Документ 2105-IV, предыдущая редакция — Редакция от 01.01.2008, основание - 107-VI
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про деякі питання фінансування соціальних виплат
та пов'язаних з ними адміністративних витрат
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 2, ст.32 )
 
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162 N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19, ст.267 N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11, ст.96 N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66 N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78 - зміни діють по 31 грудня 2008 року }

 
     З метою завершення розмежування джерел фінансування деяких видів соціальних виплат, звільнення Пенсійного фонду України від невластивих йому витрат Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести зміни до таких законів України:
 
     1. Частину одинадцяту статті 50-1 Закону України "Про прокуратуру" ( 1789-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 53, ст. 793; 1993 р., N 50, ст. 474; 2001 р., N 44, ст. 233; 2002 р., N 17, ст. 125) викласти в такій редакції:
 
     "Пенсії за вислугу років відповідно до цієї статті призначаються органами Пенсійного фонду України і виплачуються в частині, що не перевищує розміру пенсії із солідарної системи, що призначається відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ), за рахунок коштів Пенсійного фонду України. Частина пенсії, що перевищує цей розмір, виплачується за рахунок коштів Державного бюджету України".
 
     2. У статті 37 Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 52, ст. 490; 1995 р., N 34, ст. 268; 2003 р., N 14, ст. 97):
 
     частину першу виключити;
 
     доповнити після частини другої новою частиною такого змісту:
 
     "Пенсія державним службовцям у частині, що не перевищує розміру пенсії із солідарної системи, що призначається відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ), виплачується за рахунок коштів Пенсійного фонду України. Частина пенсії, що перевищує цей розмір, виплачується за рахунок коштів Державного бюджету України".
 
     У зв'язку з цим частини третю - сьому вважати відповідно частинами четвертою - восьмою.
 
     3. Друге речення частини сьомої статті 21 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" ( 2493-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 33, ст. 175; 2004 р., N 10, ст. 104) викласти у такій редакції: "Пенсія в частині, що не перевищує розміру пенсії із солідарної системи, що призначається відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ), виплачується за рахунок коштів Пенсійного фонду України".
 
     4. Частину першу статті 40 Закону України "Про дипломатичну службу" ( 2728-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 5, ст. 29) викласти в такій редакції:
 
     "Пенсія працівникам дипломатичної служби призначається відповідно до Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 ) та виплачується в частині, що не перевищує розміру пенсії із солідарної системи, що призначається відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ), за рахунок коштів Пенсійного фонду України. Частина пенсії, що перевищує цей розмір, виплачується за рахунок коштів Державного бюджету України".
 
     II. Прикінцеві положення
 
     1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
{ Пункт 2 розділу II виключено на підставі Закону N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 }

 
{ Пункт 3 розділу II виключено на підставі Закону N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 }

 
     4. Кабінету Міністрів України:
 
     у трьохмісячний термін з дня опублікування цього Закону подати до Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів, що випливають із цього Закону;
 
     протягом двох тижнів з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
     забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

 
 Президент України                     Л.КУЧМА 
м. Київ, 21 жовтня 2004 року
N 2105-IVвверх