Документ 212/2003, поточна редакція — Прийняття від 13.03.2003

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про внесення змін до Положення про делегацію України
в Конгресі місцевих і регіональних влад Європи

Внести до Положення про делегацію України в Конгресі місцевих
і регіональних влад Європи, затвердженого Указом Президента
України від 29 квітня 1996 року N 305 ( 305/96 ) (зі змінами,
внесеними Указами від 19 березня 1997 року N 243 ( 243/97 ) і від
7 травня 1998 року N 430 ( 430/98 ), такі зміни:
а) пункт 1 викласти в такій редакції:
"1. Це Положення, розроблене на підставі Статуту Конгресу
місцевих і регіональних влад Європи, ухваленого Комітетом
Міністрів Ради Європи 15 березня 2000 року, визначає порядок та
критерії формування делегації України в Конгресі місцевих і
регіональних влад Європи (далі - КМРВЄ)";
б) абзац другий пункту 4 викласти в такій редакції:
"Делегація України в КМРВЄ складається з шести представників
та шести заступників представників із числа відповідних сільських,
селищних, міських голів, депутатів відповідних сільських,
селищних, міських та районних у містах рад - у Палаті місцевих
влад і такої ж кількості представників та заступників
представників із числа виборних посадових осіб, депутатів
відповідних районних та обласних рад - у Палаті регіонів";
в) абзац другий пункту 8 після слова "сесій" доповнити
словами "та засідань Постійного комітету".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 13 березня 2003 року
N 212/2003вгору