Документ 210/98-ВР, попередня редакція — Редакція від 01.09.2001, підстава - 2341-III
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України у зв'язку з прийняттям Закону України
"Про внесення змін і доповнень до Кодексу
про шлюб та сім'ю України"
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 35, ст.241 )
 
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131 )

 
     У зв'язку із змінами, внесеними до Кодексу про шлюб та сім'ю України ( 2006-07 ) щодо порядку усиновлення дітей, які проживають на території України, Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     Внести до законодавчих актів України такі зміни:
 
( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )
 
     II. У Кримінально-процесуальному кодексі України ( 1001-05, 1002-05 ):
 
     1. Частину першу статті 112 після цифр "115-1" доповнити цифрами "115-2", а після цифр "123-2" доповнити цифрами "124-1".
 
     2. Частину другу статті 155 після цифр "93" доповнити словами і цифрами "частиною 2 статті 115-2", а після слів і цифр "частиною 2 статті 118" доповнити словом та цифрами "статтею 124-1".
 
     III. У Кодексі України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
 
     1. Доповнити Кодекс статтею 184-2 такого змісту:
 
     "Стаття 184-2. Порушення порядку або строків подання інформації про дітей-сиріт і дітей, які залишилися без опіки (піклування) батьків
 
     Порушення посадовими особами порядку або строків подання інформації про дітей-сиріт і дітей, які залишилися без опіки (піклування) батьків, для централізованого обліку -
     тягнуть за собою накладення штрафу від п'ятнадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
 
     2. У статті 221 цифри "184 - 185-9" замінити цифрами "184, 184-1, 184-2 - 185-9", а в абзаці другому пункту 1 частини першої статті 255 цифри "179 - 188" замінити цифрами "179 - 184-1, 184-2 - 188".
 
     IV. Пункт шостий статті 36 Закону України "Про нотаріат" ( 3425-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 39, ст.383) викласти в такій редакції:
 
     "6) засвідчення справжності підпису на документах, призначених для дії за кордоном, та посвідчення доручень для цієї мети, а також засвідчення справжності підпису батьків або опікуна (піклувальника) на згоді про усиновлення дитини".

 
 Президент України                Л.КУЧМА 
м. Київ, 24 березня 1998 року
N 210/98-ВРвгору