Документ 2128-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.10.2004
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 18.11.2004. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України стосовно відпусток
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 2, ст.36 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Частину першу статті 182-1 Кодексу законів про працю
України ( 322-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р.,
додаток до N 50, ст. 375; Відомості Верховної Ради України,
1998 р., N 43-44, ст. 268; 2003 р., N 15, ст. 110) після слів
"усиновила дитину" доповнити словами "одинокій матері".
2. Частину першу статті 19 Закону України "Про відпустки"
( 504/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 2,
ст. 4; 2003 р., N 15, ст. 110) після слів "усиновила дитину"
доповнити словами "одинокій матері".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 22 жовтня 2004 року
N 2128-IVвгору