Документ 208_020, чинний, поточна редакція — Підписання від 16.07.2007

              Меморандум 
між Міністерством аграрної політики України
та Міністерством продовольства, сільського
господарства і рибальства Королівства Данія
про економічну, наукову і технічну співпрацю
у сфері сільського господарства та харчової
промисловості

Дата підписання: 16.07.2007 Дата набрання чинності для України: 16.07.2007
Міністерство аграрної політики України та Міністерство
продовольства, сільського господарства і рибальства Королівства
Данія (далі - Сторони), прагнучи розширити взаємовигідне
співробітництво в галузі сільського господарства та харчової
промисловості в умовах ринкових відносин, домовилися про наступне:
Стаття 1
Сторони в межах своєї компетенції та у відповідності з чинним
законодавством держав Сторін сприятимуть розвитку економічного та
науково-технічного співробітництва у галузі сільського
господарства та харчової промисловості.
Стаття 2
Сторони домовились здійснювати співробітництво за такими
напрямками:
1. Рослинництво, насінництво, захист прав інтелектуальної
власності на сорти рослин;
2. Тваринництво, ведення племінного (чистопородного)
тваринництва (селекційна робота у тваринництві), технології
виробництва продукції тваринництва;
3. Харчова та переробна промисловість;
4. Створення ефективних ринкових структур;
5. Торгівля сільськогосподарською та харчовою продукцією на
взаємовигідній основі;
6. Сільськогосподарські дослідження, освіта, навчання та
підвищення кваліфікації профільних спеціалістів;
7. Рибне господарство, зокрема, виробництво кормів для
інтенсивного рибництва та аквакультура;
8. Налагодження співпраці громадських та професійних
об'єднань двох країн;
9. Біопаливо та біоенергетика;
Інші можливі напрямки співробітництва можуть бути визначені
за згодою Сторін.
Стаття 3
Сторони домовились постійно обмінюватись інформацією
відповідно до законодавства своїх держав з питань торгівлі
сільськогосподарською продукцією, технікою, обладнанням,
технологічним обладнанням для переробки сільськогосподарської
продукції та сировини, а також інформацією з питань інвестиційної
співпраці.
Стаття 4
Обмін та торгівля рослинницькою і тваринницькою продукцією,
технікою та іншими товарами, а також обмін виконаними роботами
буде здійснюватися у відповідності з чинним законодавством держав
Сторін у сфері захисту авторських прав і міжнародних договорів,
учасниками яких є Сторони. Зміст, обсяг та форма співробітництва
можуть бути предметом окремого обговорення та доповнення до цього
Меморандуму.
Стаття 5
Забезпечення виконання цього Меморандуму покладається на
відповідні підрозділи Сторін, які здійснюють зовнішньоекономічне
співробітництво та до обов'язків яких входить розгляд конкретних
проектів, програм спільної діяльності і виконання спільних заходів
по співробітництву у відповідності з цим Меморандумом.
Стаття 6
Цей Меморандум укладений строком на 5 (п'ять) років та
набуває чинності з дня його підписання. Дія його автоматично
продовжуватиметься на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна зі
Сторін в письмовій формі дипломатичними каналами не повідомить
іншу Сторону про своє бажання припинити його дію не пізніше, ніж
за 6 (шість) місяців до закінчення відповідного строку.
Стаття 7
До цього Меморандуму за взаємною домовленістю Сторін можуть
бути внесені зміни та доповнення, які оформлюються окремими
протоколами, що є невід'ємною частиною цього Меморандуму.
Меморандум підписаний в м. Київ 16 липня 2007 року в двох
примірниках українською та англійською мовами, при чому обидва
тексти однаково автентичні.
За Міністерство аграрної За Міністерство продовольства,
політики України сільського господарства і
рибальства Королівства Данія
(підпис) (підпис)вгору