Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel


 
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
 
Про Державний герб України

 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 40, ст.592 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Затвердити тризуб як малий герб України, вважаючи його головним елементом великого герба України (кольорове та схематичне зображення герба додаються) ( 2137а-12 ).
 
     2. Зображення Державного герба України поміщується на печатках органів державної влади і державного управління, грошових знаках та знаках поштової оплати, службових посвідченнях, штампах, бланках державних установ з обов'язковим додержанням пропорцій зображення герба, затвердженого пунктом 1 цієї Постанови.

 
 Голова Верховної Ради України               І.ПЛЮЩ 
м. Київ, 19 лютого 1992 року
N 2137-XII

Додаток
до Постанови Верховної Ради України
про Державний герб України
 
ДЕРЖАВНИЙ ГЕРБ УКРАЇНИ
(кольорове та чорно-біле зображення)
( 2137а-12 )
 
Схематичне зображення
Державного герба України
( 2137а-12 )


Публікації документа