Документ 2094-IV, перша редакція — Прийняття від 19.10.2004
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 24 Закону України
"Про наукову і науково-технічну діяльність"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 2, ст.26 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Абзац перший частини двадцять першої статті 24 Закону
України "Про наукову і науково-технічну діяльність" ( 1977-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 2-3, ст. 20;
2004 р., N 14, ст. 198) після слів "загального захворювання"
доповнити словами "у тому числі інвалідності з дитинства".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Закони України та інші нормативно-правові акти, прийняті
до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не
суперечить цьому Закону.
3. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня
опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 19 жовтня 2004 року
N 2094-IVвгору