Документ 2146-99-п, поточна редакція — Редакція від 07.02.2001, підстава - 110-2001-п


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 25 листопада 1999 р. N 2146
Київ
 
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів
України від 21 жовтня 1995 р. N 848
та від 22 лютого 1999 р. N 238
 
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 110 ( 110-2001-п ) від 07.02.2001 )

 
     З метою уніфікації доходів, що враховуються під час надання всіх видів соціальної допомоги, Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Внести зміни до таких постанов Кабінету Міністрів України:
 
     1) у Положенні про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового (рідкого) палива, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. N 848 ( 848-95-п ), у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 1997 р. N 1050 ( 1050-97-п ) (Офіційний вісник України, 1997 р., число 39, с. 17; 1998 р., N 19, ст. 683, N 34, ст. 1277; 1999 р., N 20, ст. 886):
 
     пункт 8 викласти у такій редакції:
 
     "8. Розрахунок сукупного доходу для призначення субсидії провадиться відповідно до Методики обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженої спільним наказом Мінпраці, Мінфіну, Мінекономіки, Держкомсім'ямолоді, Держкомстату";
 
     пункти 9 - 11, абзаци другий, четвертий - шостий пункту 12 виключити;
 
( Підпункт 2 пункту 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 110 ( 110-2001-п ) від 07.02.2001 )
 
     2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям на підставі рекомендацій Міністерства економіки, Міністерства фінансів, Міністерства агропромислового комплексу, Міністерства праці та соціальної політики затвердити у місячний термін нормативи доходів громадян від земельних ділянок, наданих для ведення городництва, сінокосіння та випасання худоби, з метою застосування їх під час визначення сукупного доходу сім'ї у разі призначення всіх видів соціальної допомоги.
 
     3. Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству освіти, Міністерству фінансів, Державному комітетові у справах сім'ї та молоді внести зміни до Положення про порядок призначення та виплати державної допомоги сім'ям з дітьми, Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству фінансів, Державному комітетові будівництва, архітектури та житлової політики, Фонду соціального страхування, Пенсійному фонду - до Порядку виплати допомоги на поховання відповідно до Методики обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги.
 
     4. Пункт 1 цієї постанови набирає чинності з 1 січня 2000 року.

 
   Прем'єр-міністр України          В.ПУСТОВОЙТЕНКО 
     Інд. 26вгору