Документ 209-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.03.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.04.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 28 березня 2018 р. № 209
Київ

Про затвердження Порядку виведення з експлуатації магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їх переробки

Відповідно до статті 42 Закону України “Про нафту і газ” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок виведення з експлуатації магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їх переробки, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 19 січня 2005 р. № 57 “Про затвердження Порядку виведення з експлуатації магістральних нафтопродуктопроводів, закріплених на праві господарського відання за державними підприємствами нафтогазової галузі” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 3, ст. 151).

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 37
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 березня 2018 р. № 209

ПОРЯДОК
виведення з експлуатації магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їх переробки

1. Цей Порядок визначає послідовність дій щодо виведення з експлуатації магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їх переробки (їх частин), які є державною власністю (далі - магістральний трубопровід), у разі недоцільності їх подальшої експлуатації, закінчення строку експлуатації, аварійного стану об’єктів, будівництва обвідних ліній тощо.

2. З метою підготовки матеріалів щодо виведення з експлуатації магістрального трубопроводу, що обліковується на балансі суб’єкта господарювання нафтогазового комплексу (далі - суб’єкт господарювання), за рішенням керівника суб’єкта господарювання утворюється робоча комісія, до складу якої входять працівники суб’єкта господарювання, а у разі потреби - представники проектних і науково-дослідних установ та інші фахівці.

3. Для прийняття Міненерговугіллям рішення щодо виведення з експлуатації магістрального трубопроводу суб’єкт господарювання подає:

клопотання про необхідність виведення з експлуатації магістрального трубопроводу, яке складається у довільній формі та підписується керівником суб’єкта господарювання;

техніко-економічне обґрунтування доцільності виведення з експлуатації магістрального трубопроводу з розрахунком ефективності такого заходу та наслідками можливого впливу на обороноздатність держави;

висновок проектної, науково-дослідної установи нафтогазової галузі про неможливість/недоцільність подальшої експлуатації магістрального трубопроводу;

інформацію про вплив виведення з експлуатації магістрального трубопроводу на виконання зобов’язань, передбачених міжнародними кредитними договорами, за якими надані державні гарантії, та документальне підтвердження відсутності заперечень кредиторів щодо настання дострокового погашення за кредитними зобов’язаннями підприємств магістрального трубопровідного транспорту, за якими надані державні гарантії;

акти (висновки) про технічний стан обладнання магістрального трубопроводу, які складаються на кожну одиницю обладнання та повинні містити інформацію про їх функціональне призначення, рівень фізичного і морального зносу, а також відомість дефектів;

акти про технічний стан об’єктів магістрального трубопроводу (обладнання, будівель і споруд тощо), які повинні містити відомості про їх кількість, висновки щодо доцільності/недоцільності їх подальшої експлуатації;

відомість про об’єкти магістрального трубопроводу (обладнання, будівлі і споруди тощо), що підлягають виведенню з експлуатації, із зазначенням первісної та залишкової вартості, кількості та вартості капітальних ремонтів;

акт інвентаризації об’єктів магістрального трубопроводу, що підлягають виведенню з експлуатації;

протокол щодо доцільності виведення з експлуатації магістрального трубопроводу, складений і підписаний робочою комісією та затверджений керівником суб’єкта господарювання;

висновок про вартість магістрального трубопроводу, що підлягає виведенню з експлуатації, та звіт про оцінку майна;

висновок з оцінки впливу на довкілля;

план заходів щодо соціального захисту працівників, які підлягають скороченню внаслідок виведення з експлуатації магістрального трубопроводу, погоджений з галузевою профспілковою організацією або первинною профспілковою організацією суб’єкта господарювання (у разі її наявності) та територіальною службою зайнятості;

план заходів щодо виведення з експлуатації магістрального трубопроводу із зазначенням переліку робіт і розрахунку витрат, необхідних для забезпечення виведення з експлуатації та зберігання основних фондів, а також пропозиції щодо подальшого використання таких фондів;

план заходів щодо забезпечення охорони навколишнього природного середовища, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, погоджений з територіальними органами Держекоінспекції, територіальними органами ДСНС, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями;

висновок Держатомрегулювання щодо наявності або відсутності у відпрацьованому обладнанні магістрального трубопроводу, який виводиться з експлуатації, забрудненості радіонуклідами природного походження та у разі потреби - відповідний план заходів з радіаційної безпеки.

4. Рішення приймається за результатами розгляду поданих суб’єктом господарювання документів не пізніше ніж через 60 календарних днів з моменту їх надходження.

Подані суб’єктом господарювання документи розглядаються комісією, персональний склад якої та положення про яку затверджуються Міненерговугіллям.

За результатами розгляду документів комісія готує пропозиції щодо доцільності виведення з експлуатації магістрального трубопроводу або щодо відмови в його виведенні, які оформлюються протоколом.

За результатами опрацювання рішення комісії Міненерговугілля:

приймає наказ про виведення з експлуатації магістрального трубопроводу;

інформує суб’єкт господарювання про відмову у виведенні з експлуатації магістрального трубопроводу.

5. Суб’єкт господарювання після отримання рішення Міненерговугілля про виведення з експлуатації магістрального трубопроводу здійснює виведення такого об’єкта з експлуатації згідно з вимогами цього Порядку та законодавства.

Заходи, пов’язані з виведенням з експлуатації магістрального трубопроводу, здійснюються за рахунок суб’єкта господарювання, на балансі якого він обліковується.

6. Суб’єкт господарювання після виведення з експлуатації магістрального трубопроводу подає Міненерговугіллю:

1) звіти про виконання:

плану заходів щодо соціального захисту працівників, які підлягають скороченню внаслідок виведення з експлуатації магістральних трубопроводів, погодженого з галузевою профспілковою організацією або первинною профспілковою організацією суб’єкта господарювання (у разі її наявності) та територіальною службою зайнятості;

плану заходів щодо виведення з експлуатації магістрального трубопроводу, який має містити перелік робіт і розрахунок витрат, необхідних для забезпечення виведення з експлуатації та зберігання основних фондів;

плану заходів щодо забезпечення охорони навколишнього природного середовища, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;

плану заходів з радіаційної безпеки (у разі потреби);

2) акт про виведення з експлуатації магістрального трубопроводу;

3) пропозиції щодо подальшого використання зазначеного майна.

7. За результатами опрацювання звітів, зазначених у пункті 6 цього Порядку, Міненерговугілля приймає рішення про подальше розпорядження відповідним майном в установленому законодавством порядку.вгору