Документ 208_511, чинний, поточна редакція — Підписання від 23.10.1993


Угода між Урядом України та Урядом Королівства
Данія про розвиток економічного, промислового та
науково-технічного співробітництва

Уряд України та Уряд Королівства Данія, які надалі іменуються
"Договірними Сторонами", бажаючи зробити внесок в розширення комерційного,
економічного, промислового та науково-технічного співробітництва
на основі рівності та взаємної вигоди, бажаючи повністю використати нові можливості для подальшого
зміцнення співробітництва, дотримуючись принципів ринкової економіки, беручи до уваги міжнародні зобов'язання кожної країни, домовились про наступне:
Стаття 1
Договірні Сторони, визнаючи чинне в обох країнах
законодавство, робитимуть внесок у розвиток двостороннього
комерційного, економічного, промислового, науково-технічного
співробітництва між підприємствами, організаціями, товариствами,
установами та іншими закладами обох країн, які згідно з
законодавством мають право проводити економічну та комерційну
діяльність.
Стаття 2
Договірні Сторони погоджуються, що існують можливості для
співробітництва, наприклад, у формі створення спільних підприємств
та інвестицій, передачі технології та "ноу-хау", реконструкції та
модернізації, розширення та автоматизації існуючих підприємств,
включаючи конверсію воєнної промисловості, навчання та підготовку
персоналу та менеджерів, організація ярмарків, виставок та
семінарів, обмін делегаціями, експертами та практикантами,
консультації, спільна діяльність на ринках третіх країн та інші
взаємовигідні форми співробітництва, особливо в наступних сферах: - сільське та лісове господарство, переробка та зберігання
сільськогосподарської продукції; - риболовство та переробка риби; - легка промисловість; - металургія та обробка металу; - хімічна промисловість, виробництво добрив та засобів
захисту рослин; - гірнича промисловість; - дослідження, видобування, обробка, переробка,
транспортування та маркетинг енергоносіїв; - розширення та реконструкція електростанцій та ліній
електропередач; - захист навколишнього середовища; - деревообробка та паперова промисловість; - будівництво, виробництво будівельних матеріалів; - автомобільний, залізничний, повітряний та водний транспорт; - зв'язок; - інформатика; - матеріально-технічне забезпечення; - охорона здоров'я, медична та фармацевтична промисловість; - фінанси та банківські послуги; - туризм; - розвиток громадського управління та громадських послуг.
Договірними Сторонами можуть бути визначені інші галузі
взаємного інтересу.
Стаття 3
Всі платежі та розрахунки між Україною та Королівством Данія
вирішуються у відповідності до законодавства, чинного в кожній
державі.
Стаття 4
Товарообмін, так само як і економічне, промислове,
науково-технічне співробітництво, в рамках цієї Угоди
проводитиметься на комерційній основі.
Стаття 5
1. Договірні Сторони домовились щодо створення спільної
українсько-датської Консультативної групи на високому рівні, яка
складається з представників відповідних урядових органів, так само
як і центральних організацій торгівлі, промисловості, сільського
господарства, консалтінга та фінансів двох країн. В межах своїх повноважень Консультативна група: - робитиме огляд економічного та ділового середовища двох
країн; - розглядатиме пропозиції, надані будь-якою із Сторін; - визначатиме та вказуватиме потенційні сфери економічного,
промислового та технічного співробітництва на довгостроковій
основі між Україною та Королівством Данія; - докладатиме зусиль для усунення можливих перепон на шляху
виконання цієї Угоди.
2. Консультативна група не обмежуватиметься вказаними
питаннями, коли це видається необхідним. 3. Консультативна група може створювати постійні або
тимчасові робочі групи експертів для розгляду окремих питань. Консультативна група скликатиметься за взаємною згодою,
почергово, в Україні та в Данії. На прохання будь-якої Договірної Сторони для обговорення
окремих питань можуть проводитися зустрічі між Співголовами
Консультаційної групи. Кожна з Договірних Сторін під час прийому представників іншої
Договірної Сторони докладає зусиль для полегшення виконання ними
своїх обов'язків. 4. Кожна Договірна Сторона призначить Постійний Секретаріат
Консультаційної Групи.
Стаття 6
Після припинення дії цієї Угоди або змін, зроблених в цій
Угоді, її положення залишаються чинними до всіх контрактів,
укладених між підприємствами, організаціями, товариствами,
установами та іншими закладами двох країн і зобов'язань, взятих
під час її чинності та повністю або частково не виконаних на
момент припинення або зміни цієї Угоди.
Стаття 7
Ця Угода набирає чинності з моменту її підписання та
залишатиметься чинною на протязі невизначеного терміну. Угода може бути припинена кожною Стороною шляхом письмового
повідомлення іншій Договірній Стороні щонайменше за 6 місяців про
свій намір припинити дію цієї Угоди. З дати підписання цієї Угоди у відносинах між Україною та
Данією втрачають силу нижченаведені угоди: - Угода від 17 липня 1970 року між Союзом Радянських
Соціалістичних Республік та Королівством Данія про економічне та
науково-технічне співробітництво; - Угода від 28 серпня 1975 року між Союзом Радянських
Соціалістичних Республік та Королівством Данія про розвиток
економічного, промислового та науково-технічного співробітництва.
Здійснено в м.Києві 23 жовтня 1993 року в двох дійсних
примірниках, кожний українською, датською та англійською мовами,
причому всі три тексти є рівно автентичними. У випадку
розбіжностей, пов'язаних з тлумаченням цих текстів, текст
англійською мовою матиме переважну силу.
За Уряд України За Уряд Королівства Данія
(підпис) (підпис)вгору