Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2009 р. N 1354
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2010214
Документ 214-2010-п, перша редакція — Прийняття від 24.02.2010
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 24 лютого 2010 р. N 214
Київ
Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України
від 2 грудня 2009 р. N 1354

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Доповнити постанову Кабінету Міністрів України від 2 грудня
2009 р. N 1354 ( 1354-2009-п ) "Деякі питання діяльності
Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" (Офіційний
вісник України, 2009 р., N 97, ст. 3364) пунктом 2-1 такого
змісту:
"2-1. Установити, що Національна акціонерна компанія
"Нафтогаз України" за попереднім погодженням з Міністерством
палива та енергетики затверджує завдання своїм представникам щодо
голосування на загальних зборах акціонерів та засіданнях
наглядової ради акціонерних товариств, управління корпоративними
правами держави стосовно яких вона здійснює, крім випадків,
визначених пунктом 2 цієї постанови.".

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 37вгору