Про введення в дію Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність"
Постанова Верховної Ради України від 18.02.19922136-XII
Документ 2136-XII, поточна редакція — Прийняття від 18.02.1992

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про введення в дію Закону України
"Про оперативно-розшукову діяльність"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 22, ст. 304 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про оперативно-розшукову
діяльність" ( 2135-12 ) з моменту його опублікування в газеті
"Голос України".
2. Кабінету Міністрів України: до 1 квітня 1992 року розробити та прийняти нормативні акти з
питань, передбачених статтями 6, 11, 12 та 13 цього Закону; до 1 травня 1992 року привести рішення Уряду України і
відомчі нормативні акти у відповідність з положеннями Закону
України "Про оперативно-розшукову діяльність"; підготувати і до 1 квітня 1992 року подати на розгляд
Верховної Ради України законопроект у питанні введення в чинне
законодавство інституту професійного ризику як обставини, що
виключає відповідальність, та його правової регламентації; в першому півріччі 1992 року вирішити питання про
фінансування, в тому числі валютне, для придбання необхідної
техніки, транспортних засобів, спеціальних приладів, засобів
зв'язку, електронно-обчислювальної техніки, запасних частин,
озброєння та обмундирування для підрозділів, що ведуть
оперативно-розшукову роботу; створити науково-технічну і виробничу базу для дослідження,
розробки і виготовлення нових засобів спеціальної техніки,
зв'язку, шифрування, спеціальних обчислювальних засобів для
використання їх в оперативно-розшуковій діяльності; забезпечити створення та розгортання на території України
інформаційних систем для вирішення завдань, передбачених Законом
України "Про оперативно-розшукову діяльність".

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 18 лютого 1992 року
N 2136-XIIвгору