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою "Першочергове забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням" (код 2407090) у сумі 150.000 тис. грн;

1.22.21. найменування бюджетної програми за кодом 2507100 викласти у такій редакції: "Реабілітація дітей з інвалідністю та надання дітям послуг з раннього втручання";

1.22.22. передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою "Проектування та будівництво аеродрому Міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ" для Міністерства інфраструктури України (відповідальному виконавцю бюджетної програми - Державному агентству інфраструктурних проектів України) у сумі 1.000.000 тис. грн;

1.22.23. передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою "Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Одеської області на проведення капітального ремонту Міжнародного аеропорту "Ізмаїл" для Міністерства інфраструктури України у сумі 70.000 тис. грн (з внесенням відповідних змін до додатка № 6 до законопроекту);

1.22.24. передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" (код 3511210) у сумі 7.000.000 тис. грн для Міністерства фінансів України (з внесенням відповідних змін до додатка № 6 до законопроекту);

1.22.25. зменшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою "Платежі на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України" (код 3601170) на 200.000 тис. грн;

1.22.26. збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою "Забезпечення діяльності архівних установ та установ страхового фонду документації" (код 3609030) на 10.955 тис. грн, у тому числі збільшивши видатки споживання на 375 тис. грн та передбачивши видатки розвитку у сумі 10.580 тис. грн;

1.22.27. збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою "Здійснення культурно-мистецьких заходів національними творчими спілками та Всеукраїнським товариством "Просвіта" (код 3801100) на 60.000 тис. грн;

1.22.28. передбачити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою "Забезпечення діяльності національних музеїв, національних і державних бібліотек та культурно-просвітницьких центрів" (код 3801190) у сумі 61.000 тис. грн;

1.22.29. збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою "Здійснення заходів державної політики з питань молоді та державна підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій" (код 3801210) на 10.000 тис. грн;

1.22.30. збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою "Розвиток спорту серед осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивна реабілітація" (код 3801220) на 196.735,2 тис. грн;

1.22.31. збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою "Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту" (код 3801240) на 431.306,9 тис. грн, у тому числі видатки споживання - на 15.000 тис. грн (з них оплата праці - на 1.200 тис. грн), видатки розвитку - на 416.306,9 тис. грн;

1.22.32. збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою "Забезпечення діяльності Українського інституту книги, підтримка книговидавничої справи та популяризація української літератури у світі" (код 3801560) на 40.000 тис. грн;

1.22.33. збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері кінематографії" (код 3806010) на 13.283 тис. грн (з них оплата праці - на 10.467 тис. грн);

1.22.34. збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою "Державна підтримка кінематографії" (код 3806030) на 500.000 тис. грн;

1.22.35. передбачити за загальним фондом видатки споживання за новою бюджетною програмою "Зшивання країни - проект мобільності серед школярів" у сумі 500.000 тис. грн для Міністерства культури, молоді та спорту України;

1.22.36. передбачити за загальним фондом видатки споживання за новою бюджетною програмою "Розкриття туристичного потенціалу України" у сумі 240.000 тис. грн для Міністерства культури, молоді та спорту України;

1.22.37. передбачити за загальним фондом видатки за новою бюджетною програмою "Створення Музею сучасного мистецтва України" для Міністерства культури, молоді та спорту України у сумі 54.000 тис. грн, у тому числі видатки споживання - 12.000 тис. грн та видатки розвитку - 42.000 тис. грн;

1.22.38. передбачити за загальним фондом видатки споживання за новою бюджетною програмою "Оцифрування реєстрів культурної спадщини" у сумі 40.000 тис. грн для Міністерства культури, молоді та спорту України;

1.22.39. передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво нових, реконструкцію та капітальний ремонт існуючих спортивних п’ятдесятиметрових і двадцятип’ятиметрових басейнів" у сумі 200.000 тис. грн для Міністерства культури, молоді та спорту України (з внесенням відповідних змін до додатка № 6 до законопроекту);

1.22.40. передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення нових, будівельно-ремонтні роботи існуючих палаців спорту та завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції палаців спорту" у сумі 150.000 тис. грн для Міністерства культури, молоді та спорту України (з внесенням відповідних змін до додатка № 6 до законопроекту);

1.22.41. передбачити за загальним фондом видатки споживання за новою бюджетною програмою "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл" у сумі 677.405,5 тис. грн для Міністерства культури, молоді та спорту України (з внесенням відповідних змін до додатка № 6 до законопроекту);

1.22.42. передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою "Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Івано-Франківської області на будівництво сучасного біатлонного комплексу" у сумі 100.000 тис. грн для Міністерства культури, молоді та спорту України (з внесенням відповідних змін до додатка № 6 до законопроекту);

1.22.43. зменшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою "Фінансування статутної діяльності політичних партій" (код 6331020) на 283.530,9 тис. грн;

1.22.44. збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету" (код 6511010) на 206.588,9 тис. грн, у тому числі видатки споживання - на 116.588,9 тис. грн (з них оплата праці - на 39.440,5 тис. грн, комунальні послуги та енергоносії - на 3.867,3 тис. грн), видатки розвитку - на 90.000 тис. грн, а також зменшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері контролю за витрачанням бюджетних коштів" (код 0417010) на 206.588,9 тис. грн, у тому числі видатки споживання - на 199.100,7 тис. грн (з них оплата праці - на 145.343,5 тис. грн), видатки розвитку - на 7.488,2 тис. грн;

1.22.45. збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою "Наукова і науково-технічна діяльність у сфері профілактики і лікування хвороб людини" (код 6561040) на 20.000 тис. грн;

1.22.46. збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою "Наукова і науково-технічна діяльність у сфері агропромислового комплексу" (код 6591060) на 200.000 тис. грн;

1.22.47. зменшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою "Проведення виборів народних депутатів України" (код 6731020) на 45.000 тис. грн.

1.23. У найменуванні додатка № 8 до законопроекту слова "Попередній перелік" та "фінансових установ" замінити відповідно словами "Перелік" та "іноземних фінансових установ".

2. Кабінету Міністрів України при підготовці проекту Закону України про Державний бюджет України на 2020 рік до другого читання:

2.1. Збільшити показники доходів проекту державного бюджету на 2020 рік з урахуванням уточнення основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2020 рік, а також стану розгляду і прийняття Верховною Радою України у вересні-жовтні 2019 року відповідних законопроектів (насамперед щодо внесення змін до податкового і митного законодавства).

2.2. Врахувати у показниках проекту державного бюджету на 2020 рік положення Закону України від 11 вересня 2019 року № 54-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю".

2.3. Опрацювати питання збільшення доходів проекту державного бюджету на 2020 рік відповідно до темпу зростання номінального валового внутрішнього продукту та за рахунок покращення адміністрування податків і зборів (насамперед вжиття заходів щодо погашення податкового боргу платників податків перед бюджетом, всебічного застосування автоматизованої системи аналізу та управління ризиками, недопущення проявів корупції у контролюючих органах, зниження рівня тіньової економіки, включаючи руйнування схем мінімізації податкових зобов’язань, запобігання та протидію контрабанді, запобігання незаконному відшкодуванню податку на додану вартість та відмиванню коштів через офшорні зони), зокрема щодо: податку на доходи фізичних осіб, податку на прибуток підприємств, рентної плати за користування надрами, акцизного податку.

2.4. Надати вартісну величину впливу положень законопроектів щодо легалізації грального бізнесу в Україні, упорядкування видобутку бурштину в Україні (підготовлених Кабінетом Міністрів України на виконання Указу Президента України від 20 вересня 2019 року № 713 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення економічного зростання, стимулювання розвитку регіонів та запобігання корупції") на показники бюджету для можливого врахування у проекті державного бюджету на 2020 рік у разі прийняття таких законопроектів.

2.5. Розглянути можливість збільшення доходів проекту державного бюджету на 2020 рік (з внесенням відповідних законодавчих ініціатив) щодо:

2.5.1. податку на доходи фізичних осіб за рахунок законодавчого врегулювання приведення ставки податку для доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами - платниками податку на прибуток підприємств, до рівня базової ставки податку на доходи фізичних осіб;

2.5.2. акцизного податку, екологічного податку, рентної плати за рахунок підвищення ставок оподаткування відповідних платежів, визначених в абсолютних значеннях, з урахуванням індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової продукції;

2.5.3. акцизного податку за рахунок запровадження такого податку на метанол із ставкою оподаткування у розмірі 245 євро за 1 тонну 100-відсоткового метанолу;

2.5.4. податку на додану вартість за рахунок скасування звільнення від оподаткування цим податком операцій із ввезення на митну територію України товарів, зазначених у товарних підкатегоріях 8502 31 00 00, 8541 40 90 00, 8504 40 88 00 згідно з УКТ ЗЕД (зокрема, вітроенергетичних установок, сонячних панелей, трансформаторів, електронних блоків для вітряних та сонячних електростанцій);

2.5.5. ввізного мита за рахунок інвентаризації ставок цього мита, встановлених Митним тарифом України, в частині їх приведення у відповідність з максимальними ставками, що застосовуються у Європейському Союзі;

2.5.6. податків і зборів за рахунок скасування застосування Україною у торгівлі з країнами Співдружності Незалежних Держав кумулятивного принципу до сировини/матеріалів походженням з Російської Федерації шляхом денонсації у торгівлі з Російською Федерацією Правил визначення країни походження товарів у Співдружності Незалежних Держав від 20 листопада 2009 року;

2.5.7. єдиного збору, який справляється у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України, за рахунок запровадження справляння такого збору з транспортних засобів, що зареєстровані за межами України, загальною масою до 3,5 тонни.

2.6. Здійснити інвентаризацію судових справ щодо неузгоджених податкових зобов’язань платників податків станом на 1 жовтня 2019 року та на підставі проведеного аналізу факторів, що призвели до багаточисельних судових процесів, внести необхідні зміни до своїх нормативно-правових актів та за необхідності пропозиції змін до законодавчих актів України.

2.7. Провести верифікацію власників спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами, які подавали нульовий показник у податкові розрахунки з рентної плати за користування надрами за 2019 рік, щодо невиконання умов користування надрами, передбачених дозволом або відповідною угодою, та прийняти рішення щодо доцільності подальшого використання відповідного дозволу або його анулювання з подальшим продажем через аукціон.

2.8. Здійснити інвентаризацію податкових пільг та внести пропозиції щодо їх оптимізації з метою створення рівних умов конкуренції для всіх платників податків та збільшення доходів бюджету.

2.9. Внести законодавчі ініціативи щодо:

2.9.1. унормування надання органам місцевого самоврядування автоматизованого доступу до реєстрів та баз даних, необхідних для здійснення контролю за адмініструванням і сплатою місцевих податків і зборів (насамперед податку на майно), а також загальнодержавних податків і зборів, що зараховуються до місцевих бюджетів;

2.9.2. проведення індексації нормативної грошової оцінки землі з урахуванням індексу споживчих цін за попередній рік; скасування звільнення платників єдиного податку від земельного податку; скасування пільгової ставки плати за землю за земельні ділянки, надані гірничодобувним підприємствам для видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин; скасування пільгового оподаткування податком на нерухоме майно, якщо об’єкт оподаткування розташований на території населених пунктів на лінії зіткнення;

2.9.3. унормування правового статусу криптовалют, регулювання їх обігу та оподаткування відповідних операцій.

2.10. Розглянути можливість визначення у статті 1 законопроекту оборотного залишку коштів державного бюджету на 2020 рік в абсолютній величині.

2.11. Опрацювати питання щодо уточнення редакції частини другої статті 4 законопроекту в частині узгодження з нормами Бюджетного кодексу України.

2.12. Доручити Міністерству фінансів України опрацювати з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб можливість реалізації у 2020 році Постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 2018 року № 559 "Про здійснення дострокового погашення векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб" та передбачення у додатку № 2 до законопроекту за загальним фондом показника за кодом 601100 "Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред’явлення цінних паперів" із зменшенням на відповідну суму показника за кодом 401000 "Запозичення", граничного обсягу державного боргу та видатків на обслуговування державного боргу.

2.13. Опрацювати питання щодо передбачення у складі спеціального фонду проекту державного бюджету на 2020 рік прогнозного показника конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення, із визначенням цільового спрямування таких коштів (у зв’язку з виключенням статті 22 законопроекту).

2.14. Визначитися щодо необхідності передбачення у спеціальному фонді проекту державного бюджету на 2020 рік видатків за відповідними бюджетними програмами за рахунок залишків коштів, джерелом формування яких у попередні періоди були надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ (у зв’язку з виключенням статті 29 законопроекту).

2.15. Опрацювати питання унормування у законопроекті цільового спрямування надходжень до спеціального фонду державного бюджету, які надійшли у 2019 році від конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації конфіскованого майна за вчинення корупційного правопорушення, на реалізацію програм і проектів державного фонду регіонального розвитку.

2.16. Розглянути можливість збільшення повернення кредитів до загального фонду проекту державного бюджету на 2020 рік за кодом 3511630 "Повернення позик, наданих для фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою" з урахуванням необхідності вжиття дієвих заходів щодо погашення простроченої заборгованості суб’єктів господарювання перед державою за кредитами, залученими державою та під державні гарантії.

2.17. Передбачити у 2020 році підвищення державних соціальних стандартів, насамперед прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, виходячи з фінансових можливостей держави, визначених з урахуванням уточнення основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2020 рік (з внесенням відповідних змін до показників проекту державного бюджету на 2020 рік).

2.18. Опрацювати питання щодо встановлення нових розмірів допомоги при народженні дитини (100 тис. грн - на першу дитину, 200 тис. грн - на другу дитину, 400 тис. грн - на третю і кожну наступну дитину) із здійсненням виплати такої допомоги одноразово у розмірі 25 відсотків від загальної суми, протягом наступних 36 місяців рівними частинами решти суми допомоги у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, та внести пропозиції відповідних змін до статті 12 Закону України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми", а також визначитися щодо необхідності збільшення видатків загального фонду проекту державного бюджету на 2020 рік за бюджетною програмою "Виплата допомоги сім’ям з дітьми, допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, малозабезпеченим сім’ям, особам з інвалідністю з дитинства, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд (крім державної соціальної допомоги на догляд особам, зазначеним у пунктах 1-3 частини першої статті 7 Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю"), щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня", надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" (код 2501030).

2.19. Доопрацювати показники видатків проекту державного бюджету на 2020 рік по статтях, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України, на підставі рішення Ради національної безпеки і оборони України виходячи з обсягу видатків для сектору безпеки і оборони України (у відсотках від прогнозного валового внутрішнього продукту) на рівні, не меншому від передбаченого у законопроекті, та здійснити розподіл коштів за бюджетною програмою Ради національної безпеки і оборони України "Нерозподілені видатки на національну безпеку і оборону" (код 6501060) суб’єктам сектору безпеки і оборони з урахуванням їх реальних потреб, насамперед щодо збільшення розміру грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських та інших працівників (з наближенням до рівня грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України) та належного забезпечення виконання завдань, покладених на Державну прикордонну службу України та Службу безпеки України.

2.20. Визначитися щодо можливості та доцільності збільшення/передбачення видатків і надання кредитів загального фонду проекту державного бюджету на 2020 рік за врахованими частково пропозиціями народних депутатів України та комітетів Верховної Ради України у таблиці пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи до законопроекту (виходячи з наявних фінансових ресурсів державного бюджету та за результатами оцінювання обґрунтованості додаткової потреби у бюджетних коштах), а саме:

2.20.1. за бюджетною програмою "Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України" (код 0111020);

2.20.2. за бюджетною програмою "Фінансова підтримка Національного камерного ансамблю "Київські солісти", Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" (код 0301360);

2.20.3. за бюджетною програмою "Здійснення прокурорсько-слідчої діяльності, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів прокуратури" (код 0901010);

2.20.4. за бюджетною програмою "Організація і регулювання діяльності установ в системі агропромислового комплексу та забезпечення діяльності Аграрного фонду" (код 1201270);

2.20.5. Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України для Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (код 1209000) за всіма бюджетними програмами, закріпленими за цією службою;

2.20.6. за бюджетною програмою "Фінансова підтримка забезпечення міжнародного позитивного іміджу України, забезпечення діяльності Українського інституту, заходи щодо підтримки зв’язків з українцями, які проживають за межами України" (код 1401110);

2.20.7. за бюджетною програмою "Документування громадян та створення і забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби" (код 1401130);

2.20.8. за бюджетною програмою "Керівництво та управління у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України" (код 1501010);

2.20.9. за новою бюджетною програмою "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов" для Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України на завершення відповідних виплат;

2.20.10. Міністерству освіти і науки України на фінансове забезпечення діяльності Національної комісії зі стандартів державної мови та Уповноваженого із захисту державної мови на виконання Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної";

2.20.11. за бюджетною програмою "Забезпечення діяльності Національного центру "Мала академія наук України", надання позашкільної освіти державними закладами позашкільної освіти, заходи з позашкільної роботи" (код 2201120) у частині видатків споживання;

2.20.12. за бюджетною програмою "Підтримка пріоритетних напрямів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у закладах вищої освіти" (код 2201390);

2.20.13. за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері забезпечення якості освіти" (код 2203010);

2.20.14. за бюджетною програмою "Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями" (код 2301040);

2.20.15. за бюджетною програмою "Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров’я науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров’я України" (код 2301170);

2.20.16. за бюджетною програмою "Реалізація пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів" (код 2301550);

2.20.17. за новою бюджетною програмою "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів з лікування хворих на цукровий і нецукровий діабет та хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу" для Міністерства охорони здоров’я України із здійсненням розподілу субвенції між обласними бюджетами на основі даних відповідних реєстрів пацієнтів;

2.20.18. за новою бюджетною програмою "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання дороговартісного медичного обладнання для закладів охорони здоров’я" для Міністерства охорони здоров’я України;

2.20.19. за бюджетною програмою "Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області" (код 2407070);

2.20.20. за бюджетною програмою "Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення" (код 2408110);

2.20.21. за бюджетною програмою "Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об’єкта "Укриття" та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС" (код 2408120);

2.20.22. за бюджетною програмою "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа" (код 2511180);

2.20.23. за бюджетною програмою "Державний фонд регіонального розвитку" (код 2761070) із спрямуванням частини таких видатків на забезпечення виконання підпункту 2 пункту 1 Указу Президента України від 22 липня 2019 року № 543 "Про розвиток регіону українських Карпат" та підпункту 1 пункту 1 Указу Президента України від 20 вересня 2019 року № 713 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення економічного зростання, стимулювання розвитку регіонів та запобігання корупції";

2.20.24. за новою бюджетною програмою "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів транскордонного співробітництва" для Міністерства розвитку громад та територій України;

2.20.25. за новою бюджетною програмою "Будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжя" для Державного агентства автомобільних доріг України;

2.20.26. за новою бюджетною програмою "Покращення стану автомобільної дороги Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка" для Державного агентства автомобільних доріг України;

2.20.27. за новою бюджетною програмою "Відновлення автомобільної дороги М-04 Знам’янка - Луганськ - Ізварине" для Державного агентства автомобільних доріг України;

2.20.28. за новою бюджетною програмою "Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-словацькому кордоні" для Державного агентства автомобільних доріг України;

2.20.29. за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері митної політики" (код 3506010), передбачивши здійснення заходів з будівництва міжнародного пункту пропуску Лопушанка - Міхновець в Турківському районі Львівської області;

2.20.30. за бюджетною програмою "Забезпечення формування та функціонування системи безоплатної правової допомоги" (код 3603020);

2.20.31. за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері культури, молоді та спорту" (код 3801010);

2.20.32. за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері відновлення та збереження національної пам’яті" (код 3809010);

2.20.33. за новою бюджетною програмою "Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Умані Черкаської області на реалізацію проектів, об’єктів, заходів, у тому числі, які мають на меті розвиток туризму, паломництва, створення умов безпеки та життєдіяльності, розбудову туристичних об’єктів та інших об’єктів інфраструктури" для Міністерства культури, молоді та спорту України;

2.20.34. за бюджетною програмою "Утилізація твердого ракетного палива" (код 6381120);

2.20.35. за бюджетною програмою "Наукова і науково-технічна діяльність наукових установ Національної академії наук України" (код 6541030);

2.20.36. за бюджетною програмою "Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій, спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Національної академії медичних наук України" (код 6561060);

2.20.37. за бюджетною програмою "Реалізація пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення надання медичної допомоги у окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України" (код 6561160);

2.20.38. за бюджетною програмою "Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії правових наук України" (код 6581020);

2.20.39. за бюджетною програмою "Наукова і науково-технічна діяльність у сфері законодавства і права" (код 6581040);

2.20.40. за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері державного майна" (код 6611010);

2.20.41. за бюджетною програмою "Заходи, пов’язані з проведенням приватизації державного майна" (код 6611020);

2.20.42. за новою бюджетною програмою "Створення, впровадження, супроводження та вдосконалення інформаційних ресурсів Фонду державного майна України та системи електронного документообігу державних органів приватизації" для Фонду державного майна України.

2.21. Комплексно опрацювати питання надання державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам, при цьому додатково проаналізувати обсяг коштів, необхідний для проведення заходів за бюджетною програмою "Здешевлення кредитів сільськогосподарським товаровиробникам для купівлі земель сільськогосподарського призначення" (код 1201040), а також визначитися щодо необхідності передбачення у проекті державного бюджету на 2020 рік коштів на таку підтримку за іншими напрямами (насамперед на державну підтримку тваринництва, зберігання та переробку сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва), фінансову підтримку розвитку фермерських господарств, державну підтримку розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними, фінансову підтримку заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів, створення та передачу в фінансовий лізинг вітчизняним сільськогосподарським товаровиробникам тваринницьких ферм і комплексів, часткову компенсацію вартості закуплених засобів захисту рослин, регуляторів росту та добрив із мікроелементами, вироблених в Україні), взявши до уваги стан розвитку сільськогосподарської галузі економіки, її частку в формуванні валового внутрішнього продукту та її експортний потенціал та врахувавши висновки і рекомендації Рахункової палати за результатами проведеного аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на надання державної підтримки агропромисловому комплексу.

2.22. Опрацювати питання щодо можливості запровадження механізму реімбурсації препаратів імуносупресивної дії для хворих у до- та післяопераційний період з трансплантації та у разі необхідності передбачити в розділі "Прикінцеві положення" законопроекту відповідне доручення Кабінету Міністрів України.

2.23. Проаналізувати загальний обсяг видатків, передбачених у проекті державного бюджету на 2020 рік на здійснення заходів щодо інформатизації та цифрової трансформації в державних органах (включаючи загальнодержавні видатки на Національну програму інформатизації), та визначитися щодо обсягу таких видатків на 2020 рік (з урахуванням можливості його перерозподілу між Міністерством цифрової трансформації України та іншими головними розпорядниками коштів державного бюджету) виходячи з порядку взаємодії між замовником та виконавцем відповідних заходів та обґрунтованої потреби у коштах на їх виконання.

2.24. Здійснити заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади, забезпечивши скорочення чисельності працівників таких органів до 10 відсотків виходячи з необхідності усунення дублювання функцій і повноважень між органами державної влади та спрощення управлінських процедур із застосуванням цифрових трансформацій, та відповідно переглянути видатки державного бюджету на забезпечення діяльності центральних органів виконавчої влади.

2.25. Опрацювати питання щодо можливості зменшення видатків і надання кредитів загального фонду проекту державного бюджету на 2020 рік за врахованими частково пропозиціями народних депутатів України в таблиці пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи до законопроекту (за результатами оцінювання доцільності та обґрунтованості передбачених обсягів бюджетних коштів), а саме:

2.25.1. за бюджетною програмою "Державна цільова екологічна програма першочергових заходів приведення у безпечний стан об’єктів і майданчика колишнього уранового виробництва виробничого об’єднання "Придніпровський хімічний завод" на 2019-2023 роки" (код 2401210);

2.25.2. за бюджетною програмою "Обслуговування державного боргу" (код 3511350) в частині перерахунку обсягу у зв’язку з ревальвацією гривні;

2.25.3. за бюджетною програмою "Виконання державою гарантійних зобов’язань за позичальників, що отримали кредити під державні гарантії" (код 3511600) в частині перерахунку обсягу у зв’язку з ревальвацією гривні.

2.26. Розглянути можливість встановлення відповідно до вимог Бюджетного кодексу України відносин між державним бюджетом та бюджетами об’єднаних територіальних громад, у яких у 2019 році відбулися перші вибори депутатів сільської, селищної, міської ради та відповідного сільського, селищного, міського голови та додаткові вибори депутатів сільських, селищних рад, забезпечивши визнання таких об’єднаних територіальних громад спроможними або внесення змін до затверджених перспективних планів формування територій громад областей.

2.27. Уточнити в додатку № 5 до законопроекту розподіл обсягу міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами за наслідками приєднання у 2019 році до визнаних спроможними територіальних громад міст, селищ, сіл суміжних сільських та селищних територіальних громад відповідно до Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад".

2.28. Опрацювати питання щодо можливості здійснення розрахунків обсягів міжбюджетних трансфертів на 2020 рік для бюджетів об’єднаних територіальних громад, створених згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, і для бюджетів об’єднаних територіальних громад, визнаних Кабінетом Міністрів України спроможними, в яких у 2019 році відбудуться перші вибори депутатів сільської, селищної, міської ради, відповідного сільського, селищного, міського голови та додаткові вибори депутатів сільських і селищних рад.

2.29. Опрацювати питання належного фінансового забезпечення реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року № 822 "Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки", передбачивши збільшення відповідних видатків проекту державного бюджету на 2020 рік (включаючи освітню субвенцію) та внесення пропозицій щодо компенсації місцевим бюджетам такого підвищення оплати праці педагогічним працівникам дошкільної, позашкільної, професійно-технічної освіти з урахуванням необхідності здійснення органами місцевого самоврядування заходів, спрямованих на реалізацію постанови Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року № 695 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 р. № 22".

2.30. Опрацювати питання щодо компенсації втрат доходів бюджетів місцевого самоврядування у зв’язку із завершенням у 2019 році дії норми щодо зарахування до таких бюджетів 13,44 відсотка акцизного податку з пального.

2.31. Розглянути можливість врегулювання питання щодо погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам і організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування.

2.32. Додатково опрацювати відхилені пропозиції народних депутатів України та комітетів Верховної Ради України у таблиці пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи до законопроекту.вгору