Документ 2139-XII, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.12.2000, підстава - 2121-III

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення доповнень до деяких
законодавчих актів

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 20, ст. 276 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2121-III ( 2121-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 5-6, ст.30 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
( Пункт 1 втратив чинність на підставі Закону N 2121-III
( 2121-14 ) від 07.12.2000 )
2. Частину третю статті 9 Закону Української РСР "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (Відомості Верховної
Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377) після абзаца п'ятого доповнити
абзацом такого змісту:
" - виступає гарантом кредитів, що надаються суб'єктам
зовнішньоекономічної діяльності іноземними банками, фінансовими та
іншими міжнародними організаціями під заставу Державного валютного
фонду та іншого державного майна України".
У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим.

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 19 лютого 1992 року
N 2139-XIIвгору