Документ 2140-XII, чинний, поточна редакція — Набрання чинності від 30.04.1992

                                                          

З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про визнання такою, що втратила чинність,
останньої частини статті 30 Закону Української РСР
"Про свободу совісті та релігійні організації"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР) 1992, N 20, ст.277 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Визнати такою, що втратила чинність, останню частину статті
30 Закону Української РСР "Про свободу совісті та релігійні
організації" ( 987-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р.,
N 25, ст. 283).

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 19 лютого 1992 року
N 2140-XIIвгору