Про Методику нормативної грошової оцінки земель населених пунктів
Постанова Кабінету Міністрів України; Методика від 23.03.1995213
Документ 213-95-п, поточна редакція — Редакція від 21.06.2019, підстава - 477-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 березня 1995 р. № 213
Київ

Про Методику нормативної грошової оцінки земель населених пунктів

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 831 від 16.11.2016}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 864 від 31.10.95
№ 525 від 30.05.97
№ 951 від 08.08.2001
№ 843 від 05.07.2004
№ 1185 від 31.10.2011
№ 492 від 23.05.2012
№ 268 від 25.03.2015
№ 831 від 16.11.2016
№ 637 від 23.08.2017
№ 477 від 05.06.2019}

Відповідно до статті 12 Закону України “Про оцінку земель” Кабінет Міністрів України постановляє:

{Вступна частина в редакції Постанови КМ № 637 від 23.08.2017}

1. Затвердити Методику нормативної грошової оцінки земель населених пунктів (додається).

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 843 від 05.07.2004; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 831 від 16.11.2016}

{Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ № 637 від 23.08.2017}

3. Державному комітетові по земельних ресурсах, Міністерству сільського господарства і продовольства, Уряду Автономної Республіки Крим і облвиконкомам разом з Українською академією аграрних наук провести до 1 липня 1995 р. на основі зазначеної Методики грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення в Автономній Республіці Крим, областях, їх кадастрових і адміністративних районах та сільськогосподарських підприємствах.

4. Державному комітетові у справах містобудування і архітектури, Державному комітетові по земельних ресурсах разом з міськвиконкомами провести до 1 жовтня 1995 р. з метою виробничої апробації грошову оцінку земель міст Одеси, Чернігова, Броварів та смт. Ланівців Тернопільської області.

5. Міністерству фінансів профінансувати витрати, пов'язані з грошовою оцінкою земель, за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на 1995 рік.

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України


Є.МАРЧУК

Міністр
Кабінету Міністрів України

Інд.22


В.ПУСТОВОЙТЕНКО
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 березня 1995 р. № 213

МЕТОДИКА
нормативної грошової оцінки земель населених пунктів

{Назва Методики із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 843 від 05.07.2004, № 831 від 16.11.2016}

{У тексті Методики слова "(у карбованцях)" замінено словами "(у гривнях)" згідно з Постановою КМ № 951 від 08.08.2001}

{У назві та тексті Методики слова "грошова оцінка" у всіх відмінках замінено словами "нормативна грошова оцінка" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 843 від 05.07.2004}

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів проводиться відповідно до Закону України “Про оцінку земель”.

{Пункт 1 в редакції Постанов КМ № 843 від 05.07.2004, № 831 від 16.11.2016}

2. Інформаційною базою для нормативної грошової оцінки земель населених пунктів є затверджені генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій і детальні плани території, відомості Державного земельного кадастру, інвентаризації земель та державної статистичної звітності.

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 831 від 16.11.2016}

2-1. Дані за результатами проведення нормативної грошової оцінки земельної ділянки оформляються як витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земель, що видається територіальним органом Держгеокадастру за місцезнаходженням земельної ділянки у строк, що не перевищує трьох робочих днів з дати надходження відповідної заяви.

У разі подання заяви в електронній формі витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки або мотивована відмова у наданні такого витягу видаються в електронній формі технічними засобами телекомунікацій з накладенням кваліфікованого електронного підпису, а за бажанням заявника можуть також надаватися у паперовому вигляді.

{Пункт 2-1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 477 від 05.06.2019}

{Методику доповнено пунктом 2-1 згідно з Постановою КМ № 492 від 23.05.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 268 від 25.03.2015}

{Розділ II виключено на підставі Постанови КМ № 831 від 16.11.2016}

III. НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

21. Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів визначається за формулою:

В х Нп
Цн = ------------------------- х Кф х Км,
Нк


(7)

де Цн - нормативна грошова оцінка квадратного метра земельної ділянки (у гривнях);

В - витрати на освоєння та облаштування території в розрахунку на квадратний метр (у гривнях);

Нп - норма прибутку (6%);

Нк - норма капіталізації (3%);

Кф - коефіцієнт, який характеризує функціональне використання земельної ділянки (під житлову та громадську забудову, для промисловості, транспорту тощо);

Км - коефіцієнт, який характеризує місцерозташування земельної ділянки.

{Абзац перший пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 843 від 05.07.2004}

Витрати на освоєння та облаштування території включають відновну вартість - як первісну вартість, що змінюється після проведення переоцінки, інженерної підготовки головних споруд і магістральних мереж водопостачання, каналізації, теплопостачання, електропостачання (у тому числі зовнішнього освітлення) слабкострумових пристроїв, газопостачання, дощової каналізації, вартість санітарної очистки, зелених насаджень загального користування, вулично-дорожньої мережі, міського транспорту станом на початок року проведення оцінки.

{Абзац другий пункту 21 в редакції Постанови КМ № 843 від 05.07.2004}

Коефіцієнт, який характеризує місцеположення земельної ділянки (Км), обчислюється за формулою:

Км = Км1 х Км2 х Км3,

(8)

де Км1 - коефіцієнт, який характеризує регіональні фактори місцеположення земельної ділянки, зокрема:

а) чисельність населення та адміністративний статус населеного пункту, його місце в системі розселення;

б) розміщення в межах населених пунктів, розташованих у приміських зонах великих міст;

в) розміщення в межах населених пунктів, що мають статус курортів.

Км2 - коефіцієнт, який характеризує зональні фактори місцеположення земельної ділянки в межах населених пунктів, зокрема:

а) відстань до загальноміського центру населеного пункту, концентрованих місць праці, масового відпочинку населення;

б) розташування в ядрі центру великих і найбільших міст та інших населених пунктів, що мають особливо важливе історичне значення, в приморській смузі населених пунктів.

Км3 - коефіцієнт, який характеризує локальні фактори місцеположення земельної ділянки за територіально-планувальними, інженерногеологічними, історико-культурними, природно-ландшафтними, санітарно-гігієнічними умовами та рівнем облаштування території.

{Пункт 22 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 525 від 30.05.97}вгору