Документ 2098-VIII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.06.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.07.2017. Подивитися в історії? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів" щодо посилення адаптаційної спроможності та поетапного запровадження в Україні міжнародних екологічних вимог до транспортних засобів

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 32, ст.345)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 p., № 34, ст. 435; 2006 p., № 8, ст. 93; 2009 p., № 16, ст. 219; 2013 р., № 31, ст. 360) такі зміни:

1. Преамбулу викласти в такій редакції:

"З метою регулювання відносин щодо ввезення на митну територію України та проведення першої державної реєстрації ввезених або виготовлених в Україні транспортних засобів, а також поетапного запровадження в Україні міжнародних екологічних вимог до транспортних засобів Верховна Рада України постановляє".

2. У статті 2:

абзац перший частини першої після слів "Пропуск на митну територію України з метою вільного обігу та першу" доповнити словом "державну";

у частині другій:

абзац перший після слів "Пропуск на митну територію України з метою вільного обігу та першу" доповнити словом "державну";

в абзаці п’ятому слова та цифри "з 1 січня 2018 року", "до 31 грудня 2017 року" замінити відповідно словами та цифрами "з 1 січня 2020 року", "до 31 грудня 2019 року".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

розробити порядок комплексного контролю за ввезенням на митну територію України та проведення першої державної реєстрації ввезених з метою вільного обігу транспортних засобів та видачі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
8 червня 2017 року
№ 2098-VIII
вгору