Документ 215-2010-п, перша редакція — Прийняття від 01.03.2010
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 1 березня 2010 р. N 215
Київ
Про внесення змін до порядків,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 25 грудня 2002 р. N 1948

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Порядку і умов здійснення митного контролю
товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через
митний кордон у міжнародних поштових відправленнях, та Порядку і
умов здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що
переміщуються (пересилаються) через митний кордон у міжнародних
експрес-відправленнях, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 25 грудня 2002 р. N 1948 ( 1948-2002-п ) "Деякі
питання здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що
переміщуються (пересилаються) через митний кордон у міжнародних
поштових та експрес-відправленнях" (Офіційний вісник України,
2003 р., N 1, ст. 11), зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності через 45 днів з дня
опублікування.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 27

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 березня 2010 р. N 215
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку і умов здійснення
митного контролю товарів та інших предметів,
що переміщуються (пересилаються) через митний кордон
у міжнародних поштових відправленнях,
та Порядку і умов здійснення митного контролю товарів
та інших предметів, що переміщуються (пересилаються)
через митний кордон
у міжнародних експрес-відправленнях ( 1948-2002-п )

1. У Порядку і умовах здійснення митного контролю товарів та
інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний
кордон у міжнародних поштових відправленнях ( 1948-2002-п ):
1) в абзаці першому пункту 2 слова "згруповані поштові
відправлення з позначкою "Консигнація" і слова "міжнародне поштове
відправлення прискореної пошти "EMS" замінити відповідно словами
"міжнародні згруповані поштові відправлення з позначкою
"Консигнація" і "відправлення "EMS", а слова і цифри "постанові
Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. N 1155
"Про затвердження Правил надання послуг поштового зв'язку"
(Офіційний вісник України, 2002 р., N 34, ст. 1586)" - словами і
цифрами "Законі України "Про поштовий зв'язок" ( 2759-14 ) та
постанові Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. N 270
( 270-2009-п ) "Про затвердження Правил надання послуг поштового
зв'язку" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 23, ст. 750)";
2) у пункті 7:
у підпункті "а":
в абзаці другому після слова "посилок," доповнити словом
"міжнародних", а слова "прискореної пошти" виключити;
в абзаці третьому слова і цифри "ярлик "Митниця CN 22",
використання якого" замінити словами і цифрами "митна декларація
CN 22, використання якої", а слова "прискореної пошти" виключити;
підпункт "б" викласти у такій редакції:
"б) вантажна митна декларація - у разі пересилання
громадянами у відправленнях товарів та інших предметів, сумарна
митна вартість яких перевищує 1000 євро та/або загальна вага яких
перевищує 100 кілограмів, а також в інших випадках, передбачених
законодавством.";
3) у пункті 8 слова і цифри "(ярлика "Митниця CN 22")"
замінити літерами і цифрами "(CN 22)";
4) в абзаці першому пункту 12 слова і цифри "(ярлика "Митниця
CN 22") замінити літерами і цифрами "(CN 22)";
5) в абзаці другому пункту 19 слова "прискореної пошти"
виключити;
6) пункт 20 викласти у такій редакції:
"20. Нарахування податків і зборів під час митного оформлення
товарів та інших предметів здійснюється:
за вантажною митною декларацією у разі, коли для декларування
використовується вантажна митна декларація;
за оглядовим розписом М 15 (зразок додається) в порядку,
встановленому спеціально уповноваженим центральним органом
виконавчої влади в галузі митної справи, у разі, коли адресатом
(одержувачем) є громадянин.";
7) пункт 21 виключити;
8) у додатку до Порядку ( 1948а-2002-п ) слово "Валовий N"
виключити.
2. У Порядку і умовах здійснення митного контролю товарів та
інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний
кордон у міжнародних експрес-відправленнях ( 1948-2002-п ):
1) у пункті 2:
абзац перший після слова "експрес-перевізник"," доповнити
словами "міжнародне експрес-відправлення",";
абзац дев'ятий виключити;
після абзацу одинадцятого доповнити пункт новим абзацом
такого змісту:
"місце зберігання міжнародних експрес-відправлень -
спеціально визначене і обладнане експрес-перевізником складське
приміщення чи відокремлена експрес-перевізником частина приміщення
(відгороджена територія, що виключає можливість вилучення
відправлень поза митним контролем), що призначені для зберігання
міжнародних експрес-відправлень під митним контролем. Митний орган
визначає місце зберігання міжнародних експрес-відправлень зоною
митного контролю;".
У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - п'ятнадцятий вважати
відповідно абзацами тринадцятим - шістнадцятим;
2) пункти 3, 8 і 9 викласти у такій редакції:
"3. Митний контроль і митне оформлення товарів та інших
предметів здійснюються митним органом, у зоні діяльності якого
розташована центральна (регіональна) сортувальна станція, або
митним органом, у зоні діяльності якого розташований відправник
або одержувач (проживає або тимчасово перебуває громадянин).
Якщо для декларування товарів та інших предметів відповідно
до законодавства використовується вантажна митна декларація,
митний контроль і митне оформлення здійснюються митним органом, у
зоні діяльності якого розташований відправник або одержувач
(проживає або тимчасово перебуває громадянин).";
"8. Для декларування використовуються:
а) митна декларація М 16 - у разі пересилання громадянами або
надходження відправлень на адреси громадян, сумарна митна вартість
товарів та інших предметів у яких перевищує суму, еквівалентну
200 євро, та/або загальна вага яких перевищує 50 кілограмів;
б) вантажна митна декларація - у разі пересилання громадянами
у відправленнях товарів та інших предметів, сумарна митна вартість
яких перевищує 1000 євро та/або загальна вага яких перевищує
100 кілограмів, а також в інших випадках, передбачених
законодавством;
в) товаросупровідні документи - у разі, коли для декларування
товарів та інших предметів не використовується вантажна митна
декларація чи митна декларація М 16.
9. Порядок заповнення митної декларації М 16 визначається
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в
галузі митної справи.
Бланки митної декларації М 16, зразок якої додається,
виготовляються перевізником друкарським способом або
роздруковуються за допомогою комп'ютера.";
3) у пункті 19:
слова "або митної декларації" виключити;
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Митне оформлення товарів та інших предметів, для
декларування яких вантажна митна декларація чи митна декларація
М 16 не використовується, здійснюється у порядку, встановленому
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в
галузі митної справи.";
4) пункт 23 виключити;
5) пункт 26 викласти у такій редакції:
"26. Нарахування податків і зборів під час митного оформлення
товарів та інших предметів здійснюється згідно із законодавством з
питань оподаткування:
за вантажною митною декларацією у разі, коли для декларування
використовується вантажна митна декларація;
за митною декларацією М 16 у разі, коли одержувачем є
громадянин, в порядку, встановленому спеціально уповноваженим
центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.";
6) абзац четвертий пункту 28 після слів "(ліцензування,
сертифікація тощо)" доповнити словами і цифрами ", крім випадків,
коли відправлення адресовані громадянам або пересилаються
громадянами та сумарна митна вартість товарів у яких не перевищує
суму, еквівалентну 200 євро, а загальна вага не перевищує
50 кілограмів, за винятком вогнепальної зброї всіх видів і
боєприпасів до неї, холодної зброї та інших предметів, спеціально
призначених для нападу чи оборони, лікарських засобів,
радіоактивних речовин";
7) пункт 30 після слів "зовнішньої торгівлі" доповнити
словами і цифрами ", крім випадків, коли відправлення адресовані
громадянам або пересилаються громадянами та сумарна митна вартість
товарів у яких не перевищує суму, еквівалентну 200 євро, а
загальна вага не перевищує 50 кілограмів, за винятком вогнепальної
зброї всіх видів і боєприпасів до неї, холодної зброї та інших
предметів, спеціально призначених для нападу чи оборони,
лікарських засобів, радіоактивних речовин,".вгору