Документ 21-V, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.07.2006
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 13.08.2006. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди про першочергові заходи
стосовно захисту жертв збройних конфліктів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 39, ст.326 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду про першочергові заходи стосовно захисту жертв збройних
конфліктів ( 997_037 ), підписану 24 вересня 1993 року в
м. Москва, ратифікувати (додається*).

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 21 липня 2006 року
N 21-V

___________________
* Додається до оригіналу.вгору