Документ 2091-VIII, чинний, поточна редакція — Редакція від 08.07.2018, підстава - 2469-VIII

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо зовнішньополітичного курсу України

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 30, ст.329)

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 2469-VIII від 21.06.2018, ВВР, 2018, № 31, ст.241}

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

{Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 2469-VIII від 21.06.2018}

2. В абзаці восьмому частини другої статті 11 Закону України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 40, ст. 527; 2015 р., № 4, ст. 13) слова "досягнення критеріїв, необхідних для" виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
8 червня 2017 року
№ 2091-VIII
вгору