Про проведення у 2019 році оглядів витрат державного бюджету в окремих сферах
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.03.2019211-р
Документ 211-2019-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.03.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 27 березня 2019 р. № 211-р
Київ

Про проведення у 2019 році оглядів витрат державного бюджету в окремих сферах

1. Міністерству освіти і науки,  Міністерству охорони здоров’я,  Міністерству енергетики та вугільної промисловості,  Міністерству соціальної політики, Міністерству аграрної політики та продовольства:

провести огляди витрат державного бюджету в окремих сферах та відповідно до цілей згідно з додатком;

за результатами огляду витрат державного бюджету, якщо винайдено можливість економії бюджетних коштів, підготувати пропозиції щодо перерозподілу таких коштів на інші пріоритети своєї діяльності під час підготовки пропозицій до Бюджетної декларації.

2. Керівникам міністерств, визначених у пункті 1 цього розпорядження:

у двотижневий строк з дня набрання чинності цим розпорядженням затвердити за погодженням з Міністерством фінансів склад робочих груп з проведення огляду витрат державного бюджету у відповідній сфері;

забезпечити проведення оглядів витрат державного бюджету у відповідних сферах згідно з організаційно-методологічними засадами проведення оглядів витрат державного бюджету, визначеними Міністерством фінансів;

забезпечити подання щомісяця до 5 числа Кабінетові Міністрів України та Міністерству фінансів інформації про поточний стан проведення огляду витрат державного бюджету у відповідній сфері;

подати до 1 грудня 2019 р. Кабінетові Міністрів України звіти про зазначені огляди;

забезпечити оприлюднення звітів про огляди витрат державного бюджету на офіційних веб-сайтах міністерств у триденний строк з дня їх подання Кабінетові Міністрів України;

представити звіти про огляди витрат державного бюджету на засіданні Кабінету Міністрів України.

3. Керівникам центральних органів виконавчої влади сприяти діяльності робочих груп з проведення огляду витрат державного бюджету у відповідній сфері шляхом:

надання інформації, необхідної для проведення огляду витрат державного бюджету у відповідній сфері;

надання роз’яснень з питань, які виникають під час проведення огляду витрат;

участі за запрошенням (надання повноваження на участь) у засіданнях робочих груп та інших заходах;

забезпечення взаємодії робочої групи з підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери їх управління.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67
Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 27 березня 2019 р. № 211-р

СФЕРИ ТА ЦІЛІ
проведення оглядів витрат державного бюджету

Міністерство, відповідальне за проведення огляду витрат  державного бюджету

Сфера проведення огляду витрат державного бюджету

Ціль проведення огляду витрат державного бюджету

1. МОН

сфери освіти і науки в частині:


підготовки фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів у закладах вищої освіти

удосконалення механізму розподілу видатків державного бюджету між закладами вищої освіти з урахуванням потреб галузей національної економіки у висококваліфікованих і конкурентоспроможних кадрах

надання загальної середньої та професійно-технічної освіти закладами соціальної реабілітації та адаптації

удосконалення системи планування видатків на надання освітніх послуг школами та училищами соціальної реабілітації

проведення наукових досліджень закладами вищої освіти та науковими установами, що належать до сфери управління МОН

підвищення ефективності та результативності використання бюджетних коштів, що спрямовуються на проведення наукових досліджень закладами вищої освіти та науковими установами

2. МОЗ

сфера охорони здоров’я в частині:


забезпечення організації і регулювання діяльності установ та окремих заходів з охорони здоров’я

оптимізація видатків, що спрямовуються на забезпечення організації і регулювання діяльності установ та окремих заходів у системі охорони здоров’я, в тому числі з інформатизації

підготовка і підвищення кваліфікації фахівців та кадрів у сфері охорони здоров’я, наукових та науково-педагогічних кадрів, осіб з надання домедичної допомоги

підвищення ефективності та результативності використання бюджетних коштів, що спрямовуються на підготовку і підвищення кваліфікації фахівців та кадрів у сфері охорони здоров’я, наукових та науково-педагогічних кадрів, осіб з надання домедичної допомоги

удосконалення механізму розподілу видатків державного бюджету між закладами вищої освіти, що здійснюють підготовку фахівців у сфері охорони здоров’я, з урахуванням потреб
у висококваліфікованих і конкурентоспроможних кадрах

3. Міненерговугілля

паливно-енергетичний комплекс в частині видатків на вугільну галузь

підвищення ефективності та результативності використання бюджетних коштів, що спрямовуються на вугільну галузь

4. Мінсоцполітики

сфера пенсійного забезпечення в частині встановлення надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету

підвищення ефективності та результативності використання видатків на забезпечення виплати надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету

сфера соціального захисту дітей

удосконалення системи планування та механізму розподілу між місцевими бюджетами коштів, що спрямовуються на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”, оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків

5. Мінагрополітики

сфера агропромислового комплексу в частині забезпечення суб’єктів господарювання агропромислового комплексу доступними фінансовими ресурсами

підвищення ефективності та результативності використання бюджетних коштів, що спрямовуються на фінансову підтримку заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитіввгору