Документ 209-2012-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.02.2014, підстава - 977-2013-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 5 березня 2012 р. № 209
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 977 від 30.12.2013}

Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров’я, що є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров’я

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 395 від 20.05.2013}

Відповідно до статті 10 Закону України “Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що умови оплати праці працівників закладів охорони здоров’я, що є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров’я, визначаються згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699), іншими актами Кабінету Міністрів України, а також прийнятими на їх виконання нормативно-правовими актами з питань оплати праці.

2. Надати керівникам закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу та є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров’я, право встановлювати лікарям загальної практики - сімейним лікарям, лікарям-педіатрам дільничним, лікарям-терапевтам дільничним, сестрам медичним загальної практики - сімейної медицини, сестрам медичним дільничним, фельдшерам надбавки за обсяг та якість виконаної роботи в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах.

3. Затвердити Порядок встановлення надбавок за обсяг та якість виконаної роботи медичним працівникам, що надають первинну медичну допомогу та є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров’я, що додається.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 395 від 20.05.2013}

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 березня 2012 р. № 209
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 20 травня 2013 р. № 395)

ПОРЯДОК
встановлення надбавок за обсяг та якість виконаної роботи медичним працівникам, що надають первинну медичну допомогу та є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров’я

1. Цей Порядок визначає механізм встановлення надбавок за обсяг та якість виконаної роботи лікарям загальної практики - сімейним лікарям, лікарям-педіатрам дільничним, лікарям-терапевтам дільничним (далі - лікарі), молодшим спеціалістам з медичною освітою, у тому числі фельдшерам (далі - сестри медичні), що працюють разом із зазначеними лікарями та обслуговують прикріплене до них населення (далі - прикріплене населення), що надають первинну медичну допомогу та є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров’я.

2. Надбавка за обсяг виконаної роботи лікарям (сестрам медичним) виплачується щомісяця. Розмір зазначеної надбавки обчислюється за такою формулою:

де

Но

- надбавка за обсяг виконаної роботи лікаря (сестри медичної);


ПН

- фактична чисельність населення, прикріпленого за місцем проживання (перебування);


НН

- норма навантаження лікаря (сестри медичної) у міській (сільській) місцевості;


ЧПН-НН

- різниця між фактичною чисельністю прикріпленого населення та нормою навантаження, якщо така чисельність не перевищує подвійної норми навантаження;


ЧПН-(2xНН)

- різниця між фактичною чисельністю прикріпленого населення та подвійною нормою навантаження, якщо така чисельність перевищує подвійну норму навантаження, але не більш як у 2,5 раза;


ЧПН-(2,5xНН)

- різниця між фактичною чисельністю прикріпленого населення та чисельністю такого населення, що перевищує норму навантаження у 2,5 раза і більше;


НПф

- норматив оплати праці лікаря (сестри медичної) з урахуванням фактичної чисельності прикріпленого населення.

3. Норматив оплати праці лікаря (сестри медичної) з урахуванням фактичної чисельності прикріпленого населення визначається за такою формулою:

де

НП

- норматив оплати праці лікаря (сестри медичної) з урахуванням фактичної чисельності прикріпленого населення;


ПО

- посадовий оклад лікаря (сестри медичної), визначений згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699), з урахуванням підвищень;


НН

- норма навантаження лікаря (сестри медичної).

4. Надбавка за обсяг виконаної роботи лікаря (сестри медичної) коригується з урахуванням коефіцієнтів віково-статевої структури прикріпленого населення за такою формулою:

де

СНо

- скоригована надбавка за обсяг виконаної роботи лікаря (сестри медичної) з урахуванням коефіцієнтів віково-статевої структури прикріпленого населення;


Но

- надбавка за обсяг виконаної роботи лікаря (сестри медичної);


Чн

- фактична чисельність прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування) станом на 1 січня поточного року, яка визначається за такою формулою:

де

Ч0-1

- чисельність прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування) віком від 0 до 1 року включно;


Ч1-14

- чисельність прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування) віком від 1 до 14 років включно;


Чч15-49

- чисельність чоловіків віком від 15 до 49 років включно серед прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування);


Чж15-49

- чисельність жінок віком від 15 до 49 років включно серед прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування);


Ч50

- чисельність прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування) віком 50 років і старше.

5. Надбавка за якість виконаної роботи лікарів (сестер медичних) визначається за такою формулою:

де

Ня

- надбавка за якість виконаної роботи;


ПО

- посадовий оклад, визначений згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”, з урахуванням підвищень;


Кпідв

- сума підвищувальних коефіцієнтів.

Підвищувальними коефіцієнтами є:

показник виконання плану проведення скринінгових досліджень на виявлення раку молочної залози серед жінок, які мають високий ризик (80 відсотків) (К1);

показник виконання плану проведення скринінгових досліджень на виявлення раку шийки матки серед жінок із цільової групи (80 відсотків) (К2);

показник виконання плану проведення флюорографічного обстеження груп ризику (80 відсотків і більше) (К3);

показник виконання плану профілактичних щеплень (95 відсотків) (К4);

рівень госпіталізації до закладів охорони здоров’я, які надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу в стаціонарних умовах, на 100 осіб прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування) (К5);

кількість виїздів за викликами екстреної медичної допомоги на 1000 осіб прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування) (К6);

кількість відвідувань лікаря у закладах охорони здоров’я, які надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу в амбулаторних умовах, на 1000 осіб прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування) (К7).

Розрахунок надбавки за якість виконаної роботи окремого лікаря (сестри медичної) здійснюється з урахуванням відповідних середніх показників у цілому в закладі охорони здоров’я, що надає первинну медичну допомогу.

Якщо значення показників К1, К2, К3 та К4 перевищує на 5 відсотків і більше величину середнього показника у цілому в закладі охорони здоров’я, що надає первинну медичну допомогу, а значення показників К5, К6, К7 є нижчим на 5 відсотків і більше за середній показник у цілому в закладі охорони здоров’я, то надбавка за якість виконаної роботи виплачується у максимальному розмірі - 50 відсотків посадового окладу лікаря (сестри медичної), визначеного згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”, з урахуванням підвищень.

Якщо значення показників К1, К2, К3 та К4 перебуває у межах від 0 до 5 відсотків більше величини середнього показника у цілому в закладі охорони здоров’я, а значення показників К5, К6, К7 - у межах від 0 до 5 відсотків менше величини середнього показника у цілому в закладі охорони здоров’я, що надає первинну медичну допомогу, то надбавка за якість виконаної роботи виплачується у розмірі до 25 відсотків.

Якщо значення показників К1, К2, К3 та К4 є меншим на 5 відсотків і більше величини середнього показника у цілому в закладі охорони здоров’я, що надає первинну медичну допомогу, а значення показників К5, К6, К7 перевищує на 5 відсотків і більше величину середнього показника у цілому в закладі охорони здоров’я, то надбавка за якість виконаної роботи не виплачується.

6. Для керівних працівників закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу та є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров’я (головного лікаря, заступника головного лікаря, завідувача амбулаторії загальної практики - сімейної медицини), надбавка за якість виконаної роботи встановлюється відповідно до пункту 5 цього Порядку.

Розрахунок надбавки за якість виконаної роботи окремого керівного працівника закладу охорони здоров’я здійснюється з урахуванням відповідних середніх показників серед закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу на адміністративній території.

7. Надбавки за обсяг та якість виконаної роботи встановлюються до посадового окладу з урахуванням підвищень.

8. Розміри надбавок за обсяг та якість виконаної роботи змінюються одночасно з підвищенням посадового окладу та нараховуються щомісяця залежно від результатів роботи за попередній місяць.

{Порядок в редакції Постанови КМ № 395 від 20.05.2013}вгору