Документ 210/95-ВР, чинний, поточна редакція — Введення в дію від 24.06.1995, підстава - 210а/95-ВР


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення доповнень і змін до Кодексу
України про адміністративні правопорушення

 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 22, ст.169 )
 
( Вводиться в дію Постановою ВР N 210а/95-ВР від 02.06.95, ВВР, 1995, N 22, ст.170 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122) такі доповнення і зміни:
 
     1. Доповнити Кодекс статтею 185-9 такого змісту:
 
     "Стаття 185-9. Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника транспорту, який здійснює контроль за перевезенням пасажирів
 
     Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника транспорту, який здійснює контроль за перевезенням пасажирів, пов'язана з фізичним опором або образою, а так само з іншими протиправними діями, -
     тягне за собою накладення штрафу в розмірі до одного неоподатковуваного мінімуму заробітної плати або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку".
 
     2. Статті 121-1, 135 викласти у такій редакції:
 
     "Стаття 121-1. Експлуатація водіями транспортних засобів, номери агрегатів яких не відповідають записам у реєстраційних документах, та підробка номерів агрегатів транспортних засобів
 
     Експлуатація водіями транспортних засобів, номери агрегатів яких не відповідають записам у реєстраційних документах, -
     тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 0,5 до одного неоподатковуваного мінімуму заробітної плати.
     Експлуатація водіями транспортних засобів, номери агрегатів яких знищені або підроблені, або підробка номерів агрегатів транспортних засобів -
     тягне за собою накладення штрафу в розмірі до двох неоподатковуваних мінімумів заробітної плати".
 
     "Стаття 135. Безквитковий проїзд
 
     Безквитковий проїзд пасажира, а так само провезення без квитка дитини віком від семи до шістнадцяти років:
 
     у поїздах приміського, місцевого або дальнього сполучення -
     тягне за собою накладення штрафу в десятикратному розмірі від вартості проїзду;
     в міському транспорті -
     тягне за собою накладення штрафу в двадцятикратному розмірі від вартості проїзду;
     в автобусі приміського або внутрірайонного сполучення -
     тягне за собою накладення штрафу в десятикратному розмірі від вартості проїзду;
     в автобусі міжміського сполучення та у міжміському електротранспорті -
     тягне за собою накладення штрафу в десятикратному розмірі від вартості проїзду;
     на суднах водного транспорту -
     тягне за собою накладення штрафу в п'ятикратному розмірі від вартості проїзду".
 
     3. У статті 221 ( 80732-10 ) і частині першій статті 294 цифри "184-185-8" замінити цифрами "184-185-9".
 
     II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                  Л.КУЧМА 
м.Київ, 2 червня 1995 року
N 210/95-ВРвгору