Протокол між Урядом України і Урядом Королівства Данії про свободу пересування
Україна, Данія; Протокол, Міжнародний документ від 23.10.1992
Документ 208_077, поточна редакція — Підписання від 23.10.1992


Протокол між Урядом України і Урядом
Королівства Данії про свободу пересування

Уряд України і Уряд Королівства Данія, які надалі іменуються
Сторони, - підкреслюючи, що встановлення дипломатичних відносин
12 лютого 1992 року сприяє розширенню співробітництва між обома
державами, - визнаючи, що присутність дипломатичних представників у
кожній з обох країн служитиме подальшому взаєморозумінню між їх
народами, - підтверджуючи готовність неухильно дотримуватись положень
Віденської конвенції про дипломатичні зносини від 18 квітня
1961 року ( 995_048 ) та Віденської конвенції про консульські
зносини від 24 квітня 1963 року ( 995_047 ), державами-учасницями
яких вони є, - прагнучи конкретизувати зобов'язання, взяті обома державами
в рамках Наради з безпеки і співробітництва в Європі щодо свободи
пересування і подорожей, домовились про таке:
Стаття 1
Сторони забезпечують на взаємній основі всім членам
дипломатичної і консульської місії свободу пересування і поїздок
на своїй території, відповідно до статті 26 Віденської Конвенції
про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 року. Вони не вимагають попереднього дозволу або повідомлення про
поїздки.
Стаття 2
Обмеження або заборона доступу стосуватиметься тільки
специфічних споруд або військових баз, а також інших об'єктів,
закритих для широкої громадськості.
Стаття 3
Положення Статей 1 і 2 стосовно свободи поїздок членів
дипломатичних і консульських місій поширюються також на кожного
громадянина України і Королівства Данія, зокрема, на представників
політичних, громадських або профспілкових організацій, ділових
людей, журналістів, туристів тощо, що проживають в іншій країні,
або відвідують її.
Стаття 4
Ніщо в цьому Протоколі не обмежує право кожної країни
передбачити візовий режим для доступу на свою територію.
Стаття 5
Положення цього Протоколу ні в якій мірі не торкаються
зобов'язань Сторін стосовно третіх держав і не спрямовані проти
жодної з них.
Стаття 6
Цей Протокол укладеється строком на 3 роки і його дія
автоматично продовжуватиметься, якщо жодна з Сторін за 3 місяці до
закінчення відповідного періоду не сповістить в письмовій формі
іншу Сторону про своє рішення денонсувати цей Протокол.
Стаття 7
Кожна з Сторін сповіщає шляхом письмового повідомлення іншу
Сторону про завершення процедур, передбачених її законодавством,
про набуття Протоколом чинності.
Цей Протокол набуває чинності через 30 днів після дати
одержання останнього повідомлення.
Здійснено у м.Києві 23 жовтня 1992 року в двох примірниках,
кожний українською, датською і англійською мовами, при цьому всі
тексти мають однакову силу, в разі сумніву, надається перевага
англійському тексту.
За Уряд України За Уряд Королівства Данія
Міністр закордонних Міністр закордонних справ
(підпис) (підпис)
А.Зленковгору