Документ 2119-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.10.2004
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.11.2004. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про радіочастотний ресурс України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 2, ст.34 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Підпункт "ї" підпункту 2 пункту 7 розділу IX "Прикінцеві
положення" Закону України від 24 червня 2004 року N 1876-IV
( 1876-15 ) "Про внесення змін до Закону України "Про
радіочастотний ресурс України" викласти в такій редакції:
"ї) пункт 2 глави XIV "Прикінцеві положення" викласти в такій
редакції:
"2. ЦОВЗ здійснює повноваження НКРЗ у повному обсязі до
1 січня 2005 року".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 21 жовтня 2004 року
N 2119-IVвгору