Документ 208_031, чинний, поточна редакція — Підписання від 18.11.2015

УГОДА
між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Королівства Данія про співробітництво у галузі кодифікації


Дата підписання:

18.11.2015


Дата набрання чинності для України:

18.11.2015

Міністерство оборони України та Міністерство оборони Королівства Данія (далі - Сторони),

ґрунтуючись на положенні Спонсорської угоди між Міністерством оборони України та Групою національних директорів з кодифікації НАТО (АС/135) про приєднання до системи кодифікації НАТО від 8 жовтня 2004 року,

домовилися про таке:

Стаття 1

Сторони погоджуються здійснювати співробітництво, визначене цією Угодою, відповідно до національного законодавства їх держав та норм і принципів міжнародного права.

Стаття 2

Сторони зберігають за собою право відмовитися від надання матеріалів, інформації та даних з кодифікації повністю або частково в будь-який час, якщо Сторона, що надає, вважає це необхідним.

Стаття 3

Уповноважені органи Сторін для виконання положень цієї Угоди:

з Української Сторони

Бюро кодифікації у військовій сфері
Збройних Сил України
55/2, Peremogy Avenue
03113, Kyiv
Ukraine

з Данської Сторони

Данське Національне бюро кодифікації
Данська Організація оборонної логістики
та закупівель
Postbox 202
DK-2750 Ballerup
Denmark

Стаття 4

Сторони використовуватимуть надані матеріали, інформацію та дані з кодифікації відповідно до цієї Угоди для власних цілей.

Обмін та поводження із інформацією з обмеженим доступом в рамках цієї Угоди здійснюватиметься після укладення відповідної угоди між Урядами Сторін про захист інформації.

Стаття 5

Зміни та доповнення до цієї Угоди вносяться за взаємною письмовою згодою Сторін та оформлюються додатковими протоколами, які є її невід'ємною частиною.

Стаття 6

Обмін матеріалами, інформацією та кодифікаційними даними здійснюватиметься згідно з правилами, встановленими Керівництвом НАТО з кодифікації (ACodP-1, Частина 1), опублікованими Агенцією НАТО з підтримки та постачання (NSPA) на основі рішення Групи національних директорів з кодифікації НАТО (АС/135). Обмін даними з кодифікації буде здійснюватися шляхом офіційного листування і засобами електронних інформаційних систем та мереж.

Стаття 7

Розбіжності щодо тлумачення та/або застосування положень цієї Угоди вирішуватимуться шляхом консультацій та переговорів між Сторонами.

Стаття 8

Ця Угода укладається строком на п'ять років та набирає чинності з дати її підписання. Дія цієї Угоди автоматично продовжується на наступні п'ятирічні періоди, якщо за шість місяців до початку чергового п'ятирічного періоду будь-яка із Сторін письмово не повідомить іншу Сторону про свій намір припинити її дію.

Учинено в м. Капеллен 18 листопада 2015 р. у двох примірниках, кожний українською та англійською мовами. При цьому всі тексти є автентичними.

У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення або застосування положень цієї Угоди, переважну силу має текст англійською мовою.

За
Міністерство оборони
України

За
Міністерство оборони
Королівства Данія

(підпис)

(підпис)вгору