Документ 208_030, чинний, поточна редакція — Затвердження від 14.05.2015, підстава - 280-2015-п
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 01.01.2016, підстава - v2958321-15. Подивитися в історії? )

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Данія про внесення змін до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Данія про спрощення оформлення віз

{Угоду затверджено Постановою КМ № 280 від 14.05.2015}


Дата підписання:

10.11.2014


Дата затвердження Україною:

14.05.2015


Дата набрання чинності для України:

01.01.2016


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ,
з одного боку, та


УРЯД КОРОЛІВСТВА ДАНІЯ,
з іншого боку,

(далі - Сторони),

ПОСИЛАЮЧИСЬ на Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Данія про спрощення оформлення віз від 16.03.2007 року, що набрала чинності 1 березня 2009 року,

ПРАГНУЧИ до подальшого спрощення міжлюдських контактів,

ВИЗНАЮЧИ важливість запровадження безвізового режиму для громадян України у відповідний час, після створення умов для добре керованого та безпечного пересування людей,

БЕРУЧИ ДО УВАГИ набрання чинності Регламентом (ЄС) 810/2009 Європейського Парламенту та Ради від 13 липня 2009 року, що запроваджує Кодекс Співтовариства про візи (Візовий кодекс)1, яким чітко встановлено обов'язковість мотивації рішення про відмову у видачі візи та право заявників на апеляцію у випадку відмови,

ВИХОДЯЧІ з Угоди між Україною та Європейським Союзом про внесення змін до Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз від 23.07.2012 року

ДОМОВИЛИСЯ ПРО ТАКЕ:

Стаття 1

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Данія про спрощення оформлення віз (далі - Угода) змінюється згідно з положеннями цієї статті:

(1) У пункті 7 преамбули слово «Співтовариством» замінити словом «Союзом».

(2) Пункт 2 статті 1 доповнити наступним реченням першим:

«Україна може відновити візовий режим лише для громадян або визначених категорій громадян усіх держав-членів, а не для громадян або визначених категорій громадян окремих держав-членів.».

(3) У пунктах 1 та 2 статті 2 слова «Співтовариства» замінити словами «Союзу».

(4) У пункті (d) статті 3 слово «Співтовариства» замінити словами «Європейського Союзу».

(5) Внести до пункту 1 статті 4 такі зміни:

(a) підпункт (с) викласти в такій редакції:

«(с) водіїв, які здійснюють міжнародні вантажні та пасажирські перевезення на територію Данії автотранспортними засобами, зареєстрованими в Україні:

- письмовий запит від національної асоціації перевізників України для здійснення міжнародного автомобільного транспортування із зазначенням мети, тривалості, пункту (пунктів) призначення й періодичності поїздок;»;

(b) підпункт (e) викласти в такій редакції:

«(e) журналістів та членів технічного персоналу, які супроводжують їх з метою виконання професійних обов'язків:

- свідоцтво або інший документ, виданий професійною організацією або роботодавцем заявника, який засвідчує, що відповідна особа є кваліфікованим журналістом, та підтверджує, що метою поїздки є виконання професійних обов'язків журналіста або засвідчує, що відповідна особа є членом технічного персоналу, який супроводжує журналіста з метою виконання професійних обов'язків;»;

(c) пункт (і) викласти в такій редакції:

«(і) для учасників офіційних програм обміну, організованих містами-побратимами, а також іншими муніципальними одиницями:

- письмовий запит голови адміністрації (мера) цих міст або інших муніципальних одиниць;»;

(d) підпункт (j) викласти в такій редакції:

«(j) для близьких родичів: один з подружжя, діти (у тому числі усиновлені), батьки (у тому числі опікуни), дідусі, бабусі та онуки, які відвідують громадян України, які мають дійсний дозвіл на проживання на території Данії, або громадян Данії, які проживають на території Данії:

- письмове запрошення приймаючої особи;»;

(e) підпункт (m) викласти в такій редакції:

«(m) для тих, хто подорожує з метою лікування та необхідних супроводжуючих осіб:

- офіційний документ медичного закладу, який підтверджує необхідність медичного нагляду в ньому, необхідність супроводу особи, а також підтвердження достатніх фінансових ресурсів для оплати медичного лікування;»;

(f) доповнити такими підпунктами «n»-«q»:

«(n) для представників громадських організацій, які подорожують із метою освітньої підготовки, участі в семінарах, конференціях, у тому числі в рамках програм обміну:

- письмовий запит приймаючої організації, підтвердження, що особа є представником громадської організації, та довідка з відповідного реєстру про заснування такої організації, видана органом державної влади згідно з національним законодавством;

(o) для представників професій, які беруть участь у міжнародних виставках конференціях, симпозіумах, семінарах або інших подібних заходах, що проводяться на території Данії:

- письмовий запит приймаючої організації, що підтверджує участь відповідної особи в заході;

(p) для представників релігійних громад:

- письмовий запит релігійної громади, зареєстрованої в Україні, із зазначенням мети, тривалості та періодичності поїздок;

(q) для учасників офіційних програм ЄС з прикордонного співробітництва, таких як Інструмент Європейського Сусідства та Партнерства (ІЄСП):

- письмовий запит приймаючої організації.».

(6) Пункти 1-3 статті 5 викласти в такій редакції:

«1. Дипломатичні представництва та консульські установи Данії оформлюють багаторазові візи строком дії п'ять років таким категоріям осіб:

a) членам органів державної влади та місцевого самоврядування, конституційних судів та верховних судів, прокурорам та їх заступникам, якщо вони не звільнені від необхідності отримання віз цією Угодою, протягом строку виконання ними службових обов'язків;

b) постійним членам офіційних делегацій, які за офіційними запрошеннями, надісланими українській стороні, регулярно беруть участь у зустрічах, консультаціях, переговорах або програмах обміну, а також у заходах, що проводяться міжурядовими організаціями на території Данії;

c) одному з подружжя, дітям (у тому числі усиновленим) віком до 21 року або таким, які перебувають на їх утриманні, та батькам (у тому числі опікунам), які відвідують громадян України, що мають дійсний дозвіл на проживання на території Данії, або громадян Данії, які проживають на території Данії;

d) підприємцям та представникам суб'єктів господарювання, які регулярно подорожують до Данії;

e) журналістам та членам технічного персоналу, які супроводжують журналіста з метою виконання професійних обов'язків.

Незважаючи на речення перше пункту 1 цієї статті, якщо потреба або намір подорожувати часто або регулярно явно обмежені коротшим періодом, строк дії багаторазової візи буде обмежений на цей період, зокрема, якщо:

- для осіб, визначених підпунктом «a», - термін повноважень,

- для осіб, визначених підпунктом «b», - термін виконання обов'язків постійного члена офіційної делегації,

- для осіб, визначених підпунктом «c», - термін дії дозволу на проживання громадян України, які на законних підставах проживають на території Данії,

- для осіб, визначених підпунктом «d», - період виконання обов'язків представника суб'єкта господарювання або термін дії контракту на роботу,

- для осіб, визначених підпунктом «e», - термін чинності контракту на роботу є меншим ніж п'ять років».

2. Дипломатичні представництва та консульські установи Данії оформлюватимуть багаторазові візи строком дії один рік таким категоріям осіб за умови, що протягом попереднього року вони отримали, принаймні, одну візу, скористалися нею згідно із законами про в'їзд та перебування в державі, яку відвідували:

a) водіям, які здійснюють міжнародні вантажні та пасажирські перевезення на території Данії транспортними засобами, зареєстрованими в Україні;

b) членам бригад поїздів, рефрижераторів та локомотивів у міжнародних поїздах, які прямують до території Данії;

c) особам, які беруть участь у науковій, культурній та мистецькій діяльності, у тому числі в університетських та інших програмах обміну, та які регулярно подорожують до Данії;

d) учасникам міжнародних спортивних заходів та особам, які їх супроводжують із метою виконання професійних обов'язків;

e) учасникам офіційних програм обміну, організованих містами-побратимами та іншими муніципальними одиницями;

f) представникам громадських організацій, які регулярно подорожують до Данії з метою освітньої підготовки, участі в семінарах, конференціях, у тому числі в рамках програм обміну;

d) учасникам офіційних програм ЄС з прикордонного співробітництва, таких як Інструмент Європейського Сусідства та Партнерства (ІЄСП);

h) учням, студентам та аспірантам, які регулярно подорожують із метою навчання або освітньої підготовки, у тому числі за програмами обміну;

i) представникам релігійних громад;

j) представникам професій, які беруть участь у міжнародних виставках, конференціях, симпозіумах, семінарах або інших подібних заходах, що проводяться на території Данії;

k) особам, яким необхідно регулярно подорожувати з метою лікування, та необхідним супроводжуючим особам.

Незважаючи на речення перше пункту 2 цієї статті, якщо потреба або намір подорожувати часто або регулярно явно обмежені коротшим періодом, строк дії багаторазової візи буде обмежено цим періодом.

3. Дипломатичні представництва та консульські установи Данії оформлюють багаторазові візи строком не менш ніж на 2 роки та не більш ніж на 5 років категоріям осіб, зазначеним у пункті 2 цієї статті, за умови, що протягом двох останніх років вони скористались однорічними багаторазовими візами згідно із законами про в'їзд та перебування держави, яку відвідували, окрім випадків, коли потреба або намір подорожувати часто або регулярно явно обмежені коротшим періодом, у такому разі строк дії багаторазової візи буде обмежений цим періодом».

(7) Унести до статті 6 такі зміни:

(a) У пункті 2 слово «Співтовариством» замінити словом «Союзом»;

(b) Пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Данія стягуватиме плату за оформлення віз в розмірі 70 євро у випадках, коли заявник звернувся з проханням про розгляд його візового клопотання протягом трьох днів з дня подання такого клопотання на підставі того, що він проживає на значній відстані від місця подання візового клопотання, та консульство держави-члена погодилося прийняти відповідне рішення протягом трьох днів.»;

(c) Унести до пункту 4 такі зміни:

(i) речення перше викласти в такій редакції:

«4. Без обмеження чинності положень пункту 5 цієї статті плата за оброблення заяв про оформлення віз не стягується з таких категорій осіб:»;

(ii) підпункт «а» доповнити словами:

«або громадян Данії, які проживають на території Данії»;

(iii) підпункт «i» доповнити словами:

«та іншими муніципальними одиницями»;

(iv) підпункт «j» доповнити словами:

«та членів технічного персоналу, які супроводжують їх із метою виконання професійних обов'язків»;

(v) додати такі підпункти «o» - «s»:

«(o) представників релігійних громад;

(p) представників професій, які беруть участь у міжнародних виставках, конференціях, симпозіумах, семінарах або інших подібних заходах, що проводяться на території Данії;

(q) осіб віком 25 років або молодших, які є учасниками семінарів, конференцій, спортивних, культурних або освітніх заходів, організованих неприбутковими організаціями;

(r) представників громадських організацій, які подорожують із метою освітньої підготовки, участі в семінарах, конференціях, у тому числі в рамках програм обміну;

(s) учасників офіційних програм ЄС з прикордонного співробітництва, таких як Інструмент Європейського Сусідства та Партнерства (ІЄСП).»;

(vi) доповнити наступним реченням:

«Речення перше також застосовується в тому випадку, коли метою подорожі є транзит.»;

(d) Доповнити абзацом такого змісту:

«5. У разі, якщо Данія співпрацює з постачальником зовнішніх послуг із метою оформлення віз, постачальник зовнішніх послуг може стягувати плату за свої послуги. Зазначена плата має бути пропорційною реальним витратам постачальника зовнішніх послуг, пов'язаним із виконанням його завдань, та не може перевищувати 30 євро. Данія забезпечує можливість подання всіма заявниками їх заяв безпосередньо до її консульств. У разі, якщо заявникам необхідно попередньо призначати дату подання візового клопотання, така дата призначається, як правило, не пізніше ніж за два тижні з дати звернення заявника з відповідним запитом.».

(8) Унести до статті 10 такі зміни:

(a) назву викласти в такій редакції:

«Дипломатичні та службові паспорти»;

(b) пункт 2 вважати пунктом 3 та слова «у пункті 1» замінити словами «у пунктах 1 та 2»;

(c) доповнити новим пунктом 2:

«2. Громадяни України, які мають дійсні біометричні службові паспорти, можуть в'їжджати, виїжджати та прямувати транзитом через територію Данії без віз.».

(9) Унести до статті 12 такі зміни:

(а) Слово «Співтовариством» замінити словом «Союзом».

Стаття 2

Ця Угода набирає чинності в перший день другого місяця з дати, коли Договірні Сторони повідомлять одна одну про виконання внутрішніх процедур, необхідних для набрання чинності цією Угодою.

Учинено в місті Києві 10 листопада 2014 у двох примірниках, кожний українською, данською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цієї Угоди, переважну силу матиме текст англійською мовою.


За
Кабінет Міністрів України

За
Уряд Королівства Данія


(підпис)

(підпис)

ДЕКЛАРАЦІЯ ДАНІЇ
СТОСОВНО СПРОЩЕННЯ ВІЗОВИХ ПРОЦЕДУР ЧЛЕНАМ СІМ'Ї

З метою спрощення порядку пересування для більшої кількості осіб, які мають родинні зв‘язки (зокрема, сестри, брати та їхні діти) з громадянами України, які на законних підставах проживають на території Данії, або з громадянами Данії, які проживають на території Данії, Данія пропонує своїм консульствам надавати максимального сприяння в оформленні віз зазначеній категорії громадян відповідно до Візового кодексу, у тому числі шляхом спрощення подання документальних підтверджень, що вимагаються від зазначеної категорії заявників, звільнення від оплати збору за оброблення візових заяв та, в обґрунтованих випадках, оформлення багаторазових віз.

З метою спрощення порядку пересування для більшої кількості осіб, які мають родинні зв‘язки (зокрема, сестри, брати та їхні діти) з громадянами України, які на законних підставах проживають на території Данії, або з громадянами Данії, які проживають на території Данії, Данія пропонує своїм консульствам надавати максимального сприяння в оформленні віз зазначеній категорії громадян відповідно до Візового кодексу, у тому числі шляхом спрощення подання документальних підтверджень, що вимагаються від зазначеної категорії заявників, звільнення від оплати збору за оброблення візових заяв та, в обґрунтованих випадках, оформлення багаторазових віз.


ДЕКЛАРАЦІЯ ДАНІЇ
ЩОДО ПУНКТУ 2 СТАТТІ 10 УГОДИ

Уряд Королівства Данія може частково зупинити дію Угоди, зокрема пункту 2 статті 10, згідно з процедурою, визначеною пунктом 5 статті 13 Угоди, у випадку зловживань положеннями пункту 2 статті 10 з боку України або виникнення загроз громадській безпеці. У разі зупинення дії пункту 2 статті 10 Угоди, Уряд Королівства Данія ініціює консультації в рамках засідань, передбачених статтею 12 Угоди, з метою розв‘язання проблем, що призвели до такого зупинення.вгору