Документ 2122-III, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.12.2000
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.01.2001. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про розповсюдження
примірників аудіовізуальних творів та фонограм"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 4, ст.12 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до статті 14 Закону України "Про розповсюдження
примірників аудіовізуальних творів та фонограм" ( 1587-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 24, ст. 183) такі
зміни:
1) у частині першій слова "через сто вісімдесят днів з дня
опублікування цього Закону" замінити словами і цифрами "з 1 січня
2001 року";
2) у частині другій:
в абзаці третьому слова "протягом дев'яноста днів" виключити,
а після слова "частини" доповнити абзац словами і цифрами "і до
31 грудня 2000 року";
в абзаці четвертому слова "протягом дев'яноста днів"
виключити, а після слова "частини" доповнити абзац словами і
цифрами "і до 31 грудня 2000 року";
в абзаці п'ятому слова "З дати закінчення періоду у сто
вісімдесят днів з дня набрання чинності цим Законом" замінити
словами і цифрами "З 1 січня 2001 року";
в абзаці шостому слова "З дати закінчення періоду у сто
вісімдесят днів з дня набрання чинності цим Законом" замінити
словами і цифрами "З 1 січня 2001 року".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 7 грудня 2000 року
N 2122-IIIвгору