Про Реєстр суб'єктів підприємницької діяльності
Постанова Кабінету Міністрів України від 18.11.19992103
Документ 2103-99-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.07.2004, підстава - 1821-2003-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 18 листопада 1999 р. N 2103
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1821 ( 1821-2003-п ) від 26.11.2003 )
Про Реєстр суб'єктів підприємницької
діяльності

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про Реєстр суб'єктів підприємницької
діяльності, що додається.
2. Установити, що фінансування видатків на створення і
ведення Реєстру суб'єктів підприємницької діяльності здійснюється
за рахунок асигнувань, передбачених на утримання Ліцензійної
палати, коштів, одержаних від оплати послуг за користування даними
Реєстру, інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.
3. Національному агентству з питань розвитку та європейської
інтеграції разом з Ліцензійною палатою здійснити заходи щодо
залучення коштів міжнародних організацій та країн-донорів на
фінансування видатків, пов'язаних з веденням Реєстру суб'єктів
підприємницької діяльності в 1999 - 2000 роках.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 25
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 листопада 1999 р. N 2103
ПОЛОЖЕННЯ
про Реєстр суб'єктів підприємницької діяльності

1. Реєстр суб'єктів підприємницької діяльності (далі -
Реєстр) - це автоматизована система збирання, накопичення та
обробки даних про юридичні та фізичні особи, зареєстровані в
установленому законодавством України порядку як суб'єкти
підприємницької діяльності (далі - суб'єкти підприємницької
діяльності).
2. Реєстр створюється на основі національної системи
класифікації та кодування техніко-економічної інформації з метою:
повного автоматизованого обліку суб'єктів підприємницької
діяльності;
забезпечення державних органів інформацією про суб'єкти
підприємницької діяльності;
реалізації відповідно до вимог законодавства принципів
доступності, гласності та відкритості інформації про суб'єкти
підприємницької діяльності для заінтересованих користувачів;
створення сприятливих умов для інтеграції України у світовий
інформаційний простір.
3. Реєстр створюється і ведеться Ліцензійною палатою.
4. Реєстр включає такі бази даних:
територіальні - формуються органами державної реєстрації
суб'єктів підприємницької діяльності;
регіональні - формуються на основі відповідних територіальних
баз даних представництвами Ліцензійної палати;
центральну - формується Ліцензійною палатою на основі
регіональних баз даних та даних, одержуваних від центральних
органів виконавчої влади, державних установ і організацій, а також
від суб'єктів підприємницької діяльності.
5. До Реєстру вносяться дані про суб'єкти підприємницької
діяльності.
Інформаційний фонд Реєстру включає такі дані:
реєстраційні - відомості реєстраційної картки суб'єкта
підприємницької діяльності (надаються органами державної
реєстрації);
облікові - перелік видів підприємницької діяльності, що
провадяться суб'єктом, а також відомості щодо наявності у нього
заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових
платежів), дата її виникнення;
додаткові - відомості, що надаються суб'єктом підприємницької
діяльності за власним бажанням.
Порядок подання відомостей для внесення до Реєстру
визначається Ліцензійною палатою.
6. Ліцензійна палата:
розробляє нормативно-правові акти з питань ведення Реєстру та
використання його даних;
укладає угоди про інформаційне співробітництво з центральними
органами виконавчої влади, державними установами і організаціями,
держателями або розпорядниками інших реєстрів, у тому числі
іноземних та міжнародних.
7. Представництва Ліцензійної палати укладають угоди про
інформаційне співробітництво з відповідними місцевими органами
виконавчої влади, державними установами і організаціями.
8. Ліцензійна палата та її представництва забезпечують
інформаційне обслуговування користувачів даними Реєстру, а також
приймання від суб'єктів підприємницької діяльності додаткових
відомостей та внесення їх до Реєстру.
Користувачами даних Реєстру є фізичні та юридичні особи, в
тому числі іноземні.
Користування даними Реєстру є платним. Тарифи на оплату
послуг за користування даними Реєстру затверджує Ліцензійна палата
за погодженням з Мінфіном.
Органи державної влади звільняються від плати за користування
даними Реєстру.
9. Кошти, одержані від оплати послуг щодо користування даними
Реєстру, спрямовуються тільки на фінансування видатків, пов'язаних
з його веденням.вгору