Про проект Закону України про Державний бюджет України на 2001 рік
Постанова Верховної Ради України від 30.11.20002115-III
Документ 2115-III, поточна редакція — Прийняття від 30.11.2000

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про проект Закону України про Державний
бюджет України на 2001 рік

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти проект Закону України про Державний бюджет
України на 2001 рік у другому читанні, за винятком статей,
прийняття яких перенесено на третє читання (стаття 8, абзац перший
статті 18, статті 21 - 22, стаття 29, статті 37 - 51, статті 56,
58, 60, статті 66 - 68, 69-1 - 69-4, статті 70 - 71).
2. Комітету Верховної Ради України з питань бюджету
доопрацювати проект Закону України про Державний бюджет України на
2001 рік та внести його на розгляд Верховної Ради України у
третьому читанні 7 грудня 2000 року.
3. Провести пленарне засідання Верховної Ради України
7 грудня 2000 року.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 30 листопада 2000 року
N 2115-IIIвгору