Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Форма типового документа, Зразок від 02.03.2010209
Документ 209-2010-п, попередня редакція — Редакція від 11.06.2010, підстава - 395-2010-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 2 березня 2010 р. № 209
Київ

Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 395 від 02.06.2010}

Відповідно до пункту 5 розділу I Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї;

зразки посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї.

2. Міністерству у справах сім'ї, молоді та спорту забезпечити виготовлення бланків посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї і передачу їх у встановленому порядку Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям.

3. Ця постанова набирає чинності з дня набрання чинності Законом України "Про Державний бюджет України на 2010 рік".

Прем'єр-міністр України

Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 березня 2010 р. № 209

ПОРЯДОК
виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї

1. Цей Порядок визначає механізм виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї (далі - посвідчення).

2. Посвідчення є документами, що підтверджують статус багатодітної сім'ї і дітей з такої сім'ї та їх право на отримання пільг згідно із Законом України "Про охорону дитинства" та іншими актами законодавства.

3. Посвідчення видаються структурним підрозділом у справах сім'ї, молоді та спорту районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій (далі - структурний підрозділ) одному з батьків за місцем його реєстрації протягом одного місяця після подання таких документів:

заяви батька або матері про видачу посвідчень;

копії свідоцтв про народження дітей;

копії сторінок паспорта батька та матері з даними про прізвище, ім'я, по батькові, дату його видачі і місце реєстрації;

довідки про склад сім'ї;

фотокарток (батьків та дітей) розміром 30 х 40 міліметрів;

довідки про те, що за місцем реєстрації батька або матері посвідчення структурним підрозділом не видавалися (у разі реєстрації батьків за різним місцем проживання).

4. Відмітка про видачу посвідчень робиться в реєстраційній книзі видачі посвідчень, форма якої затверджується Мінсім'ямолодьспортом.

5. Строк дії посвідчень визначається окремо для кожної багатодітної сім'ї.

Для продовження строку дії посвідчень до структурного підрозділу подаються документи, зазначені в пункті 3 цього Порядку.

6. Дітям з багатодітної сім'ї посвідчення видаються з шести років.

7. У разі втрати посвідчення видається його дублікат у порядку, зазначеному в пункті 3 цього Порядку.

8. Посвідчення видаються безоплатно.

9. Бланки посвідчень виготовляються на замовлення Мінсім'ямолодьспорту і є документами суворого обліку.

10. Посвідчення виготовляється:

батьків багатодітної сім'ї - у формі книжечки розміром 176 х 125 міліметрів (у розгорнутому вигляді);

дитини з багатодітної сім'ї - у формі книжечки розміром 176 х 125 міліметрів (у розгорнутому вигляді), яка складається з обкладинки та чотирьох сторінок.

{Пункт 10 в редакції Постанови КМ № 395 від 02.06.2010}

11. У разі досягнення дитиною 14-річного віку в посвідчення вклеюється нова фотокартка.

{Порядок доповнено пунктом 11 згідно з Постановою КМ № 395 від 02.06.2010}

12. Опис посвідчення батьків та дитини з багатодітної сім'ї затверджується Мінсім'ямолодьспортом.

{Порядок доповнено пунктом 12 згідно з Постановою КМ № 395 від 02.06.2010}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 березня 2010 р. № 209

ЗРАЗОК
посвідчення батьків багатодітної сім'їЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 березня 2010 р. № 209

ЗРАЗОК
посвідчення дитини з багатодітної сім'ї

{Зразок в редакції Постанови КМ № 395 від 02.06.2010}вгору