Документ 21/95-ВР, текущая редакция — Принятие от 24.01.1995

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію Закону України
"Про органи і служби у справах неповнолітніх
та спеціальні установи для неповнолітніх"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 6, ст. 36 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про органи і служби у справах
неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх"
( 20/95-ВР ) з 1 лютого 1995 року. 2. Кабінету Міністрів України: подати до 1 травня 1995 року на розгляд Верховної Ради
України пропозиції про приведення законодавчих актів України у
відповідність із цим Законом; привести рішення Уряду України у відповідність із Законом
України "Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні
установи для неповнолітніх", забезпечити перегляд і скасування
міністерствами, іншими центральними органами державної виконавчої
влади України нормативних актів, що суперечать зазначеному Закону; вирішити до 1 червня 1995 року питання, пов'язані із
створенням Урядом Автономної Республіки Крим, виконавчими
комітетами обласних, міських, районних у містах, районних Рад
народних депутатів служб у справах неповнолітніх, в тому числі
питання про джерела покриття витрат на їх утримання. 3. Виконавчим комітетам міських (міст обласного
підпорядкування) та районних у містах (крім міст Києва і
Севастополя) Рад народних депутатів вирішити питання про створення
служб у справах неповнолітніх за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 24 січня 1995 року
N 21/95-ВРвверх