Документ 2116-III, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.11.2000
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 22.12.2000. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо оподаткування підприємств
та організацій громадських організацій інвалідів"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 1, ст.4 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. У пункті 5 розділу II "Прикінцеві положення" Закону
України "Про внесення змін до деяких законів України щодо
оподаткування підприємств та організацій громадських організацій
інвалідів" ( 1926-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р.,
N 43, ст. 363) слова та цифри "1 січня 2001 року" замінити словами
та цифрами "1 липня 2001 року".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 30 листопада 2000 року
N 2116-IIIвгору