Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

Меморандум
про взаєморозуміння
між Міністерством оборони України та Міністерством
оборони Королівства Данія стосовно операції
"Північний сокіл-2012"

 
   Дата підписання:          20.12.2011
     Дата набрання чинності для України: 20.12.2011
 
     Міністерство оборони України та Міністерство оборони Королівства Данія (далі - Сторони),
 
     бажаючи здійснювати співробітництво з метою поповнення запасу пального на станції "Норд" з авіабази "Туле" та прагнучи визначити рамки такого співробітництва під назвою операція "Північний сокіл-2012",
 
     відзначаючи, що всі деталі стосовно операції "Північний сокіл-2012" визначатимуться в домовленостях, досягнутих у рамках цього Меморандуму;
 
     ураховуючи, що дія Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Королівства Данія про співробітництво у військовій сфері ( 208_015 ) від 1 березня 2006 року не застосовується до о. Гренландія;
 
     визнаючи, що Угода між Державами - учасницями Північноатлантичного Договору та іншими державами, які беруть участь у програмі "Партнерство заради миру", щодо статусу їхніх збройних сил ( 994_042 ), підписана 19 червня 1995 року (далі - УСЗС-ПЗМ), не є чинною на території о. Гренландія, а тому,
 
     беручи до уваги необхідність досягнення альтернативних домовленостей, що визначатимуть еквівалентний встановленому УСЗС-ПЗМ ( 994_042 ) статус України та українського персоналу, який перебуватиме на о. Гренландія у зв'язку з проведенням операції "Північний сокіл-2012",
 
     домовилися про таке:
 
Стаття 1
 
Мета і сфера застосування
 
     1.1. Метою цього Меморандуму про взаєморозуміння (далі - Меморандум) стосовно операції "Північний сокіл-2012" (далі - операція) є:
 
     a) визначення рамок проведення операції з метою перевезення пального, обладнання та провізії на станцію "Норд", що знаходиться на о. Гренландія, шляхом використання літаків Іл-76МД;
 
     b) визначення концепції Оперативного повітряного командування Збройних Сил Королівства Данія (далі - ОПК ЗС КД) стосовно надання державою, що приймає, підтримки Повітряним Силам Збройних Сил України під час проведення операції;
 
     c) встановлення загальних процедур та домовленостей, зокрема фінансових, необхідних для проведення операції.
 
     1.2. Більш детальні фінансові умови, у тому числі домовленості стосовно здійснення розрахунків, будуть визначені в Спільній імплементаційній угоді, укладеній Сторонами.
 
     1.3. Якщо інше чітко не зазначено в цьому Меморандумі, його положення не застосовуватимуться до проведення операції поза межами території Королівства Данія. За укладення домовленостей з іншими державами стосовно правових аспектів транзиту літаків відповідальність нестиме Українська Сторона.
 
     1.4. Положення цього Меморандуму не суперечитимуть нормам національного законодавства держав Сторін або міжнародного права. У разі виникнення таких суперечностей Сторони повідомлятимуть одна одну про них, а переважну силу матимуть норми національного законодавства держав Сторін та міжнародного права. У цьому контексті національне законодавство включає закон про місцеве самоврядування о. Гренландія.
 
Стаття 2
 
Терміни та визначення
 
     2.1. Якщо цим Меморандумом не передбачено інше, у ньому застосовуватимуться визначення, наведені в Публікаціях НАТО з адміністративних питань 6 (ААР-6) 2010. Для цілей цього Меморандуму та супровідних документів використовуються такі визначення:
 
     a) "держава, що приймає" означає державу, що приймає засоби та (або) ресурси союзних сил чи організацій, на території якої вони розміщуються, виконують завдання або через територію якої вони переміщуються. Для цілей цього Меморандуму Королівство Данія є державою, що приймає;
 
     b) "підтримка держави, що приймає" означає всебічну підтримку, що надається у мирний час, під час надзвичайних ситуацій державою, що приймає, союзним силам чи організаціям, на території яких вони розміщуються, виконують завдання або через територію, територіальні води чи повітряний простір яких вони переміщуються;
 
     c) "Спільна імплементаційна угода" означає обов'язкову двосторонню домовленість, що встановлює зобов'язання між державою, що направляє, та державою, що приймає, стосовно надання та отримання підтримки держави, що приймає. Спільна імплементаційна угода містить детальну інформацію про необхідну та запропоновану підтримку, характерні процедури виконання завдань, умови щодо відшкодування вартості або здійснення розрахунків. Спільна імплементаційна угода становитиме невід'ємну частину цього Меморандуму;
 
     d) Учасники: Міністерство оборони України та Міністерство оборони Королівства Данія;
 
     e) "уповноважені органи Сторін" означає Повітряні Сили Збройних Сил України (військова частина А0215) та Оперативне повітряне командування Збройних Сил Королівства Данія;
 
     f) "логістика" означає метод планування і здійснення переміщення та забезпечення сил. У найзагальнішому розумінні до логістики відноситься діяльність з:
 
     1) проектування та створення, закупівлі, зберігання, транспортування, розподілення, технічного обслуговування, евакуації та розміщення військової техніки;
 
     2) перевезення особового складу;
 
     3) закупівлі або спорудження, експлуатації, використання та розміщення обладнання;
 
     4) придбання або надання послуг;
 
     5) надання медичних та оздоровчих послуг.
 
     g) "держава, що направляє" означає державу чи будь-яку іншу структуру, що розгортає персонал, ресурси, засоби та потребує підтримки держави, що приймає. Для цілей цього Меморандуму державою, що направляє, є Українська Сторона;
 
     h) "запит на виділення сил та засобів" (далі - запит сил) означає документ, підготовлений державою, що направляє, в якому зазначається детальна інформація про персонал та засоби, що передбачаються до розгортання, а також інші ресурси, обладнання та послуги, необхідні для розгортання.
 
Стаття 3
 
Статус Сторін та їхнього персоналу
 
     3.1. Якщо інше не визначено цим Меморандумом, на території держави, що приймає, статус Сторін та його персоналу, що перебуватиме на території держави іншої Сторони, визначатиметься відповідно до положень УСЗС-ПЗМ ( 994_042 ), окрім випадків перебування на о. Гренландія;
 
     3.2. Стосовно о. Гренландія держава, що приймає, забезпечить надання статусу Українській Стороні та її персоналу, еквівалентного тому, що визначений положеннями УСЗС-ПЗМ ( 994_042 ), якщо інше не визначено цим Меморандумом.
 
Стаття 4
 
Завдання
 
     4.1 Під час проведення операції передбачається перевезення пального, обладнання та провізії з авіабази Туле до станції "Норд". Під час проведення операції також здійснюватимуться транзитні польоти відповідно до додатка "А" до Спільної імплементаційної угоди.
 
     4.2. Для проведення операції Міністерство оборони України надасть один літак Іл-76МД з двома повними екіпажами та технічним персоналом для забезпечення 16-годинних робочих днів, необхідних для здійснення до двох щоденних польотів з авіабази Туле до станції "Норд" у березні та квітні 2012 року.
 
     4.3. Виникнення непередбачених труднощів, несприятливих погодних умов або технічних проблем може слугувати приводом для скасування польотів. У такому разі скасовані польоти будуть перенесені на інший термін.
 
     4.4. Операція розпочнеться та закінчиться на аеродромі м. Мелітополь, (Україна).
 
     4.5. Під час проведення операції ОПК ЗС КД забезпечуватиме Повітряні Сили Збройних Сил України підтримкою держави, що приймає, на території держави, що приймає.
 
Стаття 5
 
Зобов'язання
 
     5.1. Окрім інших зобов'язань, визначених цим Меморандумом, Українська Сторона:
 
     a) надаватиме державі, що приймає, один літак Іл-76МД з двома повними екіпажами та технічним персоналом, обладнанням та іншим постачанням, що зазначені в Спільній імплементаційній угоді та наказі про проведення операції, що видається ОПК ЗС КД;
 
     b) забезпечуватиме придатність літака до здійснення польотів, його відповідність оперативним і технічним критеріям, визначеним міжнародними правилами, положеннями та стандартами;
 
     c) відповідатиме за вирішення технічних проблем, проведення ремонтних робіт і забезпечення запасними частинами літака Іл-76МД. З метою успішного виконання операції постачання необхідних запасних частин здійснюватиметься під час її проведення;
 
     d) забезпечуватиме відповідність підготовки екіпажу та технічного персоналу вимогам міжнародних стандартів щодо здійснення польотів літаком Іл-76МД в особливих умовах о. Гренландія;
 
     e) забезпечуватиме оформлення українському персоналу, що бере участь в операції, відповідних міжнародних страхових полісів.
 
     5.2. Окрім інших зобов'язань, визначених цим Меморандумом, Данська Сторона, від імені якого діє ОПК ЗС КД:
 
     a) координуватиме погодження Спільної імплементаційної угоди;
 
     b) у рамках підтримки держави, що приймає, сприятиме вирішенню проблемних питань, що можуть виникнути під час проведення операції, а саме:
     i) в якості держави, що приймає, взаємодіятиме з державою, що направляє, з метою здійснення контролю над виконанням положень Спільної імплементаційної угоди;
     ii) у взаємодії з державою, що направляє, здійснюватиме контроль над закупками та залученням підрядників з метою врегулювання проблемних питань, що виникатимуть;
 
     c) надаватиме обладнання для наземного обслуговування літака Іл-76МД на авіабазі Туле та станції "Норд" відповідно до Спільної імплементаційної угоди;
 
     d) забезпечуватиме відповідність злітно-посадочних смуг на авіабазі Туле та станції "Норд" нормам безпеки згідно з ваговими параметрами літака Іл-76МД.
 
Стаття 6
 
Підтримка держави, що приймає
 
     6.1. Основні положення та порядок надання логістичного забезпечення визначаються цим Меморандумом та Спільною імплементаційною угодою. Необхідна підтримка держави, що приймає, визначатиметься відповідно до запиту сил, розробленого на підставі аналізу поточної ситуації за результатами візиту у квітні 2008 року та під час проведення операції "Козаки на кризі-2009" й операцій "Північний сокіл-2010" та "Північний сокіл-2011".
 
     6.2. Під час проведення операції Данська Сторона забезпечує:
 
     6.2.1. Проживанням.
 
     Забезпечення відповідним житлом є відповідальністю Данської Сторони. У приміщеннях передбачатиметься безкоштовний бездротовий доступ до Інтернету.
 
     6.2.2. Харчуванням.
 
     Харчування забезпечуватиметься Данською Стороною.
 
     6.2.3. Засобами зв'язку.
 
     У приміщенні оперативної групи Данської Сторони забезпечуватиметься наявність засобів зв'язку, зокрема телефонного, факсимільного, мережі Інтернет та іншого відповідного обладнання. Данська Сторона забезпечує доступ до мережі Інтернет у разі виникнення потреби під час виконання операції. Усі службові телефонні дзвінки оплачуватимуться Данською Стороною.
 
     Оплата особистих телефонних дзвінків є відповідальністю осіб, які їх здійснюють, й не будуть покриватися Данською Стороною. На авіабазі Туле можна користуватися особистими мобільними телефонами.
 
     6.2.4. Пально-мастильними матеріалами.
 
     Данська Сторона покриває всі витрати на пальне, використане у зв'язку з проведенням операції. Українська Сторона покриватиме всі витрати на мастила і гідравлічні рідини; Ці грошові витрати є інтегрованою частиною розрахованої польотної години. Виконання операції починається, коли літак Іл-76МД здійснить зліт з аеродрому м. Мелітополь і закінчиться після його приземлення на аеродромі м. Мелітополь.
 
     6.2.4.1. Аеронавігаційні та аеропортові збори в аеропортах зльоту й посадки, витрати на стоянку та обслуговування літака.
 
     Українська Сторона покриватиме витрати на аеронавігаційні та аеропортові збори в аеропортах зльоту й посадки, витрати на стоянку та обслуговування літака, пов'язані з транзитними перельотами з м. Мелітополь до Авіаційно-транспортного крила Ольборг та у зворотному напрямку. Ці витрати є інтегрованою частиною розрахованої ціни польотної години.
 
     6.2.4.2. Данська Сторона забезпечить нестягнення аеронавігаційних й аеропортових зборів в аеропортах зльоту та посадки, витрат на стоянку та обслуговування літака під час польоту в повітряному просторі Данії, Норвегії, Ісландії, Канади та Гренландії. У разі виникнення необхідності сплати таких витрат, вони будуть покриті Данською Стороною.
 
     6.2.5. Страхування.
 
     Усі питання страхування, пов'язані з використанням українського літака Іл-76МД за межами повітряного простору України, відповідно до міжнародного права та нормативних положень, у тому числі зобов'язань перед третьою стороною, є виключним обов'язком та зобов'язанням держави, що направляє.
 
     6.2.6. Домовленості про надання медичної допомоги.
 
     6.2.6.1. У разі гострого захворювання Данська Сторона надає безоплатне лікування, наприклад, у військовому госпіталі на авіабазі Туле.
 
     6.2.6.2. Медична евакуація для надання невідкладного спеціального лікування є зобов'язанням Данської Сторони.
 
     6.2.6.3. Держава, що направляє, відповідає за те, щоб її персонал, який бере участь в операції, був у доброму стані здоров'я і що він не потребуватиме жодної медичної або стоматологічної допомоги під час операції.
 
     6.2.6.4 Медичне та стоматологічне забезпечення надаватиметься персоналу Української Сторони Данською Стороною на рівні забезпечення персоналу Данської Сторони. Будь-яке лікування, яке надаватиметься за межами військового об'єкта, є відповідальністю держави, що направляє.
 
Стаття 7
 
Фінансові зобов'язання
 
     7.1. Фінансові умови.
 
     7.1.1. Для цілей надання підтримки держави, що приймає, усі рахунки-фактури для контрактів і заяв повинні заповнюватися англійською мовою, а подальші платежі здійснюватися в доларах США. Всі фінансові питання між державою, що приймає, та державою, що направляє, повинні бути вирішені не пізніше 30 днів після завершення операції.
 
     7.2. Передоплата за льотні години.
 
     Після підписання Меморандуму Данська Сторона не пізніше ніж за 60 діб до початку проведення операції перерахує 60000 доларів США на банківський рахунок Української Сторони, який зазначено у Спільній імплементаційній угоді, для покриття початкових витрат. Решту нарахованої суми коштів буде перераховано протягом 30 днів після завершення операції.
 
     7.2.1 Передоплата за транзитні польоти.
 
     Не пізніше ніж за 60 днів до початку операції Данська Сторона перерахує суму погоджених завчасно підрахованих витрат, пов'язаних із проведенням операції, на банківський рахунок Української Сторони, який зазначено в Спільній імплементаційній угоді, з метою покриття витрат на транзитні польоти до Авіаційно-транспортного крила Ольборг та в зворотному напрямку. Зазначені витрати охоплюють витрати на пальне та льотні години.
 
     7.3. Відшкодування за постачання та послуги.
 
     7.3.1. Послуги, що надаються безоплатно, повинні бути зазначені в Спільній імплементаційній угоді.
 
     7.3.2. Будь-яке обладнання та спорядження, у тому числі полярний одяг, яке надається державі, що приймає, для тимчасового користування, підлягає поверненню до останнього дня згортання операції. Про пошкодження майна, наданого для тимчасового користування на час проведення операції, повідомлятиметься державою, що направляє, після чого визначені представники держави, що приймає, проведуть переговори з представниками держави, що направляє, стосовно відшкодування збитків у разі необхідності ремонту або заміни такого майна. Це відшкодування не включає звичайного зносу або пошкодження в результаті звичайного користування наданим обладнанням та спорядженням.
 
     7.3.3. Детальні фінансові розрахунки й бюджети будуть зазначені в Спільній імплементаційній угоді.
 
     Оплата всіх рахунків здійснюватиметься відповідно до положень Меморандуму і Спільної імплементаційної угоди.
 
     7.4. Оплата.
 
     7.4.1. Погодження фінансових питань.
 
     Погодження фінансових питань між Сторонами здійснюється відповідно до положень Меморандуму, якщо інше не зазначено в Спільній імплементаційній угоді.
 
     7.4.2. Правила оплати.
 
     Данська Сторона покриває всі витрати на пальне, використане під час проведення операції, та транзитний політ. Данська Сторона покриває всі витрати на стоянку та обслуговування літака, харчування та розміщення українського персоналу під час перебування в Королівстві Данія та на о. Гренландія.
 
     Ціна, запропонована Українською Стороною та прийнята Данською Стороною, становить 2760 доларів США за льотну годину.
 
     Усі витрати, пов'язані з вирішенням технічних питань, ремонтом і запасними частинами для літака Іл-76МД, здійснює Українська Сторона.
 
     7.4.3. Військові ресурси.
 
     Загальні процедури матеріально-технічного забезпечення будуть визначені в Спільній імплементаційній угоді.
 
     7.4.4. Документація держави, що приймає.
 
     Держава, що приймає, повинна вести облік усіх витрат на придбання товарів та послуг, що здійснюються від імені держави, що направляє.
 
     7.4.5. Документація держави, що направляє.
 
     Держава, що направляє, повинна вести облік усіх витрат на придбання товарів та послуг, що здійснюються від імені держави, що приймає, у тому числі витрат, пов'язаних з транзитом територією інших держав.
 
     7.5. Договірні директиви.
 
     7.5.1. За можливістю держава, що приймає, використовуватиме існуючі контракти для полегшення укладання контрактів на використання чи закупівлю товарів, послуг, ремонтних майстерень, яких потребує держава, що направляє.
 
     7.5.2. Держава, що приймає, не візьме на себе жодних договірних зобов'язань без попередньої згоди держави, що направляє. Підписання Спільної імплементаційної угоди розглядається як надання такої згоди. Держава, що направляє, не може взяти на себе жодних зобов'язань від імені держави, що приймає, без попередньої згоди держави, що приймає.
 
     7.5.3. Держава, що направляє, несе відповідальність за виконання контрактів або закупівлі товарів і послуг, яких вона потребує від цивільних продавців. Держава, що приймає, визначить та поінформує контактну особу, яка буде рекомендувати продавців, допомагатиме в підготовці контрактів для здійснення закупівлі, а також виступатиме як посередник між цивільними продавцями і представниками держави, що направляє, відповідальними за укладання контрактів або закупівлю.
 
     7.5.4. Інформацію стосовно закупівлі товарів та надання необхідних послуг разом з інформацією для продавців щодо способу і часу отримання, контактних осіб та способу оплати буде деталізовано в Спільній імплементаційній угоді.
 
     7.5.5. Товари і послуги, надані державою, що приймає, державі, що направляє, на умовах відшкодування їх вартості, зазначатимуться в Спільній імплементаційній угоді і не потребуватимуть додаткового контракту.
 
Стаття 8
 
Претензії
 
     8.1. Претензії розглядатимуться згідно зі статтею 3 цього Меморандуму та статтею VIII УСЗС-ПЗМ ( 994_042 ). Сюди відносяться, окрім інших, претензії стосовно заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу.
 
     8.2. За межами території Королівства Данія, яка включає о. Гренландія, Українська Сторона по відношенню до Данської Сторони одноосібно нестиме відповідальність за будь-які претензії щодо заподіяння шкоди майну або особам військовослужбовцями чи працівниками Української Сторони або шкоди, заподіяної в результаті використання зазначеними особами будь-яких наземних, водних чи повітряних транспортних засобів.
 
Стаття 9
 
Скасування польотів
 
     9.1. Під час проведення операції Сторони усвідомлюють, що у зв'язку з роботою у віддалених регіонах зі складними метеорологічними умовами й обмеженими можливостями поповнення ресурсів можуть виникнути ситуації, через які планові польоти підлягатимуть скасуванню. До таких ситуацій належать: складні погодні умови, технічні та медичні проблеми, які неможливо було передбачити.
 
     9.2. Польоти, які відміняються, за можливості, переноситимуться на інший день в рамках терміну проведення операції. Проте, у разі неможливості перенесення польоту, проти України не застосовуватимуться штрафні санкції.
 
     У разі завчасного припинення операції або зменшення кількості годин польоту, які були попередньо обчислені, Українська Сторона не висуватиме претензій і не накладатиме штрафних санкцій на Данську Сторону. Оплата здійснюватиметься лише за польоти, які відбулися.
 
Стаття 10
 
Спори
 
     10.1. Будь-які спори, пов'язані з тлумаченням або застосуванням цього Меморандуму, за винятком претензій, порядок вирішення яких встановлено положеннями УСЗС-ПЗМ ( 994_042 ), вирішуватимуться шляхом проведення консультацій між Сторонами та не передаватимуться для вирішення до будь-якої національної або міжнародної судової інстанції чи третьої сторони.
 
Стаття 11
 
Набрання чинності, внесення змін, припинення дії
 
     11.1. Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання Сторонами. У разі підписання Меморандуму однією із Сторін та передачі дипломатичними каналами на підписання іншій Стороні, Меморандум набирає чинності з дати підписання останньою.
 
     11.2. Зміни та доповнення до Меморандуму вносяться за взаємною згодою Сторін.
 
     11.3. Будь-яка Сторона може завчасно припинити дію цього Меморандуму шляхом надіслання іншій Стороні письмового повідомлення про свій намір за 30 діб до бажаної дати припинення дії Меморандуму.
 
     Учинено в м. Київ 20 грудня 2011 року у двох примірниках, кожний українською та англійською мовами. При цьому всі тексти є автентичними.
 
     У разі виникнення спорів стосовно тлумачення положень цього Меморандуму переважну силу матиме текст англійською мовою.
 
 За Міністерство оборони          За Міністерство оборони 
України Королівства Данія
(підпис) (підпис)
 
 20.XII.11 р.                Kyiv 20/12 2011 


Публікації документа