Документ 208_023, чинний, поточна редакція — Підписання від 27.01.2010

              Меморандум 
про взаєморозуміння
між Міністерством оборони України та Міністерством
оборони Королівства Данія стосовно операції
"Північний сокіл-2010"

Дата підписання: 27.01.2010 Дата набрання чинності для України: 27.01.2010
Міністерство оборони України та Міністерство оборони
Королівства Данія (далі разом - Сторони),
бажаючи співробітничати для поповнення запасу пального на
станції "Норд" з авіабази Туле та прагнучи визначити рамки
співробітництва, яке називається операція "Північний сокіл-2010";
відзначаючи, що всі подальші подробиці стосовно операції
"Північний сокіл-2010" визначатимуться в домовленостях, досягнутих
у рамках цього Меморандуму;
ураховуючи, що дія Меморандуму про взаєморозуміння між
Міністерством оборони України та Міністерством оборони Королівства
Данія про співробітництво у військовій сфері ( 208_015 ), який
набрав чинності 1 березня 2006 року, не застосовується до
о. Гренландія;
визнаючи, що Угода між державами - учасницями
Північноатлантичного договору та іншими державами, які беруть
участь у програмі "Партнерство заради миру" стосовно статусу їхніх
збройних сил ( 994_042 ), підписана 19 червня 1995 року (далі -
ПЗМ/УСЗС), не є чинною на території о. Гренландія, а тому
беручи до уваги, що альтернативні домовленості, що визначають
статус, еквівалентний визначеному в ПЗМ/УСЗС ( 994_042 ) України
та українського персоналу, який у зв'язку з проведенням операції
"Північний сокіл-2010" перебуватиме на о. Гренландія, повинні бути
зазначені,
досягли такого взаєморозуміння:
Стаття 1
Мета й сфера застосування
1.1. Метою цього Меморандуму про взаєморозуміння (далі - МВ)
стосовно операції "Північний сокіл-2010" (далі - ПС) є:
a) визначення рамок проведення операції ПС з метою поповнення
річного запасу пального на станції "Норд", що знаходиться на
о. Гренландія, шляхом використання літаків Іл-76МД;
b) визначення концепції Оперативного повітряного командування
Збройних Сил Королівства Данія (далі - ОПК ЗС КД) стосовно надання
державою, що приймає, підтримки Повітряним Силам Збройних Сил
України під час виконання операції ПС;
c) з'ясування загальних процедур та домовленостей, зокрема
фінансових, необхідних для проведення операції ПС.
1.2. Подальші детальні фінансові домовленості, у тому числі
домовленості стосовно здійснення розрахунків, будуть зазначені в
Угоді про спільне здійснення (далі - УСЗ) між ОПК ЗС КД та
Повітряними Силами Збройних Сил України. УСЗ буде додано до МВ.
1.3. Якщо інше чітко не зазначено в цьому МВ, він не
стосуватиметься проведення операції ПС за межами території
Королівства Данія. За укладання домовленостей з іншими державами
стосовно правових аспектів транзиту літаків відповідатиме
Українська Сторона.
1.4. Цей МВ не повинен суперечити національному законодавству
або міжнародному праву. У разі будь-якої такої суперечності
Сторони повідомлять одна одну й перевагу матимуть національне
законодавство та міжнародне право. У цьому контексті національне
законодавство включає право о. Гренландія під керівництвом
місцевого самоуправління.
Стаття 2
Терміни та їхні визначення
2.1. Якщо в цьому МВ не визначено по-іншому,
застосовуватимуться визначення, наведені в документі НАТО Allied
Administrative Publications 6 (AAP-6) 2009. Для цілей цього МВ та
супровідних документів використовуються такі визначення:
a) "держава, що приймає" (далі - ДП) означає державу, що
приймає, засоби та (або) ресурси союзних сил чи організацій, на
території якої вони розміщуються, виконують завдання або через
територію якої вони рухаються. У МВ Королівство Данія є ДП;
b) "підтримка держави, що приймає" (далі - ПДП): означає
всебічну допомогу, яка надається в мирний час, під час
надзвичайних ситуацій персоналові, засобам та (або) ресурсам
державі, яка направляє (далі - ДН), що знаходяться на території
ДП, виконують завдання на ній або через територію, територіальні
води чи простір яких вони рухаються;
c) "угода про спільне здійснення" (далі - УСЗ) означає
обов'язкову двосторонню домовленість, що встановлює зобов'язання
між ДН та ДП стосовно надання та отримання ПДП. УСЗ містить
детальну інформацію про необхідну та запропоновану підтримку,
характерні процедури виконання завдання, питання відшкодування або
строків виплати;
d) "сторони" означає Міністерство оборони України і
Міністерство оборони Королівства Данія;
e) "уповноважені органи Сторін" означає Повітряні Сили
Збройних Сил України (військова частина А 0215) та Оперативне
повітряне командування Збройних Сил Королівства Данія;
f) "логістика" означає метод планування, здійснення
персоналу, засобів та (або) ресурсів. У їхньому найзагальнішому
значенні аспектами військових операцій є:
1) планування та розроблення, закупівля, зберігання,
транспортування, розподіл, підтримка, евакуація та розміщення
майна;
2) перевезення особового складу;
3) закупівля або спорудження, підтримка, використання та
розміщення об'єктів;
4) закупівля або надання послуг;
5) надання медичних послуг;

g) "держава, що направляє" означає державу або будь-яку іншу
структуру, що розгортає персонал, засоби та (або) ресурси,
обладнання та потребує ПДП. Для цілей МВ Українська Сторона буде
ДН;
h) "запит на виділення сил та засобів" (далі - ЗВСЗ) означає
документ, підготовлений ДН, в якому надано детальну інформацію про
персонал та обладнання, що буде розгортатися, а також умов,
засобів та послуг, необхідні для розгортання.
Стаття 3
Статус Сторін та їхнього персоналу
3.1. Якщо інше не зазначено в МВ, на території ДП ПЗМ/УСЗС
( 994_042 ) застосовуватиметься до статусу ДН, окрім випадків
перебування на о. Гренландія.
3.2. Стосовно о. Гренландія Данська Сторона забезпечить
надання Українській Стороні та її персоналові статусу,
еквівалентного визначеному ПЗМ/УСЗС ( 994_042 ), якщо інше не
зазначено в МВ.
Стаття 4
Завдання
4.1. Під час проведення операції "Північний сокіл-2010"
передбачається перевезення пального з авіабази Туле до станції
"Норд". Під час виконання операції будуть здійснені також
транзитні польоти, що забезпечуються відповідно до додатка А.
4.2. Для виконання операції у період з квітня 2010 року
Міністерство оборони України надасть один літак Іл-76МД з двома
повними екіпажами та технічним персоналом літака для забезпечення
16-годинних робочих днів, необхідних для здійснення двох щоденних
польотів з авіабази Туле до станції "Норд".
4.3. Непередбачені проблеми, несприятливі погодні умови або
технічні проблеми можуть стати причиною скасування польотів. У
такому разі скасовані польоти будуть перенесені на інші дні.
4.4. Операція ПС розпочнеться та закінчиться на аеродромі
Мелітополь (Україна).
4.5. Під час проведення ПС ОПК ЗС КД здійснюватиме ПДП
Повітряним Силам Збройних Сил України на території ДП.
Стаття 5
Зобов'язання Сторін
5.1. Крім інших зобов'язань, визначених у МВ, Українська
Сторона:
a) надаватиме ДП один літак Іл-76МД з двома повними
екіпажами, технічним персоналом літака, обладнанням та ресурсами,
як це визначено в УСЗ, та порядком проведення операції ПС;
b) забезпечуватиме відповідність літака оперативним та
технічним критеріям, які визначаються міжнародними правилами,
положеннями та стандартами;
c) братиме на себе відповідальність за врегулювання технічних
проблем, проведення ремонтних робіт та забезпечення запасними
частинами літака Іл-76МД. Надання окремих запасних частин
здійснюватиметься під час операції для її успішного проведення;
d) забезпечуватиме відповідність підготовки екіпажу та
технічного персоналу літака вимогам міжнародних стандартів для
пілотування літаком Іл-76МД в особливих умовах о. Гренландія;
e) забезпечуватиме український персонал, що бере участь в
операції, відповідними міжнародними страховими сертифікатами.
5.2. Крім інших зобов'язань, визначених у цьому МВ, Данська
Сторона, представлена ОПК ЗС КД:
a) координуватиме УСЗ;
b) у рамках ПДП шукатиме шляхи вирішення проблемних питань,
що можуть виникнути під час виконання операції ПС, а саме: i) виступатиме як ДП та взаємодіятиме з ДН для контролю
виконання положень УСЗ; ii) контролюватиме разом з ДН закупівлю та договірну
діяльність для врегулювання проблемних питань, що можуть
виникнути;
c) надаватиме обладнання для наземного обслуговування літака
Іл-76МД на авіабазі Туле та станції "Норд" відповідно до УСЗ;
d) забезпечуватиме відповідність злітно-посадкових смуг на
авіабазі Туле та станції "Норд" нормам безпеки згідно з ваговими
параметрами літака Іл-76МД.
Стаття 6
Надання підтримки держави, що приймає
6.1. Принципи та порядок надання логістичного забезпечення
здійснюється відповідно до МВ та УСЗ. Необхідна ПДП визначається
відповідно до ЗВСЗ, розробленого на підставі аналізу поточної
ситуації за результатами візиту в квітні 2008 року та під час
проведення операції "Козаки на кризі-2009".
6.2. Данська Сторона здійснить ПДП за такими напрямами:
6.2.1. Забезпечення житлом.
Надання відповідного житла є відповідальністю Данської
Сторони. Житлові приміщення, що надаються за рахунок Данської
Сторони, мають бути обладнані безоплатним безпровідним Інтернетом.
6.2.2. Харчування.
Харчування здійснюватиметься за рахунок Данської Сторони.
6.2.3. Телефон.
У приміщенні групи контролю виконання операції Данська
Сторона забезпечить наявність засобів зв'язку, зокрема телефонного
зв'язку, факсимільного зв'язку, мережі Інтернет, високочастотних
радіостанції та іншого відповідного обладнання. Використання
мережі Інтернет, коли це можливо, є спільним наміром. Усі витрати,
пов'язані зі здійсненням службових телефонних дзвінків, бере на
себе Данська Сторона.
Витрати, що пов'язані зі здійсненням приватних телефонних
дзвінків, сплачуються в індивідуальному порядку та не будуть
відшкодовуватися Данською Стороною. На авіабазі Туле є мобільний
зв'язок високої якості (голосовий зв'язок та SMS послуги).
6.2.4. Паливно-мастильні матеріали.
Данська Сторона покриває усі витрати на пальне, мастила і
гідравлічні рідини, збори, пов'язані з виконанням польотів та
приземлень, наземне обслуговування літака. Виконання операції
починається, коли Іл-76МД здійснить зліт з аеродрому Мелітополь, і
закінчиться після приземлення літака на аеродромі Мелітополь.
6.2.4.1. Українська Сторона покриває всі грошові витрати на
аеронавігаційні та аеропортові збори в аеропортах зльоту та
посадки, витрати на стоянку та обслуговування літака з Мелітополя
до Авіаційно-транспортного крила Ольборг та у зворотному напрямку.
Наведені грошові витрати є інтегрованою частиною розрахованої
польотної години.
Данська Сторона завіряє, що аеронавігаційних та аеропортових
зборів у аеропортах зльоту та посадки, витрат на стоянку та
обслуговування літака на території Данії, Норвегії, Ісландії та
Гренландії та їхньому повітряному просторі не будуть стягуватися.
В разі виникнення необхідності сплати аеронавігаційних та
аеропортових зборів у аеропортах зльоту та посадки, витрат на
стоянку та обслуговування літака в зазначених просторах Данська
Сторона зобов'язується покрити їх.
6.2.5. Страхування.
Питання страхування, пов'язані з використанням Іл-76МД за
межами повітряного простору України, у тому числі зобов'язання
перед третьою стороною, покладаються виключно на Українську
Сторону і регулюються відповідно до міжнародних
нормативно-правових актів.
6.2.6. Домовленості про надання медичної допомоги.
6.2.6.1. У разі гострого захворювання Данська Сторона надає
безкоштовно безоплатне лікування, наприклад, у військовому шпиталі
на авіабазі Туле.
6.2.6.2. Данська Сторона бере на себе відповідальність за
медичну евакуацію для надання невідкладної медичної допомоги.
6.2.6.3. ДН відповідає за стан здоров'я персоналу, що бере
участь в операції, і за те, що він не потребуватиме жодної
медичної або стоматологічної допомоги на початку виконання місії.
6.2.6.4. Медичне та стоматологічне лікування представникам
Української Сторони буде надаватися Данською Стороною відповідно
до послуг, які будуть надаватися представникам Данської Сторони.
Будь-яке необхідне лікування, яке не є можливе виконати за
допомогою військового обладнання, є відповідальністю ДН.
Стаття 7
Фінансові зобов'язання
7.1. Фінансові рекомендації
7.1.1. Для ПДП всі рахунки-фактури для контрактів і заяв
повинні заповнюватися англійською мовою, а подальші платежі
повинні здійснюватися в доларах США. Всі фінансові питання між ДП
та ДН повинні бути вирішені не пізніше ніж за 30 днів після
завершення операції ПС.
7.2. Передплата за льотні години
Після підписання МВ не пізніше ніж за 60 діб для покриття
початкових витрат Королівство Данія перерахує 50000 доларів США на
банківський рахунок України. Перерахування решти коштів буде
здійснено протягом 30 днів після закінчення операції ПС.
7.2.1. Передплата за льотні години під час перебазування
Міноборони Королівства Данії не пізніше ніж за 60 діб до
початку операції переведе узгоджену вирахувану суму на банківський
рахунок уповноваженого органу Української Сторони, який є
зазначеним в Угоді про спільне здійснення операції "Північний
сокіл-2010" для покриття витрат на перебазування з Мелітополя до
Авіаційно-транспортного крила Ольборг та в зворотному напрямку.
Наведені грошові витрати є пальним та льотними годинами.
7.3. Компенсація за ресурси та послуги
7.3.1. Послуги, що надаються безоплатно, повинні бути
визначені в УСЗ.
7.3.2. Будь-яке обладнання, яке надається у позику ДН, буде
повернуто до останнього дня згортання операції ПС. Про пошкодження
предметів, які надаються у позику на час проведення операції,
необхідно повідомити ДП, після чого визначені представники ДН
проведуть з представниками ДП переговори стосовно відшкодування
збитків, зокрема ремонту або заміни. Таке відшкодування не
стягується у разі звичайного зносу в результаті нормального
використання позиченого обладнання.
7.3.3. Детальні фінансові розрахунки і бюджети, зокрема
домовленості про відшкодування натурою, будуть зазначені в УСЗ.
Оплата всіх рахунків буде здійснюватися відповідно до положень МВ
і УСЗ.
7.4 Оплата
7.4.1. Погодження фінансових питань
Погодження фінансових питань між Сторонами здійснюється
відповідно до МВ, якщо інакше не зазначено в УСЗ.
7.4.2. Правила оплати
Данська Сторона покриває всі витрати на пальне, мастила та
гідравлічні рідини, збори, пов'язані з виконанням польотів та
приземленням, наземне обслуговування літака, зокрема харчування та
розміщення українського персоналу. Ціна, запропонована Українською
Стороною і прийнята Данською Стороною, становить 2510 доларів США
за льотну годину.
Покриття всіх витрат стосовно вирішення технічних питань,
ремонту і запасних частин для літака Іл-76МД здійснює Українська
Сторона.
7.4.3. Військові ресурси
Загальні процедури забезпечення будуть визначені в УСЗ.
7.4.4. Комерційні і цивільні ресурси
ДН оплатить усі додаткові витрати, пов'язані з отриманням
послуг від комерційних або цивільних компаній. Такі послуги,
отримані від цивільних компаній, будуть отримуватися за окремими
контрактами.
7.4.5. Оплата за обладнання або послуги
Оплата за обладнання або послуги здійснюватиметься одним із
зазначених нижче способів:
a) попередньої оплати з боку ДН;
b) відшкодування з боку ДП;
c) відшкодування натурою.
7.4.6. Облік витрат зі сторони ДП.
ДП повинна вести облік всіх витрат на придбання товарів та
послуг, що здійснюються від імені ДН.
7.4.7. Облік витрат з боку ДН
ДН повинна вести облік всіх витрат на придбання товарів та
послуг, що здійснюються від імені ДП, у тому числі витрати,
пов'язані з транзитом по території інших держав.
7.5. Договірні директиви
7.5.1. За можливістю, ДП використовуватиме існуючі контракти
для полегшення укладання контрактів на використання чи закупівлю
товарів, послуг, ремонтних майстерень, яких потребує ДН.
7.5.2. ДП не візьме на себе жодних договірних зобов'язань без
попередньої згоди ДН. Підписання УСЗ розглядається як надання
такої згоди. ДН не може взяти на себе жодних зобов'язань від імені
ДП без попередньої згоди ДП.
7.5.3. ДН несе відповідальність за виконання контрактів або
проведення закупівель товарів і послуг, яких вона потребує від
цивільних продавців. ДП надасть контактну особу, яка буде
рекомендувати продавців, допомагатиме у підготовці контрактів для
закупівлі, а також виступатиме як посередник між цивільними
продавцями і представниками ДН, відповідальними за укладання
контрактів або закупівлю.
7.5.4. Інформацію стосовно закупівлі товарів та надання
необхідних послуг разом з інформацією для продавців стосовно
способу і часу отримання, контактних осіб та способу оплати буде
деталізовано в УСЗ.
7.5.5. Товари і послуги, надані ДП для ДН на умовах
відшкодування, зазначатимуться в УСЗ і не вимагатимуть додаткового
контракту.
Стаття 8
Спори та претензії
8.1. З метою роз'яснення та незважаючи на статтю 3 цього МВ,
претензії та спори вирішуватимуться відповідно до статті VIII
Угоди між сторонами Північноатлантичного договору стосовно статусу
їхніх збройних сил (ПЗМ/УСЗС) ( 994_042 ). Це включає претензії та
спори стосовно заподіяння шкоди навколишньому середовищу, але не
обмежується ними.
8.2. За межами території Королівства Данія, яке включає
о. Гренландія, Українська Сторона стосовно Данської Сторони
одноосібно несе відповідальність за будь-які претензії стосовно
заподіяння шкоди майну або людям в результаті дій
військовослужбовців чи працівників збройних сил Української
Сторони або в результаті використання ними будь-яких наземних,
водних чи повітряних транспортних засобів.
Стаття 9
Скасування польотів
9.1. Під час проведення операції ПС взаємно усвідомлюється,
що у зв'язку з роботою у віддалених регіонах зі складними
метеорологічними умовами й обмеженими можливостями поповнення
ресурсів, можуть виникнути ситуації, що примушують до скасування
планових польотів. Ці ситуації включають погодні умови, технічні
аспекти та медичні проблеми, які неможливо розумно передбачити.
9.2. Робитиметься намагання перенести скасовані польоти на
дні, польоти не здійснюються. Проте, якщо це неможливо, проти
України не застосовуватимуть регрес або санкції.
Стаття 10
Спірні питання
10.1. Будь-які спірні питання, що виникатимуть стосовно
тлумачення або виконання МВ, за винятком тих, які стосуються
врегулювання претензій і для яких Угодою між державами -
учасницями програми "Партнерство заради миру" стосовно статусу
їхніх збройних сил (ПЗМ/УСЗС) ( 994_042 ) установлено процедуру
вирішення, вирішуватимуться шляхом консультацій між Сторонами та
не передаватимуться для вирішення до будь-якого національного,
міжнародного суду або третьої сторони.
Стаття 11
Набрання чинності, порядок внесення змін,
припинення дії
11.1. Цей МВ набирає чинності з дати його підписання
Сторонами.
11.2. Зміни та доповнення до МВ вносяться за взаємною згодою
Сторін та оформлюються Протоколами, які є невід'ємною його
частиною.
11.3. Дія МВ припиняється через 30 днів після отримання
однією зі сторін письмового повідомлення іншої Сторони про її
намір припинити дію МВ.
Учинено в м. ____________ "___" ____________ 20__ року у двох
примірниках, кожний українською та англійською мовами, при цьому
всі тексти є автентичними. У разі виникнення спорів стосовно
тлумачення положень цього МВ перевагу матиме текст англійською
мовою.
За Міністерство оборони За Міністерство оборони
України Королівства Данія
(підпис) (підпис)

УГОДА
ПРО СПІЛЬНЕ ЗДІЙСНЕННЯ (УСЗ)
МІЖ ПОВІТРЯНИМИ СИЛАМИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
ТА ОПЕРАТИВНИМ ПОВІТРЯНИМ КОМАНДУВАННЯМ ЗБРОЙНИХ
СИЛ КОРОЛІВСТВА ДАНІЯ ЩОДО ПЛАНУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИЛАМИ
ТА ЗАСОБАМИ ДЕРЖАВИ, ЩО ПРИЙМАЄ, ПРОВЕДЕННЯ
ОПЕРАЦІЇ "ПІВНІЧНИЙ СОКІЛ-2010"

Зміст
Формат Угоди про спільне здійснення (УСЗ)
Титульний аркуш
Короткий план
Основний план
Доповнення:
Доповнення A. Клас I
Доповнення B. Клас II
Доповнення C. Клас III (ПММ)
Доповнення D. Клас IV
Доповнення E. Перевезення і переміщення
Доповнення F. Медична допомога
Доповнення G. Охорона сил
Доповнення H. Комунікаційні та інформаційні системи (КІС)
Доповнення I. Приміщення
Доповнення J. Аеродромна діяльність
Доповнення K. Паркування літаків та техніки на ніч
Доповнення L. Карти авіабази. Потрібно видати
Доповнення Z. Розподіл. Потрібно видати

Угода
про спільне здійснення (УСЗ) розгортання
літака Іл-76 Повітряних Сил України
на авіабазі Туле
Короткий план
1. МЕТА. Деталізувати зобов'язання Української та Данської
Сторін з питань надання підтримки з боку держави, що приймає, під
час розгортання Іл-76 ПС ЗС України на АБ Туле.
2. ПОВНОВАЖЕННЯ. Повноваження для виконання цієї угоди (УСЗ)
надаватимуться згідно з двосторонньою угодою, підписаною між
Міністерством оборони України та Міністерством оборони Королівства
Данія.
3. УМОВИ ВИКОНАННЯ. Після погодження Українська Сторона
відповідно до взаємної угоди з Данською Стороною виконуватиме УСЗ.
4. ЗАХОДИ, ЯКІ БУДУТЬ ВИКОНАНІ. Екіпаж літака Іл-76 ПС ЗС
України прибуде на авіабазу Туле в період з 6 до
23 квітня 2010 року з урахуванням транзитних перельотів для
виконання завдань, зазначених у плані завдань операції "Північний
сокіл-2010".
5. ОСНОВНІ МОМЕНТИ.
a. Двостороння угода буде підписана.
b. МО Данії відповідатиме за координацію надання підтримки
держави, що приймає (ПДП). Підтримка буде надаватися силам, які
перебувають на АБ з початку операції і триватиме до тих пір, доки
не буде прийняте взаємне рішення стосовно її припинення.
6. ПОРЯДОК ПІДПОРЯДКУВАННЯ.
a. ОПЕРАТИВНИЙ КОНТРОЛЬ. Українська Сторона здійснюватиме
оперативний контроль своїх сил і засобів. b. Оперативна підтримка. Всі заходи, пов'язані із
забезпеченням (обслуговуванням) під час перебування на території
авіабази Туле, проводитимуться під керівництвом представників
авіабази Туле. 7. ОЦІНКА МТЗ. Данська Сторона забезпечить підтримку з боку
країни розміщення та надасть необхідні засоби, як зазначено в
додатках до цього плану.
8. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ПОПРАВОК. Цей план може бути переглянутий
після завершення операції. Можливе внесення змін за письмовою
взаємною згодою сторін. Звертатися в ТАК Данії (TACDEN). Контактні
особи для держав:
Україна: полковник О.Кулібаба
Данія: майор Ове Уруп-Мадсен (Ove Urup-Madsen)
9. КЛАСИФІКАЦІЯ. Цей документ - нетаємний.
10. ПЕРІОД ДІЇ. Цей план набере чинності після його
затвердження Україною та Данією.

Угода
про спільне здійснення (УСЗ) розгортання
літака Іл-76 Повітряних Сил України
на авіабазі Туле
Основний план
ПОСИЛАННЯ: A. - Двостороння угода "Північний сокіл"
1. МЕТА. Доставка пального до станції "Норд" відповідно до
посилання A.
2. ЗАВДАННЯ. Перебазувати один літак Іл-76 до авіабази Туле
та використати його для доставки пального з авіабази Туле до
станції "Норд" як зазначено в посиланні A.
3. ВИКОНАННЯ. Цей план виконується на підставі двосторонньої
угоди, підписаної Міністерством оборони України та Міністерством
оборони Королівства Данія.
a. Концепція. Екіпаж Іл-76 ПС ЗС України прибуває на авіабазу
Туле на літаку відповідно до посилання А.
b. Керівні положення стосовно взаємодії. Зазначаються в
наказі на виконання завдання.
4. АДМІНІСТРАТИВНО-ТИЛОВА ДІЯЛЬНІСТЬ/ТИЛОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.
a. Обмеження/Недоліки. Обмеження/недоліки визначені в окремих
додатках до цієї угоди.
b. Карти місцевості. Детальні карти бази надаються в
доповненні L.
c. Фінансові питання. Тактичне авіаційне командування Данії
перекаже гроші для здійснення передоплати, транзитних перельотів
та остаточної плати за години польоту на такий банківський рахунок
ПС України:
CITIBANK, NEW YORK SWIFT CITIUS33 N 36083522 JSC STATE EXPORT - IMPORT BANK OF UKRAINE VINNITSA BRANCH EXBSUAUXVIN ACCOUNT NUMBER: 25302000113592, MILITARYN UNIT A0215
У разі переведення коштів до Данії буде використовуватися
такий данський рахунок:
Danish Defense Account Service Arsenalvej 55 DK-9800 Hjorring Danske Bank account number: EBAN: DK2402164069049680
5. КООРДИНАЦІЯ/КОНТРОЛЬ.
a. Розрахунок сил і засобів. Відповідно до посилання A.
b. Відповідальні особи: офіцери, відповідальні за попередню
координацію цього плану до початку виконання операції:
Україна: полковник Олександр Кулібаба
Данія: майор Ове Уруп-Мадсен (Ove Urup-Madsen)

За Повітряні Сили За Оперативне повітряне
Збройних Сил України командування Збройних Сил
Королівства Данія
(підпис) (підпис)

Доповнення A

Клас I. У тому числі вода
1. КОНЦЕПЦІЯ. Для забезпечення потреб особового складу під
час розгортання на АБ Туле літака Іл-76 ПС ЗС України державі, що
приймає, необхідно буде надати предмети 1-го класу, які зазначені
в додатках.
2. ВИМОГИ. Подивіться додаток 1 до цього доповнення.
3. ОБМЕЖЕННЯ/НЕДОЛІКИ
Немає
4. ДІЇ:
a. МО Данії для забезпечення розгортання персоналу на АБ Туле
забезпечить предмети харчування.
b. МО Данії для забезпечення розгортання особового складу на
АБ Туле забезпечить воду до будівель та приміщень, виділених для
розміщення особового складу.
Доповнення:
a. Додаток 1

Додаток 1
до доповнення A
Клас I. У тому числі вода
1. Етап COP XXX: N/A
2. Особа - координатор держави, що приймає:
3. Ідентифікаційний код частини:
4. Місце, де розгортається: АБ Туле
------------------------------------------------------------------ |Приміщення/|Країна | Вимоги |Наявність|Недоліки| Зауваження | | Поставка/ | | | | | | | Послуга | | | | | | |-----------+-------+---------+---------+--------+---------------| |Питна вода |Україна|Розлита |Є на АБ | |Для пиття та | | | |в | | |приготування | | | |пляшки | | |їжі може | | | |вода | | |використо- | | | | | | |вуватися | | | | | | |лише вода у | | | | | | |пляшках. | | | | | | |Приблизні | | | | | | |потреби: від | | | | | | |2,5 до 9 літрів| | | | | | |на кожну людину| | | | | | |залежно від | | | | | | |погодних умов. | | | | | | |Має | | | | | | |доставлятися | | | | | | |у 1/2 літрових | | | | | | |пляшках. | |-----------+-------+---------+---------+--------+---------------| |Вода для |Україна|Технічна |Є на АБ | |Представниками | |інших цілей| |вода для | | |Данії було | | | |побутових| | |проведено | | | |цілей. | | |контроль якості| | | | | | |води на базі. | | | | | | |Цей контроль | | | | | | |підтверджує, що| | | | | | |вода придатна | | | | | | |для пиття. | |-----------+-------+---------+---------+--------+---------------| |Свіжа їжа |Україна|Прийом |Є на АБ | |Їжа буде | | | |їжі 3-4 | | |надаватися у | | | |рази на | | |їдальнях, | | | |добу на | | |розташованих на| | | |1 особу | | |АБ, протягом | | | | | | |всього періоду | | | | | | |прибування. | | | | | | |Борт пайок буде| | | | | | |видано на | | | | | | |замовлення. | |-----------+-------+---------+---------+--------+---------------| |Приміщення |Україна|Окремі |Особовий | | | |для | |кімнати |склад | | | |проживання | |для |буде | | | | | |всього |розміщено| | | | | |персоналу|в окремій| | | | | | |будівлі | | | | | | |або в | | | | | | |готелі, | | | | | | |якщо | | | | | | |будівлі | | | | | | |будуть | | | | | | |зайняті. | | | ------------------------------------------------------------------

Доповнення B

Клас II. Забезпечення оргтехнікою
1. КОНЦЕПЦІЯ. Для забезпечення потреб особового складу під
час розгортання на АБ Туле літака Іл-76 ПС ЗС України державі, що
приймає, необхідно буде надати предмети 2-го класу, які зазначені
в додатках.
2. ВИМОГИ. Дивись додаток 1
3. ОБМЕЖЕННЯ/НЕДОЛІКИ:
- шість комплектів авіаційних карт, Гренландія. Схеми
посадки, всі аеродроми та запасні аеродроми
- один багатофункціональний принтер
- доступ до мережі Інтернет
- один телефакс
- Офісне канцелярське приладдя
4. ДІЇ. МО Данії має забезпечити на АБ Туле карти, принтер,
телефакс і всі канцелярські приладдя, необхідні для
адміністративної/оперативної роботи.
Доповнення:
a. Додаток 1

Додаток 1
до доповнення B
Клас II. Забезпечення оргтехнікою
1. Етап COP XXX: N/A
2. Особа - координатор держави, що приймає: м-р Сорен Дік.
+45 98195411. Електронна пошта: faal-dri@mil.dk
3. Ідентифікаційний код частини: RDAF ATW AAL
4. Місце, де розгортається: АБ Туле
------------------------------------------------------------------ |Предмет/ |Країна| Вимоги |Наявність| Недоліки |Зауваження | |Поставка/| | | | | | | Послуга | | | | | | |---------+------+------------+---------+------------+-----------| |Карти | |Авіаційні |Немає |6 комплектів|Забезпечено| | | |карти, | |авіаційних |через | | | |Гренландія | |карт, |військового| | | | | |Гренландія. |аташе (DA) | | |------+------------+---------+------------+-----------| | | |Схеми |Немає |6 схем |Забезпечено| | | |посадки. | |посадки. |DA | | | |Всі основні | |Всі основні | | | | |і запасні | |і запасні | | | | |аеродроми | |аеродроми | | |---------+------+------------+---------+------------+-----------| |Офісна | |1 багато- |Немає |1 багато- |Забезпечено| |техніка | |функціональ-| |функціональ-|DA | | | |ний принтер | |ний принтер | | | |------+------------+---------+------------+-----------| | | |1 телефакс |Немає |1 телефакс |Забезпечено| | | | | | |DA | | |------+------------+---------+------------+-----------| | | |Доступ до |Немає |Доступ до |Забезпечено| | | |мережі | |мережі |DA | | | |Інтернет | |Інтернет | | |---------+------+------------+---------+------------+-----------| |Офісні | |1 адміні- |Немає |Офісне |Забезпечено| |приладдя | |стративна | |канцелярське|DA | | | |скринька з | |приладдя. | | | | |канцеляр- | | | | | | |ським | | | | | | |приладдям | | | | ------------------------------------------------------------------

Доповнення C

Клас III. Бензин, масла та мастила (ПММ)
1. КОНЦЕПЦІЯ. Для забезпечення потреб особового складу під
час розгортання на АБ Туле літака Іл-76 ПС ЗС України державі, що
приймає, необхідно буде надати предмети 3-го класу, які зазначені
в додатках.
2. ВИМОГИ. Дивись додатки 1-5 до цього доповнення.
3. ОБМЕЖЕННЯ/НЕДОЛІКИ.
- 300 літрів моторних мастил
- 200 літрів гідравлічного мастила
4. ДІЇ.
Українська та Данська Сторони забезпечать ПММ та гази як
зазначено в Додатках 1-5.
Додатки:
Додаток 1. Авіаційне пальне
Додаток 2. Гази
Додаток 3. Мастила та гідравлічні рідини

Додаток 1
до доповнення C
Клас III. Авіаційне пальне
1. Етап COP XXX: N/A
2. Контактна особа з боку держави, що приймає: гол. сержант
К.Нілсен. Відповідальний за завантаження. +45 25600471. Електронна
пошта: winno721@gmail.com
3. Ідентифікаційний код частини: RDAF Sqn 721 ATWAAL
4. Місце, де розгортається: АБ Туле
------------------------------------------------------------------ | Предмет/ |Країна| Вимоги | Наявність |Недоліки| Зауваження | |Поставка/ | | | | | | | Послуга | | | | | | |----------+------+---------+------------+--------+--------------| |Авіаційне | |Максимум |АБ Туле |немає |500000- | |пальне - | |500000 |задовольнить| |350000 літрів | |F34 | |літрів |ці вимоги | |до станції | | | |Мінімум | | |"Норд" | | | |350000 | | |700000 літрів | | | |літрів до| | |для потреб | | | |станції | | |літака | | | |"Норд" та| | |Забезпечується| | | |700000 | | |DA | | | |літрів | | | | | | |для | | | | | | |потреб | | | | | | |літака | | | | | | |Поставки | | | | | | |за | | | | | | |запитом | | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до доповнення C
Клас III. Гази
1. Етап COP XXX: N/A
2. Контактна особа з боку держави, що приймає: гол. сержант
К.Нілсен. Відповідальний за завантаження. +45 25600471. Електронна
пошта: winno721@gmail.com
3. Ідентифікаційний код частини: RDAF Sqn 721 ATWAAL
4. Місце, де розгортається: АБ Туле
------------------------------------------------------------------ | Предмет/ |Країна| Вимоги | Наявність |Недоліки|Зауваження| | Поставка/ | | | | | | | Послуга | | | | | | |------------+------+------------+-----------+--------+----------| |Азот під | |Азот під |Так на |Немає |Запит | |високим | |високим |запит. АБ | |через | |тиском (N2) | |тиском |Thule | |оператив- | | | |(450 psi) | | |ний | | | | | | |відділ АБ | | | | | | |Забезпе- | | | | | | |чується | | | | | | |DA. | | | | | | |Будь-які | | | | | | |необхідні | | | | | | |перехідни-| | | | | | |ки чи | | | | | | |спеціальні| | | | | | |з'єднувачі| | | | | | |забезпе- | | | | | | |чуються | | | | | | |Україною | |------------+------+------------+-----------+--------+----------| |Збір та | |Всі ПММ |Служба |Немає |Запит | |утилізація | |потрібно |утилізації | |через | |використаних| |зібрати та |на АБ | |оператив- | |ПММ | |знищити | | |ний | | | |згідно з | | |відділ АБ | | | |нормативною | | |Забезпе- | | | |базою Данії | | |чується DA| | | | | | |Будь-які | | | | | | |необхідні | | | | | | |перехідни-| | | | | | |ки чи | | | | | | |спеціальні| | | | | | |з'єднувачі| | | | | | |забезпе- | | | | | | |чуються | | | | | | |Україною | |------------+------+------------+-----------+--------+----------| |Газоподібний| |Газоподібний|Доступний |Немає |Запит | |кисень під | |кисень під |за | |через | |високим | |високим |замовленням| |оператив- | |тиском для | |тиском для |на АБ Туле.| |ний | |дихання | |дихання | | |відділ АБ | | | |(200 psi) за| | |Забезпе- | | | |СТАНАГОМ | | |чується DA| | | |7106 | | |Будь-які | | | | | | |необхідні | | | | | | |перехідни-| | | | | | |ки чи | | | | | | |спеціальні| | | | | | |з'єднувачі| | | | | | |забезпе- | | | | | | |чуються | | | | | | |Україною | ------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до доповнення C
Клас III. Мастила та гідравлічні рідини
1. Етап COP XXX: N/A
2. Контактна особа з боку держави, що приймає: гол. сержант
К.Нілсен. Відповідальний за завантаження. +45 25600471. Електронна
пошта: winno721@gmail.com
3. Ідентифікаційний код частини: RDAF Sqn 721 ATWAAL
4. Місце, де розгортається: АБ Туле
------------------------------------------------------------------ | Предмет/ | Вимоги |Наявність| Недоліки | Зауваження | | Поставка/ | | | | | | Послуга | | | | | |-----------+-------------+---------+-------------+--------------| |Моторне |300 літрів |Немає |300 літрів |Україна | |мастило для|моторного | |моторного |надасть | |двигуна |мастила | |мастила |300 літрів | |літака | | | |моторних | |Іл-76 | | | |мастил, | | | | | |Цивільні коди | | | | | |(Turbo oil-2/ | | | | | |Turbooil- | | | | | |3/TURBO/ | | | | | |Nycoil-321) | | | | | |Військові | | | | | |коди | | | | | |(Mil-0-6081B/ | | | | | |3GP-901/ | | | | | |DERD-2490 | |-----------+-------------+---------+-------------+--------------| |Гідравлічні|200 літрів |Немає |200 |Україна | |рідини для |гідравлічного| |гідравлічного|надасть | |літака |мастила | |мастила |200 літрів | |Іл-76 | | | |гідравлічного | | | | | |мастила | | | | | |Цивільні коди | | | | | |(HIDRO/ | | | | | |NICOIL/ | | | | | |FH-15/FH-51) | |-----------+-------------+---------+-------------+--------------| |Рідина для |За запитом |АБ Туле |Немає |Час реагування| |видалення | |надасть | |становить | |обмерзання | |за | |45 хвилин | | | |вимогою | |Запит через | | | | | |оперативний | | | | | |відділ АБ | | | | | |Забезпечується| | | | | |DA | ------------------------------------------------------------------

Доповнення D

Клас IV. Військова техніка та майно

1.КОНЦЕПЦІЯ. Для забезпечення потреб особового складу під час
розгортання на АБ Туле літака Іл-76 ПС ЗС України державі, що
приймає, необхідно буде надати необхідну військову техніку та
майно для охорони національних та технічних приміщень і робочих
зон.
2. ВИМОГИ.
Немає.
3. ОБМЕЖЕННЯ/НЕДОЛІКИ.
4. ДІЇ.

Доповнення E

Транспортне забезпечення

1. КОНЦЕПЦІЯ. Для забезпечення потреб особового складу під
час розгортання на АБ Туле літака Іл-76 ПС ЗС України державі, що
приймає, необхідно буде надати транспортні засоби для перевезення
людей та техніки і обладнання під час розгортання.
2. ВИМОГИ. Дивись додатки 1-4 до цього доповнення.
3. ОБМЕЖЕННЯ/НЕДОЛІКИ
4. ДІЇ.
МО Данії забезпечить засоби перевезення на АБ Туле, як
зазначено в додатку 1.
Додатки:
Додаток 1. Переміщення особового складу

Додаток 1
до доповнення E
Переміщення особового складу
1. Етап COP XXX: N/A
2. Контактна особа з боку держави, що приймає: гол. сержант
К.Нілсен. Відповідальний за завантаження. +45 25600471. Електронна
пошта: winno721@gmail.com
3. Ідентифікаційний код частини: RDAF Sqn 721 ATWAAL
4. Місце, де розгортається: АБ Туле
------------------------------------------------------------------ | Засіб/ | Вимоги |Наявність| Недоліки | Зауваження | | Поставка/ | | | | | | Послуга | | | | | |------------+---------------+---------+------------+------------| |Потреба в | | | | | |транспортних| | | | | |засобах | | | | | |------------+---------------+---------+------------+------------| |Автобуси для|3 автобуси/ |Немає |3 автобуси |КВПС Данії | |перевезення |8 чол. | | |замовить | |екіпажів | | | |автобуси | | | | | |через DLO | | +---------------+---------+------------+------------| |Машина типу |2 машини/ |Немає |2 машини/ |КВПС Данії | |"пікап" |подвійна | |подвійна |замовить | | |кабіна | |кабіна |машини через| | | | | |DLO | ------------------------------------------------------------------

Доповнення F

Медична допомога

1. КОНЦЕПЦІЯ. Для забезпечення потреб особового складу під
час розгортання на АБ Туле літака Іл-76 ПС ЗС України державі, що
приймає, необхідно буде надати можливості для отримання медичної
допомоги та евакуації, як зазначено в додатках.
2. ВИМОГИ. Додаток 1 до цього доповнення.
3. ОБМЕЖЕННЯ/НЕДОЛІКИ.
Немає обмежень або недоліків.
4. ДІЇ.
a. МО Данії забезпечить можливість отримання медичних послуг
під час розгортання на АБ Туле, як показано в додатку 1.
Додатки:
a. Додаток 1. Медична допомога

Додаток 1
до доповнення F
Медична допомога
1. Етап COP XXX: N/A
2. Особа - координатор держави, що приймає: м-р Сорен Дік.
+45 98195411. Електронна пошта: faal-dri@mil.dk
3. Розпізнавання підрозділу: RDAF ATW AAL
4. Місце, де розгортається: АБ Туле
------------------------------------------------------------------ | Засіб/ | Вимоги | Наявність |Недоліки|Зауваження | | Поставка/ | | | | | | Послуга | | | | | |----------------+----------+---------------+--------+-----------| |Лікарня |За |Можливість | | | |(3 рівня) |запитанням|використовувати| | | | | |лікарні, | | | | | |розташовані в | | | | | |NUUK і | | | | | |Копенгагені | | | | +----------+---------------+--------+-----------| |Медичний пункт |За |Доступний на | |Дуже високі| |1 і 2 рівні на |запитанням|базі. 8 кімнат | |стандарти. | |аеродромі | |та 50 кімнат | | | | | |для | | | | | |невідкладної | | | | | |допомоги | | | |----------------+----------+---------------+--------+-----------| |Можливості |За |Немає | | | |розміщення в |запитанням| | | | |лікарнях за | | | | | |межами бази | | | | | |----------------+----------+---------------+--------+-----------| | | | | | | |----------------+----------+---------------+--------+-----------| |Постачання крові|За |12 порцій | | | | |запитанням| | | | |----------------+----------+---------------+--------+-----------| |Повторне |За |За вимогою | | | |забезпечення |запитанням| | | | |медичними | | | | | |засобами | | | | | |----------------+----------+---------------+--------+-----------| |Crash Cat/Crash |За |Категорія 7 | | | |cover |запитанням| | | | |Пожежно- | | | | | |рятувальні | | | | | |засоби | | | | | |----------------+----------+---------------+--------+-----------| |Допоміжні |За |3 санітарні | | | |засоби/Санітарні|запитанням|машини з | | | |машини | |2 місцями в | | | | | |кожній | | | |----------------+----------+---------------+--------+-----------| |Медична |За |Аеромедична | |DA має | |евакуація |запитанням|евакуація буде | |1 літак для| |повітряним | |запитана через | |медичної | |транспортом | |TACDEN. | |евакуації, | | | | | |який | | | | | |знаходиться| | | | | |в | | | | | |готовності | | | | | |48 годин | ------------------------------------------------------------------

Доповнення G

Виживання та захист

1. КОНЦЕПЦІЯ. Екіпаж літака Іл-76 ПС ЗС України під час
розгортання на АБ Туле виконуватиме повітряні перевезення.
2. ВИМОГИ. Немає вимог
3. ОБМЕЖЕННЯ/НЕДОЛІКИ
Немає
4. ДІЇ.
Додатки:
Немає

Доповнення H

Комунікаційні та інформаційні системи (КІС)

1. КОНЦЕПЦІЯ. Під час перебування літака Іл-76 ПС ЗС ЗСУ на
АБ Туле державі, що приймає, потрібно забезпечити функціонування
відповідних систем зв'язку та інформації для того, щоб здійснювати
ефективне управління, при цьому дозволяється розташувати і
використовувати національні комунікаційні та інформаційні системи
для адміністративних цілей і тилового управління.
2. ВИМОГИ. Додаток 1 до цього доповнення
3. ОБМЕЖЕННЯ/НЕДОЛІКИ
1 комерційна телефонна лінія для факсу.
10 переносних радіо
УВЧ- і ВЧ - частоти
Інтернет
4. ДІЇ.
МО Данії забезпечить на АБ Туле підтримку системами зв'язку
та інформації, як зазначається в додатку 1.
ДОДАТКИ:
a. Додаток 1. Комунікаційні та інформаційні системи

Додаток 1
до доповнення H
Комунікаційні та інформаційні системи
1. Етап COP XXX: N/A
2. Особа - координатор держави, що приймає: м-р Сорен Дік.
+45 98195411. Електронна пошта: faal-dri@mil.dk
3. Розпізнавання підрозділу: RDAF ATW AAL
4. Місце, де розгортається: АБ Туле
------------------------------------------------------------------ | Засіб/ | Вимоги | Наявність | Недостатня | Зауваження | | Поставка/ | | | кількість | | | Послуга | | | | | |------------+----------+-----------+------------+---------------| |Базові | |Інформація | | | |засоби | |стосовно | | | |управління | |місце- | | | |C2 | |положення, | | | | | |зокрема | | | | | |погода на | | | | | |ТБ, яке є | | | | | |в кімнатах | | | |------------+----------+-----------+------------+---------------| |Телефонна |Доступ до |Так | | | |підстанція |телефонної| | | | |на авіабазі |підстанції| | | | | |на | | | | | |авіабазі | | | | | |з місця | | | | | |проживання| | | | | |та робочих| | | | | |приміщень | | | | |------------+----------+-----------+------------+---------------| |Комерційний |1 лінія |Ні |1 комерційна|Буде | |телефон | | |телефонна |забезпечений | | | | |лінія |DLO | |------------+----------+-----------+------------+---------------| |Комерційний |Невизначе-|Ні | |Данська Сторона| |мобільний |не число | | |забезпечить | |телефон |мобільних | | |власними | | |телефонів | | |мобільними | | |(узгод- | | |телефонами. | | |жується) | | | | |------------+----------+-----------+------------+---------------| |Радіостанції|Переносні |Ні |10 |DA забезпечить | | |радіо- | |портативних |10 переносних | | |станції | |радіостанцій|радіостанцій | | |УВЧ | | |(FLORA). | |------------+----------+-----------+------------+---------------| | | | | | | |------------+----------+-----------+------------+---------------| |Частоти |УВЧ для |Номер |УВЧ |DA отримає | | |переносних| | |частоти через | | |радіо- | | |DLO. | | |станцій | | |DLO. | | |----------+-----------+------------+---------------| | |ВЧ для |Ні |ВЧ |DA отримає | | |базової | | |частоти через | | |станції | | |DLO. | | |"Норд" | | | | | |діапазону | | | | | |ВЧ | | | | |------------+----------+-----------+------------+---------------| |Напруга |220 В |Так | | | |------------+----------+-----------+------------+---------------| |Інтернет |Доступ до |Ні |Інтернет |DA забезпечить | | |мережі | | |безпровідний | | |Інтернет | | |інтернетівський| | | | | |доступ через | | | | | |DLO для кімнат | | | | | |та оперативної | | | | | |кімнати | |------------+----------+-----------+------------+---------------| |Телефони для|Потребує | | | | |власних |визначення| | | | |потреб | | | | | ------------------------------------------------------------------

Доповнення I

Приміщення

1. КОНЦЕПЦІЯ. Під час перебування літака українських ПС Іл-76
на АБ Туле екіпажу та особовому складу потрібно буде
використовувати будівлі, майданчики, складські споруди та інші
території. Держава, що приймає, забезпечить можливість
використання технічних та місцевих територій, виділених для сил,
що розміщатимуться.
2. ВИМОГИ. Дивись додатки 1-5 до цього доповнення
3. ОБМЕЖЕННЯ/НЕДОЛІКИ.
4. ДІЇ. Необхідними діями є:
Додатки:
Додаток 1. Приміщення штабу
Додаток 2. Технічні споруди, розміщені в робочій зоні
Додаток 3. Їдальня та приміщення для дозвілля
Додаток 4. Кімнати; офіцери розміщуються залежно від
військового звання. Душ і можливості для прання.
Додаток 5. Приміщення для зберігання

Додаток 1
до доповнення I
Приміщення штабу
1. Етап COP XXX: N/A
2. Особа - координатор держави, що приймає: м-р Сорен Дік.
+45 98195411. Електронна пошта: faal-dri@mil.dk
3. Ідентифікаційний код частини: RDAF ATW AAL
4. Місце, де розгортається: АБ Туле
------------------------------------------------------------------ |Приміщення/|Країна| Вимоги |Наявність |Недоліки| Зауваження | | Поставка/ | | | | | | | Послуга | | | | | | |-----------+------+----------+----------+--------+--------------| |Робочий | |Кабінет |Буде | |DA (Військовий| |кабінет | |для |доступний | |аташе) | | | |операцій, |у будівлях| |координуватиме| | | |підтримки,| | |через DLO | | | |зв'язку, | | |(ОВЗ - офіцер | | | |відпочинку| | |відділу | | | |екіпажа | | |зв'язку) | ------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до доповнення I
Технічні приміщення в робочій зоні
1. Етап COP XXX: N/A
2. Особа - координатор держави, що приймає: гол. сержант
Кеннет Вінбалд
3. Ідентифікаційний код частини: RDAF ATW AAL
4. Місце, де розгортається: АБ Туле
------------------------------------------------------------------ |Приміщення/|Країна| Вимоги | Наявність |Недоліки|Зауваження | | Поставка/ | | | | | | | Послуга | | | | | | |-----------+------+--------+---------------+--------+-----------| |Ангар для | |Ангар |Частково літак | |В ангарі є | |обслуго- | |для |можна помістити| |засоби | |вування | |обслуго-|в ангарі | |живлення, | |літака | |вування | | |заземлення,| | | |в погану| | |стисле | | | |погоду | | |повітря, | | | | | | |робочі | | | | | | |площадки | |-----------+------+--------+---------------+--------+-----------| |Утилізація | |Потрібно|Координувати- | | | |промислових| |узгодити|меться на базі | | | |відходів | | | | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до доповнення I
Можливості для харчування та відпочинку/спорту
1. Етап COP XXX: N/A
2. Особа - координатор держави, що приймає: м-р Сорен Дік.
+45 98195411. Електронна пошта: faal-dri@mil.dk
3. Ідентифікаційний код частини: RDAF ATW AAL
4. Місце, де розгортається: АБ Туле
------------------------------------------------------------------ |Приміщення/|Країна| Вимоги | Наявність |Недоліки|Зауваження | | Поставка/ | | | | | | | Послуга | | | | | | |-----------+------+-----------+------------+--------+-----------| |Можливості | |Харчування |Буде | |Їжа буде | |для | |3-4 рази |доступний | |забезпечена| |харчування | |на день |в обідньому | |DA. | | | |приблизно |залі Dundas.| | | | | |на 30 | | | | | | |чоловік, у | | | | | | |тому числі | | | | | | |сухий пайок| | | | | | |для | | | | | | |льотного | | | | | | |екіпажу | | | | |-----------+------+-----------+------------+--------+-----------| |Пральня & | |Прання |В приміщенні| |DA | |Суха чистка| |приблизно |для | |забезпечить| | | |розраховано|проживання | |засоби для | | | |на 30 осіб | | |прання | |-----------+------+-----------+------------+--------+-----------| |Пошта | |Пошта |Можна | | | | | | |використову-| | | | | | |вати | | | | | | |можливості | | | | | | |цивільної | | | | | | |пошти АБ | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 4
до доповнення I
Житлові приміщення, офіцери
та інші члени екіпажу
1. Етап COP XXX: N/A
2. Особа - координатор держави, що приймає: м-р Сорен Дік.
+45 98195411. Електронна пошта: faal-dri@mil.dk
3. Ідентифікаційний код частини: RDAF ATW AAL
4. Місце, де розгортається: АБ Туле
------------------------------------------------------------------ |Приміщення/|Країна| Вимоги |Наявність|Недоліки| Зауваження | | Поставка/ | | | | | | | Послуга | | | | | | |-----------+------+----------+---------+--------+---------------| |Кімнати для| |За |Так | |Координува- | |розміщення | |можливістю| | |тиметься DLO | |особового | |будуть | | | | |складу | |надані | | | | | | |окремі | | | | | | |кімнати | | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 5
до доповнення I
Приміщення для зберігання
1. Етап COP XXX: N/A
2. Особа - координатор держави, що приймає: ст. сержант
Кеннет
3. Ідентифікаційний код частини: RDAF ATW AAL
4. Місце, де розгортається: АБ Туле
------------------------------------------------------------------ |Приміщення/|Країна| Вимоги |Наявність|Недоліки| Зауваження | | Поставка/ | | | | | | | Послуга | | | | | | |-----------+------+----------+---------+--------+---------------| |Місце для | |Місце для |Так | |Для цих цілей | |зберігання | |літака та | | |використовува- | |матеріалів | |наземного | | |тимуть ангар | |постачання | |обладнання| | | | ------------------------------------------------------------------

Доповнення J

Аеродромна діяльність

1. ПОНЯТТЯ. Літак Іл-76 ПС ЗС України, який прибуде на АБ
Туле, буде залучатися до виконання авіатранспортних перевезень.
2. ВИМОГИ. Додатки 1-3 до цього доповнення.
3. ОБМЕЖЕННЯ/НЕДОЛІКИ.
- 1 водило для Іл-76
4. ДІЇ.
a. МО Данії надасть на запит підрозділу, що розгортається на
АБ Туле, споруди, обладнання та транспортні засоби, як зазначено в
додатках 1-3.
b. Літаком Іл-76 ПС ЗС України має бути привезено з собою
1 водило.
Додатки:
Додаток 1. Повітряні операції
Додаток 2. Вимоги до оперативної підтримки
Додаток 3. Повітряна операція та підтримка на станції "Норд"

Додаток 1
до доповнення J
Повітряні операції
1. Етап COP XXX: N/A
2. Особа - координатор держави, що приймає: м-р Сорен Дік.
+45 98195411. Електронна пошта: faal-dri@mil.dk
3. Ідентифікаційний номер підрозділу: RDAF ATW AAL
4. Місце, де розгортається: АБ Туле
------------------------------------------------------------------ | Засіб/ |Країна| Вимоги | Наявність |Недоліки| Заува- | | Поставка/ | | | | | ження | | Послуга | | | | | | |-------------+------+-----------+------------+--------+---------| |Довжина | |1800 |Одна ЗПС | |Злітно- | |злітно- | |метрів х 40|08Т/26Т | |посадочна| |посадочної | | |Повна | |смуга - | |смуги | | |довжина: | |пофарбо- | | | | |3047 м. | |вана в | | | | | | |білий | | | | | | |колір. | |-------------+------+-----------+------------+--------+---------| |Злітно- | |LCN 31 |LCN 85 | | | |посадочна | | | | | | |Смуга LCN- | | | | | | |Придатність | | | | | | |-------------+------+-----------+------------+--------+---------| |Ширина | |18 метрів |25 метрів | |Доріжки | |доріжки | | | | |руління | |руління - | | | | |білого | |Придатність | | | | |кольору | |-------------+------+-----------+------------+--------+---------| |Доріжка | |LCN 31 |Невідомий, | | | |руління | | |але | | | |LCN - | | |адекватний. | | | |Придатність | | | | | | |-------------+------+-----------+------------+--------+---------| |Місця для | |Стоянка |На стоянці | | | |паркування | |для 1 |можна | | | |літака | |Іл-76 |припарку- | | | |- Придатність| | |вати | | | |- Розміщення | | |декілька | | | | | | |габаритних | | | | | | |літаків | | | |-------------+------+-----------+------------+--------+---------| |Діяльність | |На КДП |Цілодобово | |АБ Туле | |диспетчерів | |говорять |без | |може | |та КДП | |англійською|вихідних | |працювати| | | |мовою | | |у вихідні| | | | | | |та після | | | | | | |закінчен-| | | | | | |ня | | | | | | |робочого | | | | | | |дня за | | | | | | |додатко- | | | | | | |ву плату | |-------------+------+-----------+------------+--------+---------| |Метеороло- | |Всі види |Надається | |Інфор- | |гічне | |метео- |метео- | |мація | |забезпечення | |рологічних |службою АБ | |стосовно | | | |даних |Туле | |погодних | | | |(TAF, | | |умов та | | | |METAR, | | |брифін- | | | |TREND | | |гів | | | |FORECAST, | | |мають | | | |SIGNIFICANT| | |замовля- | | | |CHART, | | |тися | | | |TACTICAL | | |за день | | | |WEATHER | | | | | | |CHART, | | | | | | |SIGMENT), | | | | | | |проведення | | | | | | |брифінгів | | | | | | |по погоді | | | | |-------------+------+-----------+------------+--------+---------| |Засоби | |Система |Система | | | |аеро- | |посадки за |посадки | | | |навігації | |приладами, |за | | | | | |ненаправле-|приладами, | | | | | |ний |ненаправле- | | | | | |радіомаяк, |ний | | | | | |радіо- |радіомаяк, | | | | | |дальномір |радіо- | | | | | | |дальномір | | | | | | |доступні | | | |-------------+------+-----------+------------+--------+---------| |Надання | |За |Пожежно- | | | |допомоги | |запитанням |рятувальні | | | |під | | |засоби | | | |час пожежі | | |протягом | | | | | | |24 годин | | | | | | |Категорія 7 | | | | | | |НАТО | | | |-------------+------+-----------+------------+--------+---------| |Прибирання | |За |Відповідні | | | |ЗПС/РД | |запитанням |засоби | | | | | | |прибирання | | | | | | |ЗПС та РД є | | | | | | |в наявності | | | | | | |на АБ | | | |-------------+------+-----------+------------+--------+---------| |Пошуково- | |За |Згідно зі | | | |рятувальна | |запитанням |збірником | | | |діяльність | | |аеро- | | | | | | |навігаційної| | | | | | |інформації | | | | | | |Гренландії | | | | | | |Частина | | | | | | |GEN 3.6 | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до доповнення J
Оперативна підтримка
1. Етап COP XXX: N/A
2. Контактна особа з боку держави, що приймає: гол. сержант
К.Нілсен. Відповідальний за завантаження. +45 25600471. Електронна
пошта: winno721@gmail.com
3. Ідентифікаційний код частини: RDAF Sqn 721 ATWAAL
4. Місце розташування: АБ Туле
------------------------------------------------------------------ | Засіб/ |Країна| Вимоги | Наявність |Недоліки| Заува- | |Поставка/ | | | | | ження | | Послуга | | | | | | |----------+------+----------------+-----------+--------+--------| |Авто- | |Автонавантажувач|Забезпе- | |Запит | |наванта- | |для завантаження|чується | |через | |жувачі | |і розвантаження |на запит | |опера- | | | | |з АБ | |тивний | | | | | | |відділ | | | | | | |бази | |----------+------+----------------+-----------+--------+--------| |Транспорт-| |Потрібно для |Забезпе- | |Запит | |тягач | |переміщення |чується | |через | | | |літака в ангар |на запит | |опера- | | | | |з АБ | |тивний | | | | | | |відділ | | | | | | |бази | |----------+------+----------------+-----------+--------+--------| |Обладнання| |АПА, наземні |На АБ | |Запит | |для | |нагрівачі, |є АПА, | |через | |обслугову-| |багатофазові |2 нагрівачі| |опера- | |вання | |розетки, дробини|з багато- | |тивний | |літака | | |разовими | |відділ | | | | |з'єднува- | |бази | | | | |чами | |АПА: | | | | | | |3 х | | | | | | |115V | | | | | | |400Hz | | | | | | |45 KVA | | | | | | |28V | | | | | | |20KW | |----------+------+----------------+-----------+--------+--------| |Водила | |1 водило для |Немає |1 водило|Україн- | | | |Іл-76 | |для |ський | | | | | |Іл-76 |екіпаж | | | | | | |прибуде | | | | | | |зі своїм| | | | | | |водилом | | | | | | |для | | | | | | |Іл-76 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до доповнення J
Повітряні операції та підтримка
1. Етап COP XXX: N/A
2. Контактна особа з боку держави, що приймає: +881631410427
Електронна пошта: stn@mil.dk
3. Ідентифікаційний код частини: RDAF Station Nord
4. Місце розгортання: Станція "Норд"
------------------------------------------------------------------ | Засіб/ |Країна|Вимоги| Наявність |Недоліки| Заува-| | Поставка/ | | | | | ження | | Послуга | | | | | | |-------------+------+------+-------------------+--------+-------| |Довжина | |1800 |1800 х 80 метрів | | | |злітно- | |метрів| | | | |посадочної | | | | | | |смуги | | | | | | |-------------+------+------+-------------------+--------+-------| |Класифіка- | | |Іл-76 з | |"Козаки| |ційний | | |попереднього | |на | |номер | | |досвіду з 40 тонами| |кризі- | |ступеня | | |вантажу | |2009" | |навантаження | | | | | | |на ЗПС | | | | | | |Придатність | | | | | | |-------------+------+------+-------------------+--------+-------| |Ширина РД | | |80 метрів | | | |Придатність | | | | | | |-------------+------+------+-------------------+--------+-------| |Класифі- | | |Іл-76 з | |"Козаки| |каційний | | |попереднього | |на | |номер | | |досвіду з 40 тонами| |кризі- | |ступеня | | |вантажу | |2009" | |навантаження | | | | | | |на РД | | | | | | |- Придатність| | | | | | |(Максимальна | | | | | | |маса) | | | | | | |-------------+------+------+-------------------+--------+-------| |Перони для | | |Місце для 2 х Іл-76| | | |паркування | | |в парі. | | | |літака |------+------+-------------------+--------+-------| |Придатність | | | | | | |Розміщення | | | | | | | | | | | | | |-------------+------+------+-------------------+--------+-------| |Маршрути | | |Немає | | | |конвою | | | | | | |на АБ | | | | | | |-------------+------+------+-------------------+--------+-------| |Укриття для | | |Немає | | | |літаків | | | | | | |-------------+------+------+-------------------+--------+-------| |КДП та | | |Немає диспетчерів | | | |диспетчери | | |авіаперевезення. | | | | | | |Надається лише | | | | | | |метеопрогноз і | | | | | | |інформація в зоні | | | | | | |аеродрому. | | | |-------------+------+------+-------------------+--------+-------| |Планування | | |На КПД | | | |польоту та | | | | | | |забезпечення | | | | | | |аеро- | | | | | | |навігаційною | | | | | | |інформацією | | | | | | |-------------+------+------+-------------------+--------+-------| |Метеослужби | | |Є на АБ Туле або | | | | | | |метеоцентр | | | | | | |Sonderstrom. | | | | | | |Місцева погода | | | | | | |надається на | | | | | | |станції "Норд" | | | |-------------+------+------+-------------------+--------+-------| |Навігаційні | | |Ненаправлений радіо| | | |засоби | | |маяк 404 кГц | | | | | | |Радіодальномір | | | | | | |CH54X. | | | |-------------+------+------+-------------------+--------+-------| |Пожежно- | | |Вода з піною | | | |рятувальні | | |4 категорії у | | | |служби | | |об'ємі 3000 літрів | | | |-------------+------+------+-------------------+--------+-------| |Порятунок | | |Категорія 4. | | | |літака | | |3000 літрів води з | | | |у випадку | | |піною | | | |катастрофи | | | | | | |-------------+------+------+-------------------+--------+-------| |Порятунок | | |Є в наявності | | | |пасажирів/ | | | | | | |членів | | | | | | |екіпажу | | | | | | |-------------+------+------+-------------------+--------+-------| |Прибирання | | |Відсутнє | | | |ЗПС/РД | | | | | | |-------------+------+------+-------------------+--------+-------| |Прибирання | | |Забезпечується | | | |снігу |------+------+-------------------+--------+-------| |і криги | | | | | | |-------------+------+------+-------------------+--------+-------| |Пошуково- | | |На національному | | | |рятувальна | | |рівні через РКК | | | |діяльність | | |Sonderstrom | | | |-------------+------+------+-------------------+--------+-------| |Стоянка для | | |Можна розмістити до| | | |обслугову- | | |2 х Іл-76 | | | |вання |------+------+-------------------+--------+-------| |повітряних | | | | | | |вантажів | | | | | | |-------------+------+------+-------------------+--------+-------| |Вантажник | | |Немає | | | |для |------+------+-------------------+--------+-------| |переміщення | | | | | | |вантажу | | | | | | |-------------+------+------+-------------------+--------+-------| |Авто- | | |Вантажопідйомність:| | | |навантажувач | | |1 х 10.000 фунтів | | | | | | |1 х 7.500 фунтів | | | | |------+------+-------------------+--------+-------| | | | | | | | |-------------+------+------+-------------------+--------+-------| |Майданчики | | |На стоянці | | | |для |------+------+-------------------+--------+-------| |обслугову- | | | | | | |вання | | | | | | |-------------+------+------+-------------------+--------+-------| |АПА/ | | |3 х 115 Вт 400 Гц | | | |електричний | | |45 КВт 28 Вт 10 КВт| | | |блок | | | | | | |живлення | | | | | | |літака | | | | | | |-------------+------+------+-------------------+--------+-------| | | | | | | | |-------------+------+------+-------------------+--------+-------| |Повітряний | | |Є в наявності | | | |стартер |------+------+-------------------+--------+-------| | | | | | | | |-------------+------+------+-------------------+--------+-------| |Колодки | | |Є в наявності | | | |-------------+------+------+-------------------+--------+-------| |Вогнегасники | | |2 х літри HALON | | | | | | |60 літрів на | | | | | | |стоянці | | | |-------------+------+------+-------------------+--------+-------| |Нагрівачі | | |2 х наземні | | | | | | |нагрівачі, багато | | | | | | |штепсельні розетки.| | | ------------------------------------------------------------------

Доповнення K

Паркування літака на ніч

МОЖЛИВОСТІ АВІАБАЗИ стосовно ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПАРКУВАННЯ ЛІТАКА
НА НІЧ
1. Для забезпечення стоянки літака Іл-76 вночі на АБ Туле
літак буде розміщено на площадці перед оперативним центром бази.
ПРИПУЩЕННЯ
2. До уваги взято такі припущення:
a. За необхідності будуть використані приміщення ангара.
b. Ангар використовуватиметься для зберігання обладнання,
необхідного для виконання завдання.
ПЛАН РОЗМІЩЕННЯ ЛІТАКА НА СТОЯНКУ ВНОЧІ
3. Після останнього польоту кожного дня Іл-76 буде
припарковано на пероні. За несприятливих погодних умов на базі
наявні засоби для швартування.вгору