Про введення в дію Водного кодексу України
Постанова Верховної Ради України від 06.06.1995214/95-ВР
Документ 214/95-ВР, поточна редакція — Прийняття від 06.06.1995


 
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
 
Про введення в дію Водного кодексу України
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 24, ст.190 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Ввести в дію Водний кодекс України ( 213/95-ВР ) з дня його опублікування.
 
     2. До приведення законодавства України у відповідність із Водним кодексом України законодавчі та інші нормативні акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Кодексу.
 
     3. Кабінету Міністрів України:
 
     разом з Комісією Верховної Ради України з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів та соціального розвитку села і Комісією Верховної Ради України з питань екологічної політики ( 101/94-ВР ) підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про приведення Земельного кодексу України ( 561-12 ) та інших законодавчих актів у відповідність із Водним кодексом України;
     у шестимісячний строк привести рішення Уряду України у відповідність із Водним кодексом України;
     протягом року забезпечити розробку і затвердження нормативних актів відповідно до компетенції Уряду України, визначеної зазначеним Кодексом;
     у чотиримісячний строк забезпечити перегляд і скасування міністерствами і відомствами України їх нормативних актів, що суперечать цьому Кодексу.
     4. Визнати таким, що втратив чинність, Водний кодекс Української РСР ( 771а-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1972 р., додаток до N 24, ст.200; 1980 р., N 33, ст.620; 1983 р., N 37, ст.745; 1985 р., N 11, ст.205; 1988 р., N 1, ст.5).

 
 Голова Верховної Ради України              О.МОРОЗ 
м. Київ, 6 червня 1995 року
N 214/95-ВРвгору