Документ 2135-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 02.11.2004
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2005. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до статті 281
Цивільного кодексу України
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 2, ст.37 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Внести до статті 281 Цивільного кодексу України ( 435-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 40-44, ст. 356) такі зміни:
 
     1) в абзаці другому частини п'ятої слова "та соціальних" виключити;
 
     2) у частині шостій:
 
     в абзаці другому слова "двадцяти восьми" замінити словами "двадцяти двох";
 
     в абзаці третьому слова "за медичними та соціальними показаннями" виключити;
 
     3) частину сьому викласти у такій редакції:
 
     "7. Повнолітні жінка або чоловік мають право за медичними показаннями на проведення щодо них лікувальних програм допоміжних репродуктивних технологій згідно з порядком та умовами, встановленими законодавством".
 
     2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2005 року.

 
 Президент України                     Л.КУЧМА 
м. Київ, 2 листопада 2004 року
N 2135-IVвгору