Про зміну меж міста Горлівки Донецької області
Постанова Президії Верховної Ради України від 18.02.19922126-XII
Документ 2126-XII, поточна редакція — Прийняття від 18.02.1992

                                                          
П О С Т А Н О В А
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про зміну меж міста Горлівки Донецької області
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 20, ст. 287 )

Президія Верховної Ради України п о с т а н о в л я є:
1. Підтримати клопотання Донецької обласної Ради народних
депутатів про включення в межі міста Горлівки селища Єнакіївського
лісництва загальною площею 2,7 гектара.
2. Внести питання про зміну меж міста Горлівки на розгляд
Верховної Ради України.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 18 лютого 1992 року
N 2126-XIIвгору