Документ 212-2013-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 22.03.2019, підстава - 204-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 1 квітня 2013 р. № 212
Київ

Про затвердження Порядку відвідування Будинку Уряду посадовими і службовими особами, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 236 від 17.04.2015
№ 437 від 13.07.2016
№ 615 від 08.09.2016
№ 204 від 06.03.2019}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок відвідування Будинку Уряду посадовими і службовими особами, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, що додається.

2. Державному секретарю Кабінету Міністрів України, державному секретарю Міністерства економічного розвитку і торгівлі, державному секретарю Міністерства фінансів відповідно до компетенції за погодженням з Управлінням державної охорони забезпечити видання відповідних актів з питань організації дотримання пропускного та внутрішньооб’єктового режиму, упорядкування процедури відвідування Будинку Уряду посадовими і службовими особами органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 615 від 08.09.2016, № 204 від 06.03.2019}

3. Управлінню державної охорони:

вжити заходів до технічного забезпечення організації пропускного та внутрішньооб’єктового режиму в Будинку Уряду;

забезпечити взаємодію з Національною поліцією для здійснення охорони Будинку Уряду.

{Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 437 від 13.07.2016}

4. Міністерству фінансів забезпечити фінансування видатків для здійснення заходів, пов’язаних з виконанням цієї постанови.

5. Ця постанова набирає чинності через 15 днів з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 32
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 квітня 2013 р. № 212

ПОРЯДОК
відвідування Будинку Уряду посадовими і службовими особами, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства

{У тексті Порядку слова “Міністр Кабінету Міністрів України” в усіх відмінках замінено словами “Державний секретар Кабінету Міністрів України” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 615 від 08.09.2016}

Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює загальні правила відвідування Будинку Уряду посадовими і службовими особами органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (далі - посадові і службові особи), громадянами України, іноземцями та особами без громадянства.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

внутрішньооб’єктовий режим - сукупність правил, спрямованих на забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України, безпеки посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона;

контроль на безпеку - заходи щодо запобігання внесенню (ввезенню) на режимну територію заборонених речей та їх розміщенню на такій території;

{Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 204 від 06.03.2019}

пропускний режим - сукупність правил, що визначають порядок відвідування Будинку Уряду посадовими і службовими особами, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства;

спеціальний режим - додаткові заходи з обмеження допуску та перебування на режимній території, пов’язані з посиленням вимог до контролю на безпеку;

{Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 204 від 06.03.2019}

режимна територія - місце постійного або тимчасового перебування посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, в межах якого вживаються передбачені законодавством заходи до охорони таких осіб.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб” і виданих на його виконання актах законодавства.

3. Відвідування Будинку Уряду посадовими і службовими особами, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства здійснюється з дотриманням пропускного та внутрішньооб’єктового режиму, встановленого цим Порядком, іншими актами законодавства, виданими на їх виконання наказами Державного секретаря Кабінету Міністрів України, Мінекономрозвитку і Мінфіну.

4. З метою забезпечення дотримання пропускного та внутрішньооб’єктового режиму і створення сприятливих умов для відвідування Будинку Уряду посадовими і службовими особами, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства в Будинку Уряду функціонують бюро перепусток, а також пости охорони.

{Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 204 від 06.03.2019}

Відвідування Будинку Уряду здійснюється з використанням службових посвідчень, беджів та перепусток установленого зразка у формі пластикової картки формату ID-1, що містить безконтактний електронний носій.

{Абзац другий пункту 4 в редакції Постанови КМ № 204 від 06.03.2019}

5. Завдання щодо забезпечення дотримання в Будинку Уряду пропускного та внутрішньооб’єктового режиму покладається на визначений Управлінням державної охорони підрозділ (далі - Служба охорони).

{Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 204 від 06.03.2019}

Під час здійснення заходів з дотримання внутрішньооб’єктового режиму Служба охорони взаємодіє із Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Мінфіном, Мінекономрозвитку.

{Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 204 від 06.03.2019}

Служба охорони здійснює заходи щодо запобігання внесенню до Будинку Уряду або на режимну територію заборонених для внесення (ввезення) речей з використанням спеціальних технічних засобів (далі - заходи з контролю безпеки).

Порядок здійснення заходів з контролю безпеки визначається відповідними нормативно-правовими актами Управління державної охорони.

У разі потреби Служба охорони здійснює додаткові заходи з обмеження допуску та перебування посадових і службових осіб, громадян України, іноземців та осіб без громадянства в Будинку Уряду.

6. Вхід до Будинку Уряду здійснюється лише через пости охорони, обладнані автоматичними системами та пристроями, технічні вимоги до яких розробляються Управлінням державної охорони. Контроль за оснащенням Будинку Уряду автоматичними системами та пристроями здійснюється Управлінням державної охорони.

Перелік під’їздів з постами охорони, через які здійснюється відвідування Будинку Уряду, із зазначенням режиму їх функціонування визначається Державним секретарем Кабінету Міністрів України за погодженням з Управлінням державної охорони.

7. До Будинку Уряду не допускаються особи:

щодо яких не здійснено заходів з контролю безпеки або які відмовилися від здійснення щодо них таких заходів контролю, крім випадків, передбачених цим Порядком;

із зброєю (крім осіб, які відповідно до Закону України “Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб” здійснюють державну охорону відповідного будинку, та інших осіб, визначених законом), боєприпасами, вибуховими речовинами та пристроями;

{Абзац третій пункту 7 в редакції Постанови КМ № 204 від 06.03.2019}

з кіно-, фото-, аудіо- та відеотехнікою, звукопідсилювальною технікою, крім випадків, встановлених цим Порядком;

з ознаками алкогольного або наркотичного сп’яніння, а також у вигляді, що ображає людську гідність і громадську мораль або не відповідає загальноприйнятим вимогам пристойності;

{Абзац п’ятий пункту 7 в редакції Постанови КМ № 204 від 06.03.2019}

з валізами, господарськими сумками та пакетами великих розмірів (понад 60 х 40 х 20 сантиметрів), крім випадків, коли на це надано дозвіл відповідних посадових осіб;

з гучномовцями, плакатами, транспарантами та іншими предметами, які можуть бути використані для створення перешкод у діяльності Кабінету Міністрів України;

з газовими балончиками, спеціальними засобами, отруйними, радіаційними, легкозаймистими речовинами чи займистими твердими речовинами, небезпечними для життя і здоров’я предметами;

{Абзац восьмий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 204 від 06.03.2019}

з тваринами (крім службових собак Управління державної охорони).

8. У Будинку Уряду забороняється:

перебувати у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння;

користуватися телефонними апаратами урядового зв’язку без дозволу відповідальної посадової особи.

9. Відомості про організацію пропускного та внутрішньооб’єктового режиму Будинку Уряду, а також стосовно відвідування Будинку Уряду окремою особою становлять службову інформацію.

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 204 від 06.03.2019}

Загальні вимоги щодо відвідування Будинку Уряду

10. Вхід до Будинку Уряду здійснюється після пред’явлення та/або з використанням (крім визначених цим Порядком випадків):

службового посвідчення та/або беджа члена Кабінету Міністрів України, першого заступника та заступника міністра, іншої посадової особи органу виконавчої влади, призначення на посаду якої здійснюється Кабінетом Міністрів України;

службового посвідчення та/або беджа працівника Секретаріату Кабінету Міністрів України, Мінекономрозвитку та Мінфіну, Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, радника на громадських засадах Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністра України, міністра, який не очолює міністерство;

тимчасової, одноразової, безстрокової перепустки, а також одноразової перепустки для іноземців та осіб без громадянства (далі - перепустки іноземців);

посвідчення народного депутата України (для народних депутатів діючого скликання);

паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, паспортного документа іноземця або особи без громадянства, акредитаційних карток серії “Д” і “К”, виданих МЗС, дипломатичного паспорта, службового паспорта (у випадках, передбачених пунктом 13 цього Порядку).

{Пункт 10 в редакції Постанови КМ № 204 від 06.03.2019}

11. Додатком до службового посвідчення члена Кабінету Міністрів України, першого заступника та заступника міністра, державного секретаря міністерства, Державного секретаря Кабінету Міністрів України, його заступника, керівника, заступника керівника центрального органу виконавчої влади, іншої посадової особи органу виконавчої влади, призначення на посаду якої здійснюється Кабінетом Міністрів України, а також працівника Секретаріату Кабінету Міністрів України, Мінекономрозвитку та Мінфіну, радника на громадських засадах Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністра України, міністра, який не очолює міністерство, є бедж.

Зразки та опис бланків беджів, безстрокових, тимчасових, одноразових перепусток, перепусток іноземців, а також порядок їх видачі у Секретаріаті Кабінету Міністрів України, Мінекономрозвитку та Мінфіні затверджуються відповідно Державним секретарем Кабінету Міністрів України, державним секретарем Мінекономрозвитку, державним секретарем Мінфіну.

Зразок та опис бланка службового посвідчення і беджа радника на громадських засадах Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністра України, міністра, який не очолює міністерство, а також порядок їх видачі у Секретаріаті Кабінету Міністрів України затверджується Державним секретарем Кабінету Міністрів України.

Тимчасові перепустки (строком дії до одного року з можливістю продовження) видаються службовим та посадовим особам органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій на підставі пропозицій керівників відповідних органів, підприємств, установ та організацій за погодженням з Державним секретарем Кабінету Міністрів України.

Одноразові перепустки видаються для одноразового відвідування Будинку Уряду громадянами України.

Перепустки іноземців видаються для одноразового відвідування Будинку Уряду за замовленням, оформленим відповідно до встановленого законодавством порядку.

Безстрокові перепустки видаються колишнім членам Ради Міністрів УРСР та Кабінету Міністрів України.

{Пункт 11 в редакції Постанови КМ № 204 від 06.03.2019}

12. Будинок Уряду цілодобово в робочі, святкові та вихідні дні без пред’явлення на постах охорони документа, що посвідчує особу, без службових посвідчень, беджів та перепусток, а також без здійснення заходів з контролю на безпеку можуть відвідувати:

{Абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 204 від 06.03.2019}

1) посадові особи, щодо яких відповідно Закону України “Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб” здійснюється державна охорона (далі - посадові особи, щодо яких здійснюється державна охорона):

{Абзац перший підпункту 1 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 204 від 06.03.2019}

Президент України;

Голова Верховної Ради України;

Прем’єр-міністр України;

Голова Конституційного Суду України;

Голова Верховного Суду;

{Абзац шостий підпункту 1 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 204 від 06.03.2019}

Перший заступник Голови Верховної Ради України;

Перший віце-прем’єр-міністр України;

Міністр закордонних справ;

Генеральний прокурор України;

Глави іноземних держав, парламентів та урядів разом з членами їх сімей;

{Підпункт 1 пункту 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 204 від 06.03.2019}

{Підпункт 2 пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ № 204 від 06.03.2019}

3) віце-прем’єр-міністри України, міністри, Секретар Ради національної безпеки і оборони України, Глава Адміністрації Президента України, керівник Апарату Прем’єр-міністра України, Державний секретар Кабінету Міністрів України, його перший заступник та заступники, начальник Управління державної охорони, його перший заступник та заступники.

{Підпункт 3 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 615 від 08.09.2016, № 204 від 06.03.2019}

13. Будинок Уряду цілодобово в робочі, святкові та вихідні дні з пред’явленням на постах охорони службового посвідчення, беджа або документа, що посвідчує особу (для керівників міжнародних організацій - паспортних документів) можуть відвідувати:

{Абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 204 від 06.03.2019}

заступник Голови Верховної Ради України;

керівники міжнародних організацій, які прибувають в Україну чи перебувають на її території;

{Пункт 13 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 204 від 06.03.2019}

народні депутати України діючого скликання;

{Пункт 13 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 204 від 06.03.2019}

Голова Національного банку;

Голова СБУ;

Керівник Апарату Верховної Ради України;

Перший заступник та заступники Глави Адміністрації Президента України;

{Абзац восьмий пункту 13 в редакції Постанови КМ № 204 від 06.03.2019}

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;

Начальник Генерального штабу Збройних Сил;

Представник Президента України в Кабінеті Міністрів України;

Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

перші заступники та заступники міністрів, державні секретарі міністерств;

{Абзац дванадцятий пункту 13 в редакції Постанови КМ № 615 від 08.09.2016}

керівники центральних органів виконавчої влади та голови національних комісій, їх перші заступники та заступники;

Голова Рахункової палати, його перший заступник та заступники.

14. Посадові і службові особи Секретаріату Кабінету Міністрів України, Мінекономрозвитку, Мінфіну, Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, радники на громадських засадах Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України, міністра, який не очолює міністерство, входять до Будинку Уряду цілодобово в робочі, святкові та вихідні дні за службовим посвідченням або беджем (за наявності службового посвідчення).

{Абзац перший пункту 14 в редакції Постанови КМ № 204 від 06.03.2019}

{Абзац другий пункту 14 виключено на підставі Постанови КМ № 204 від 06.03.2019}

{Пункт 15 виключено на підставі Постанови КМ № 204 від 06.03.2019}

16. Посадові і службові особи, громадяни України, які відвідують Будинок Уряду за замовленням, отримують одноразову перепустку в бюро перепусток особисто після внесення їх прізвища, імені та по батькові до системи контролю управління доступом на підставі пред’явленого документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (для неповнолітніх - свідоцтво про народження, учнівський або студентський квиток).

{Абзац перший пункту 16 в редакції Постанови КМ № 204 від 06.03.2019}

{Абзац другий пункту 16 виключено на підставі Постанови КМ № 204 від 06.03.2019}

Під час виходу з Будинку Уряду через пост охорони зазначені в цьому пункті особи повертають одноразову перепустку працівникові Служби охорони.

{Абзац третій пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 204 від 06.03.2019}

Перелік осіб Секретаріату Кабінету Міністрів України, які мають право замовляти одноразові перепустки, визначається Державним секретарем Кабінету Міністрів України.

{Абзац четвертий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 204 від 06.03.2019}

17. Відвідування Будинку Уряду представниками засобів масової інформації, зокрема з кіно-, фото-, аудіо- та відеотехнікою, здійснюється із здійсненням заходів з контролю на безпеку за одноразовими перепустками, які видаються за замовленням підрозділу Секретаріату Кабінету Міністрів України, який відповідає за взаємодію із засобами масової інформації.

{Абзац перший пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 204 від 06.03.2019}

В окремих випадках у разі запрошення великої кількості представників засобів масової інформації прохід через пости охорони допускається за письмовим замовленням підрозділу Секретаріату Кабінету Міністрів України, який відповідає за взаємодію із засобами масової інформації, з пред’явленням на постах охорони документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, та документа, що засвідчує професійну належність.

{Пункт 17 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 204 від 06.03.2019}

Відвідування представниками засобів масової інформації приймальні Прем’єр-міністра України та Першого віце-прем’єр-міністра України здійснюється за письмовим замовленням з обов’язковим здійсненням Службою охорони заходів з контролю на безпеку, пред’явленням на постах охорони документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, та документа, що засвідчує професійну належність.

{Абзац третій пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 204 від 06.03.2019}

18. Екскурсії в Будинку Уряду проводяться для організованих груп громадян за погодженням Державного секретаря Кабінету Міністрів України.

{Абзац перший пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 204 від 06.03.2019}

Учасникам екскурсії видаються одноразові перепустки.

{Абзац другий пункту 18 в редакції Постанови КМ № 204 від 06.03.2019}

19. Відповідальність за обґрунтованість здійснення замовлення для відвідування Будинку Уряду, дотримання відвідувачами вимог внутрішньооб’єктового режиму, а також забезпечення їх перебування в Будинку Уряду протягом часу, який необхідний для вирішення службових питань, несуть особи, які замовляють одноразові перепустки.

{Пункт 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 204 від 06.03.2019}

Порядок відвідування приймалень Прем’єр-міністра України та Першого віце-прем’єр-міністра України

20. Приймальні Прем’єр-міністра України та Першого віце-прем’єр-міністра України є територією із спеціальним режимом.

{Абзац перший пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 204 від 06.03.2019}

Відвідувати приймальні Прем’єр-міністра України та Першого віце-прем’єр-міністра України цілодобово без пред’явлення службового посвідчення, перепустки, беджа та без здійснення заходів з контролю на безпеку мають право:

{Абзац другий пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 204 від 06.03.2019}

1) посадові особи, щодо яких здійснюється державна охорона:

Президент України;

Голова Верховної Ради України;

Голова Конституційного Суду України;

Голова Верховного Суду;

{Абзац сьомий пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 204 від 06.03.2019}

Перший заступник Голови Верховної Ради України;

Перший віце-прем’єр-міністр України (приймальню Прем’єр-міністра України);

Міністр закордонних справ;

Генеральний прокурор України;

2) віце-прем’єр-міністри України; міністри, Глава Адміністрації Президента України, Секретар Ради національної безпеки і оборони України, керівник Апарату Прем’єр-міністра України, його перший заступник та заступники, працівники приймальні Прем’єр-міністра України, Державний секретар Кабінету Міністрів України, керівник Служби Першого віце-прем’єр-міністра України та його заступники, працівники приймальні Першого віце-прем’єр-міністра України, начальник Управління державної охорони, керівник протоколу Прем’єр-міністра України, прес-секретар Прем’єр-міністра України, радники та помічники Прем’єр-міністра України та Першого віце-прем’єр-міністра України.

{Підпункт 2 пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 615 від 08.09.2016}

21. Цілодобово з пред’явленням службового посвідчення приймальню Прем’єр-міністра України та Першого віце-прем’єр-міністра України мають право відвідувати:

заступник Голови Верховної Ради України;

Голова Національного банку;

Голова СБУ;

Керівник Апарату Верховної Ради України;

Перший заступник та заступники Глави Адміністрації Президента України;

начальник Генерального штабу Збройних Сил;

Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

начальник Управління забезпечення протокольних заходів та його заступники.

22. Інші особи, крім осіб, зазначених у пунктах 20 і 21 цього Порядку, мають право відвідувати приймальню Прем’єр-міністра України та Першого віце-прем’єр-міністра України за документом, що посвідчує особу, із здійсненням заходів з контролю на безпеку у визначений Прем’єр-міністром України або Першим віце-прем’єр-міністром України час.

{Пункт 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 204 від 06.03.2019}

23. У робочі, вихідні та святкові дні посадові і службові особи, громадяни України, іноземці та особи без громадянства можуть відвідувати:

приймальню Прем’єр-міністра України - за замовленням керівника Апарату Прем’єр-міністра України, його першого заступника та заступника, чергового працівника приймальні Прем’єр-міністра України за дорученням Прем’єр-міністра України;

приймальню Першого віце-прем’єр-міністра України - за замовленням керівника служби Першого віце-прем’єр-міністра України, його першого заступника та заступника, чергового працівника приймальні Першого віце-прем’єр-міністра України за дорученням Першого віце-прем’єр-міністра України.

Порядок відвідування залів засідань Кабінету Міністрів України та приміщень, в яких проводяться наради та інші заходи за участю осіб, щодо яких здійснюється державна охорона

24. Зали засідань Кабінету Міністрів України та прилеглі до них приміщення і територія є режимною територією.

Входи до залів засідань Кабінету Міністрів України обладнуються в установленому порядку автоматичними системами та пристроями для здійснення контролю на безпеку.

{Абзац другий пункту 24 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 204 від 06.03.2019}

Посадові особи, щодо яких здійснюється державна охорона, члени Кабінету Міністрів України, перші заступники та заступники міністрів можуть входити до залів засідань Кабінету Міністрів України через окремі входи, не обладнані автоматичними системами та пристроями.

{Абзац третій пункту 24 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 204 від 06.03.2019}

До осіб, що входять до приміщень, в яких проводяться наради та інші заходи за участю осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, вживаються заходи з контролю на безпеку.

{Абзац четвертий пункту 24 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 204 від 06.03.2019}

До приміщень, в яких проводяться засідання Кабінету Міністрів України та наради за участю осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, забороняється вхід з мобільними телефонами та іншими технічними пристроями. Це не поширюється на посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, та членів Кабінету Міністрів України. Перелік інших осіб, на яких не поширюється зазначене обмеження, встановлюється Державним секретарем Кабінету Міністрів України.

25. На засіданні Кабінету Міністрів України можуть бути присутні особи, визначені Регламентом Кабінету Міністрів України. Рішення щодо участі в проведенні засідань Кабінету Міністрів України зазначених та інших осіб приймається Прем’єр-міністром України.

26. Учасники засідання Кабінету Міністрів України (крім посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, членів Кабінету Міністрів України), запрошені особи, а також представники засобів масової інформації, зокрема з кіно-, фото- аудіо- та відеотехнікою, пропускаються до залів засідань Кабінету Міністрів України за наданими Секретаріатом Кабінету Міністрів України списками за одноразовою перепусткою, беджем, або з пред’явленням документів, що посвідчують особу (для представників засобів масової інформації - документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, засвідчують її професійну належність), з обов’язковим здійсненням Службою охорони заходів з контролю на безпеку. Під час пропуску зазначених осіб (крім посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, членів Кабінету Міністрів України) на засідання Уряду Служба охорони взаємодіє із Секретаріатом Кабінету Міністрів України.

{Абзац перший пункту 26 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 204 від 06.03.2019}

Особи, щодо яких не здійснювалися заходи з контролю на безпеку або які відмовилися від проходження такого контролю, до залів засідань Кабінету Міністрів України не допускаються.

{Абзац другий пункту 26 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 204 від 06.03.2019}

Порядок відвідування Будинку Уряду іноземцями та особами без громадянства

27. Іноземці (крім глав іноземних держав, парламентів та урядів і членів їх сімей, керівників міжнародних організацій, які прибувають в Україну чи перебувають на її території) та особи без громадянства окремо або у складі делегацій чи груп можуть відвідувати Будинок Уряду (як правило, у робочий час) з дозволу Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України, міністрів, які не очолюють міністерства, Державного секретаря Кабінету Міністрів України, його першого заступника та заступників, керівника Апарату Прем’єр-міністра України, а приміщення Мінекономрозвитку та Мінфіну - з дозволу Міністра економічного розвитку і торгівлі, Міністра фінансів або їх заступників.

{Пункт 27 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 615 від 08.09.2016}

28. Для відвідування іноземцями та особами без громадянства Будинку Уряду складаються письмові замовлення, відповідно до встановленого законодавством порядку.

{Пункт 28 в редакції Постанови КМ № 204 від 06.03.2019}

{Пункт 29 виключено на підставі Постанови КМ № 204 від 06.03.2019}

{Пункт 30 виключено на підставі Постанови КМ № 204 від 06.03.2019}

{Пункт 31 виключено на підставі Постанови КМ № 204 від 06.03.2019}

{Пункт 32 виключено на підставі Постанови КМ № 204 від 06.03.2019}

{Пункт 33 виключено на підставі Постанови КМ № 204 від 06.03.2019}

{Пункт 34 виключено на підставі Постанови КМ № 204 від 06.03.2019}вгору