Документ 214-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.10.2002
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.11.2002. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про державну підтримку засобів масової
інформації та соціальний захист журналістів"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 50, ст.368 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про державну підтримку засобів
масової інформації та соціальний захист журналістів" ( 540/97-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 50, ст. 302;
2002 р., N 2, ст. 5, N 29, ст.200) такі зміни:
1. Частину першу статті 1 доповнити абзацом такого змісту:
"собівартість виготовлення одного примірника передплатного
видання - будь-які прямі матеріальні і загальновиробничі витрати,
пов'язані із створенням друкованих періодичних засобів масової
інформації (видань), без урахування колірності друку видання та
витрат на оформлення передплати, доставку передплатникам
друкованих періодичних видань чи будь-яких інших витрат
розповсюджувача".
2. Частину другу статті 9 після слів "40 відсотків
собівартості" доповнити словом "виготовлення".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
III. Кабінету Міністрів України протягом місяця після
набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 24 жовтня 2002 року
N 214-IVвгору