Документ 209/94-ВР, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.09.2001, підстава - 2341-III


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін і доповнень до Кодексу
України про адміністративні правопорушення
та Кримінального кодексу України

 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 46, ст.413 )
 
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131
     - набуває чинності 01.09.2001 )

 
     У зв'язку з прийняттям Закону України "Про основи містобудування" ( 2780-12 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     Внести такі зміни і доповнення до законодавчих актів України:
 
     I. У Кодексі України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122):
 
     1. Доповнити Кодекс статтями 79-1, 244-6 такого змісту:
 
     "Стаття 79-1. Недодержання екологічних вимог під час проектування, розміщення, будівництва, реконструкції та прийняття в експлуатацію об'єктів або споруд
 
     Недодержання екологічних вимог під час проектування, розміщення, будівництва, реконструкції або прийняття в експлуатацію об'єктів чи споруд, а так само недодержання строків, встановлених для кожного етапу будівництва природоохоронних об'єктів чи споруд, або строків прийняття їх в експлуатацію -
     тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до п'яти мінімальних розмірів заробітної плати, на службових осіб - від двох до десяти мінімальних розмірів заробітної плати";
 
     "Стаття 244-6. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю
 
     Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з недодержанням екологічних вимог під час проектування, розміщення, будівництва, реконструкції та прийняття в експлуатацію об'єктів чи споруд, недодержанням державних стандартів, норм і правил під час проектування і будівництва, а також самовільним будівництвом будинків або споруд (статті 79-1, 96, 97).
     Від імені інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право начальник Державної архітектурно-будівельної інспекції України та його заступники, начальники інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю в Автономній Республіці Крим, областях, районах, містах Києві і Севастополі, містах обласного підпорядкування".

 
     2. Статті 96 і 97 викласти в такій редакції:
 
     "Стаття 96. Недодержання державних стандартів, норм і правил під час проектування і будівництва
 
     Недодержання державних стандартів, норм і правил під час проектування, розміщення, будівництва і реконструкції, а так само прийняття в експлуатацію об'єктів чи споруд, зведених з порушенням законодавства, -
     тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до п'яти мінімальних розмірів заробітної плати, на службових осіб - від двох до десяти мінімальних розмірів заробітної плати.
     Надання недостовірної інформації про умови проектування і будівництва чи необгрунтована відмова у наданні такої інформації -
     тягне за собою накладення штрафу на службових осіб до п'яти мінімальних розмірів заробітної плати.
     Проектування об'єктів і споруд з порушенням затвердженої у встановленому порядку містобудівної документації, виконання будівельних або реставраційних робіт без дозволу чи затвердженого проекту або з відхиленням від нього -
     тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до п'яти мінімальних розмірів заробітної плати, на службових осіб - від двох до десяти мінімальних розмірів заробітної плати.
 
     Стаття 97. Самовільне будівництво будинків або споруд
 
     Самовільне будівництво будинків або споруд, а так само самовільна зміна архітектурного вигляду будинків або споруд під час експлуатації -
     тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'яти до десяти мінімальних розмірів заробітної плати, на службових осіб - від десяти до двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати".
 
     3. У частині першій статті 218 цифри "96-105" замінити цифрами "97-1 - 105".
 
     4. У частині другій статті 218 і статті 219 цифри "97" виключити.
 
     5. У статті 255:
 
     абзац чотирнадцятий пункту 1 частини першої виключити;
 
     у частині другій цифри "244-2, 244-3, 244-4, 244-5" замінити цифрами "244-2 - 244-6".
 
     6. В тексті Кодексу слова "Республіка Крим" у всіх відмінках замінити словами "Автономна Республіка Крим" у відповідних відмінках.

 
( Розділ II втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )

 
 Президент України                   Л.КУЧМА 
м.Київ, 14 жовтня 1994 року
N 209/94-ВРвгору