Документ 211-2019-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.03.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.03.2019. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 6 березня 2019 р. № 211
Київ

Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виготовлення випускних документів про освіту

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виготовлення випускних документів про освіту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 р. № 309 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 24, ст. 974; 2012 р., № 16, ст. 582; 2013 р., № 63, ст. 2283; 2016 р., № 35, ст. 1362, № 79, ст. 2646; 2017 р., № 8, ст. 244), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 березня 2019 р. № 211

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виготовлення випускних документів про освіту

1. У пункті 1 слова “Здійснення методичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних закладів” замінити словами “Здійснення методичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних закладів, забезпечення діяльності експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій”.

2. Пункт 3 викласти в такій редакції:

“3. Бюджетні кошти спрямовуються на виготовлення випускних документів про освіту для осіб, які здобули за кошти державного або місцевих бюджетів базову середню освіту чи повну загальну середню освіту у закладах загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, а саме:

свідоцтв про здобуття базової середньої освіти, базової середньої освіти з відзнакою, повної загальної середньої освіти, повної загальної середньої освіти з відзнакою (для осіб, нагороджених срібною медаллю “За досягнення у навчанні”), повної загальної середньої освіти з відзнакою (для осіб, нагороджених золотою медаллю “За високі досягнення у навчанні”), базової середньої освіти (для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку), у тому числі у випадках, визначених законодавством, з урахуванням забезпечення доступності відтвореної на них інформації (з використанням шрифту Брайля);

бланків додатків до свідоцтв про здобуття базової середньої освіти, повної загальної середньої освіти, базової середньої освіти (для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку);

бланків довідок про закінчення повного курсу навчання (для осіб з помірними інтелектуальними порушеннями);

бланків похвальних листів та похвальних грамот;

золотих медалей “За високі досягнення у навчанні”;

срібних медалей “За досягнення у навчанні”.

Виготовлення інших документів про освіту, а також про вчені звання здійснюється за рахунок коштів осіб, які їх отримують.”.вгору